Chci se stát expertním dobrovolníkem

Pro účely navázání spolupráce potřebujeme získat tvé osobní údaje, a to: jméno, příjmení, e-mail.

Poskytnuté údaje jsou shromažďovány a uchovány na zabezpečeném úložišti pro účely spolupráce na dobu jejího trvání a následné povinné archivace.

Tamjdem, o.p.s. zpracovává osobní údaje v souladu s úplným zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné on-line na: https://tamjdem.cz/kdo-jsme/zasady-ochrany-osobnich-udaju a zavazuje se neposkytovat tyto údaje třetím stranám.