Dotazník je určen pro registrované chovatele zvířat v zájmovém chovu. Otázkami se snažíme zmapovat prezentaci chovatelů na internetu.

Jako poděkování za vyplnění dotazníku jsme pro vás připravili slevu v hodnotě 1.500 Kč na nové webové stránky.

www.ChovatelNaSiti.cz

Hotovo 0 z 4 (0 %)