Sazby zahraničního stravného pro rok 2019 a zvýšení minimální mzdy
On-line verze

pdf verze

 

Sazby zahraničního stravného pro rok 2019 a zvýšení minimální mzdy

Tato informace seznamuje s vyhlášenými sazbami zahraničního stravného pro rok 2019 včetně pravidel pro jeho krácení a vlivu na maximální kapesné, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně. Sazby tuzemského stravného (a dále např. sazba základní náhrada za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel) pro rok 2019 budou vyhlášeny přibližně ve vánočním období. V oblasti pracovního práva došlo včera k významné parametrické změně, když vláda schválila zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 na 13.350 Kč - protože minimální mzda je plně v kompetenci vlády, tak je toto zvýšení již jisté; více k minimální mzdě v praktické informaci Minimální mzda.

Na přednášce Změny v daních 2018/2019, kterou pořádáme v Praze 29.11. (tento termín je již obsazen), 18.12.2018 a 7.1.2019, v Brně 4.12.2018, v Plzni 10.12.2018 a ve Zlíně 16.1.2019, se můžete seznámit nejen s daňovými změnami, ale i s dalšími změnami souvisejícími s účetní a daňovou praxí.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2019 byly vyhlášeny vyhláškou 254/2018 Sb. Např.:
Při určení maximální výše stravného, která je na straně zaměstnance příjmem osvobozeným od daně, je rozhodující doba strávená v příslušném kalendářním dni mimo území ČR (§ 170 odst. 3 zákoníku práce):
Zahraniční stravné se krátí z důvodu bezplatného poskytnutí jídla podle § 179 odst, 3 ZPr popř. podle odst. 4 nenáleží stravné vůbec. Za každé bezplatné jídlo se stravné (má-li být osvobozeno od daně z příjmů) krátí o hodnotu
Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:
Kapesné poskytované zaměstnavatelem je osvobozeno od daně až do výše stanovené § 180 ZPr, tj. do výše 40 % zahraničního stravného. V této věci vznikl výkladový problém od 1.1.2012, kdy byly do § 179 zákoníku práce vloženy výše uvedené odst. 3 a 4 pro krácení zahraničního stravného z důvodu bezplatně poskytnutého jídla, protože v té době ustanovení § 180 ZPr stanovovalo jako limit kapesného 40 % zahraničního stravného stanoveného podle § 179, což bylo možné vykládat tak, že krácení stravného z důvodu bezplatného poskytnutí jídla má vliv na výši kapesného. Tento problém se stal předmětem příspěvku Koordinačního výboru KV 362/04.04.12 Kapesné při zahraniční pracovní cestě projednaném 4.4.2012, kde bylo potvrzeno, že krácení stravného z důvodu bezplatného poskytnutí jídla nemá vliv na limit kapesného. Právní jistotu v dané věci přinesla novelizace zákoníku práce od 1.10.2015, která odkaz v § 180 doplnila, že jde o 40 % stravného stanoveného podle § 179 odst. 2 a 3 (nikoli podle § 179).
Následující tabulka obsahuje výpočet kráceného stravného v závislosti na době trvání zahraniční části pracovní cesty v daném kalendářním dni a v závislosti na počtu bezplatně poskytnutých jídel. Tabulka obsahuje také maximální sazby kapesného, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně. Tabulka je zpracována pro celodenní sazby stravného 35 € (v roce 2019 např. Slovensko), 40 € (v roce 2019 např. Polsko) a 45 € (např. Německo, Rakousko, Itálie, Francie).

Následující tabulka obsahuje výpočet kráceného stravného v závislosti na době trvání zahraniční části pracovní cesty v daném kalendářním dni a v závislosti na počtu bezplatně poskytnutých jídel. Tabulka obsahuje také maximální sazby kapesného, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně. Tabulka je zpracována pro celodenní sazby stravného 35 € (v roce 2019 např. Slovensko), 40 € (v roce 2019 např. Polsko) a 45 € (např. Německo, Rakousko, Itálie, Francie).
 

Denní sazba stravného

déle než 18 hod

za každé jídlo - stravné v plné výši

déle než 12 hod, nejvýše však 18 hod – stravné ve výši 2/3

alespoň 1 hod (pokud tuzemská část pracovní cesty netrvá v daném dni alespoň 5 hod) resp. více než 5 hod (pokud tuzemská část pracovní cesty trvá v daném dni alespoň 5 hod), nejvýše však 12 hod - stravné ve výši 1/3

35 €

35 € (bez jídla)

26,25 € (1 jídlo)

17,50 € (2 jídla)

8,75 € (3 jídla)

kapesné až 14,00 €

23,33 € (bez jídla)

15,17 € (1 jídlo)

7,00 € (2 jídla)

kapesné až 9,33 €

11,67 € (bez jídla)

3,50 € (1 jídlo)

kapesné až 4,67 €

40 €

40 € (bez jídla)

30,00 € (1 jídlo)

20,00 € (2 jídla)

10,00 € (3 jídla)

kapesné až 16,00 €

26,67 € (bez jídla)

17,33 € (1 jídlo)

8,00 € (2 jídla)

kapesné až 10,67 €

13,33 € (bez jídla)

4,00 € (1 jídlo)

kapesné až 5,33 €

45 €

45 € (bez jídla)

33,75 € (1 jídlo)

22,50 € (2 jídla)

11,25 € (3 jídla)

kapesné až 18,00 €

30 € (bez jídla)

19,50 € (1 jídlo)

9,00 € (2 jídla)

kapesné až 12,00 €

15 € (bez jídla)

4,50 € (1 jídlo)

kapesné až 6,00 €

 

Nabídka přednášek a komentářů

V období od listopadu do ledna jsme pro Vás máme tuto nabídku přednášek. Přednášky pořádáme na obvyklých místech, jednu přednášku v Praze (Změny v daních 2018/2019 v termínu 18.12.2018) pořádáme na novém místě – v hotelu Occidental. Účast na školeních je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV).

Aktuální novinkou je zvuková nahrávka přednášky DPH u sdružení 2019.
 
VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK

 
VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK

Pěkné dny přejí

Ingrid a Pavel Běhounkovi
21.11.2018
www.behounek.eu

FACEBOOK O DANÍCH 
Tento email byl odeslán na adresu weis@accont.cz.
Odesilatelem je Běhounkovi, ingrid@behounek.eu. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.
Z odběru se můžete odhlásit.


S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla