Průměrná mzda 2022 a některé další novinky
Novela DPH od 1.10.2021 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Novinky ze světa daní, aktuální informace


Webové stránky facebook Podcast
Instagram
Průměrná mzda 2022 a některé další aktuality
Tato informace je věnována údajům rozhodným pro stanovení průměrné mzdy, které již byly pro rok 2022 vyhlášeny.

Konečně byla vyhlášena novela zákona o DPH č. 355/2021 Sb., která jej od 1.10.2021 uvedla do souladu s předpisy EU, ačkoli mnohé změny bylo nutné uplatňovat již od 1.7.2021 (viz stále aktuální záznam webináře Internetové obchody v EU – DPH). Novela již byla zapracována i do aktuálního znění zákona o DPH na portálu zakonyprolidi.cz.  Aktuálně upozorňujeme na možnost vstupu do režimu one stop shopu pro vybraná plnění uskutečněná během září do 10. resp. 11. října podle § 110p ZDPH. K novele se vyjádřila také Finanční správa – aktuálním problémům novely včetně uvedeného vyjádření Finanční správy byl věnován dnešní podcast O daních. Finanční správa také zveřejnila návod k podání přiznání v režimu one stop shopu, které bude za 3. čtvrtletí resp. jeho část podáváno do konce října. Dnes bude pod č. 358/2021 Sb. vydána vyhláška obsahující nový formulář přiznání DPH, vzor č. 23 vč. vysvětlivek, které odpovídají úpravě, která v rámci EU platí již od 1.7.2021.

Z dalších nových předpisů upozorňujeme na novelizaci zákona o daních z příjmů, která je součástí novely zákona o bankách č. 353/2021 Sb. – tato novela zavádí od 1.1.2022 osvobození pro příjmy z držby dluhopisů, pokud jsou emitovány v zahraničí osobami se sídlem v ČR. V nejbližších dnech bude vyhlášena také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která novelizuje od 1.1.2022 přílohy zákona o DPH, podle kterých určujeme použití snížené sazby daně – od 1.1.2022 dochází ke změně textace u dodání zdravotnických prostředků a jejich oprav, což by mohlo mít za následek změnu v uplatnění snížené sazby daně. Součástí této novely 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je také širší vymezení OSVČ pro účely zdravotního pojištění od 1.1.2022 – tak aby přesně odpovídalo všem osobám, které své příjmy zdaňují jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů.
Průměrná mzda 2022
Veličiny rozhodné pro určení průměrné mzdy pro rok 2022 byly vyhlášeny v nařízení 356/2021 Sb.

Průměrná mzda pro rok 2022 bude činit 38.911 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 36.119 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0773.

Průměrná mzda ovlivňuje řadu údajů – např. rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.500 Kč platný pro rok 2021 bude platit i v roce 2022.

Hranicí pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 23 % a dále např. stropem vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení je 48násobek průměrné mzdy – ten letos činí 1.701.168 Kč a pro rok 2022 se zvýší na 1.867.728 Kč. Zavedení progresivní sazby daně může mít dopad např. na zdanění zahraničních příjmů - viz např. podcast O daních ze dne 20.9.2021.

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne z dnešních 2.393 Kč na 2.627 Kč a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne z letošních 2.588 Kč na 2.841 Kč.

OSVČ v paušálním režimu platí v roce 2021 měsíční zálohu ve výši  5.469 Kč; počínaje zálohami za leden 2022 se tato záloha zvýší na 5.994 Kč.
Informace o webinářích
Nabídku webinářů (k dispozici budou jak on-line, tak bude možné zakoupit záznamy) na období listopad 2021 až leden 2022 zveřejníme v říjnu. Bude se jednat o webináře k těmto tématům:
   • DPH tuzemsko
   • DPH zahraničí
   • Daň z příjmů fyzických osob
   • Daň z příjmů právnických osob
   • Paušální režim a paušální daň
   • Novinky ve zdanění mezd
   • Přehled daňových a účetních změn 2021/2022
   Pěkné dny přejí 
   Ingrid a Pavel Běhounkovi                          
   4.10.2021
   MOŽNOST DOBROVOLNÉ  ÚHRADY  ZA POSKYTOVANÉ  INFORMACE
   Nabídka webinářů
   Jak webináře fungují se dočtete ZDE
   ČÍST VÍCE
   Nabídka komentářů
   ČÍST VÍCE
   Podcast O daních
    Podcast "O daních" se věnuje aktuálnímu dění ze světa daní a souvisejích informací zejména pro podnikatele, účetní, daňové poradce a auditory. Připravuje a komentuje daňový poradce Ing. Pavel Běhounek.
   ČÍST VÍCE
   REGISTRACE K ODBĚRU INFORMACÍ - pro ty, kteří nedostávají informace přímo na svůj e-mail

   .


   webové stránky facebook Podcast
   Instagram
   Obchodní sdělění jste obdrželi na základě Vaší registrace na behounek.eu
   Tento email byl odeslán na adresu dana@okkrystof.cz.
   Odesilatelem je Běhounkovi, ingrid@behounek.eu. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.
   Z odběru se můžete odhlásit.


   S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
   Antispam pravidla