Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Progress 0 from 1 (0 %)