Život ve frekvencích - životní síla v  nás 14. 3. 2020 Brno