Ověření zájmu o pracovníky ze zahraničí.

Délka administrace celého procesu od zahájení náborové kampaně po fyzický nástup pracovníka do firmy se pohybuje kolem 5 měsíců.

Progress 0 from 1 (0 %)