• Souhlasím s využítím mého jména a e-mailové adresy k zasílání informací, jakmile se něco šustne v Domě 550. Ke zpracování používáme aplikaci Smartemailing, která splňuje potřebné požadavky. I give my consent to use my name and e-mail address for sending information e-mails regarding Dům 550. We use Smartemailing application for processing, which complies with needed regulations. Obchodní podmínky. Terms and Conditions.