Nové audiovizuální lekce k moderním dějinám pro první stupeň ZŠ
Podívejte se na šest lekcí o osobnostech české historie| Zobrazit email v prohlížeči
 Bulletin Příběhů bezpráví
září II. / 2021

Milí vyučující,

představujeme Vám nové audiovizuální lekce pro první stupeň ZŠ. Celkem jsme pro Vás připravili šest lekcí ze série ČT:D o osobnostech české historie Hvězdičky. Jednotlivé díly mají kolem 5 minut a společně s připravenou aktivitou se bez problému vejdou do jedné vyučovací hodiny. Pokud nevyužijete nové materiály ve vlastní výuce, budeme rádi, když s nimi seznámíte kolegy nebo známé zejména z prvního stupně základních škol.
Historické výročí je věnováno 29. září 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda. V aktivitě se žáci zaměřují na reflexi a zamýšlejí se nad důsledky této události.

Za tým Příběhů bezpráví Vám hezké dny přejí

Aneta Kočíková, koordinátorka projektu Příběhy bezpráví
a Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.CZ
NOVINKA NA WEBU
Hvězdičky – nové audiovizuální lekce pro 1.stupeň ZŠ
Pro tento školní rok jsme pro vás připravili šest audiovizuálních lekcí ze série ČT:D o osobnostech české historie Hvězdičky. Lekce jsou určené pro první stupeň, v každém díle se žáci seznámí s významnou osobností moderních československých dějin a také obdobím, ve kterém postava žila. Zastoupeny jsou různá historická období a již nyní jsou lekce k dispozici na našem webu.
Více o tématu
HISTORICKÉ VÝROČÍ
Mnichovské trauma
Dohoda nacistického Německa, fašistické Itálie a dvou demokracií, Anglie a Francie, podepsaná v Mnichově 29. září 1938 byla výsledkem dlouhodobého tlaku Hitlerova režimu vůči Československu a znamenala ve svých důsledcích počátek zániku první republiky. Její podpis zástupci čtyř evropských velmocí a následné přijetí československými politiky zdánlivě oddálil, ale ve skutečnosti spíše přiblížil začátek II. světové války.
Aktivita vede žáky k přemýšlení o bezprostřední reakci, náladách, očekáváních Čechů a českých Němců po podpisu smlouvy. Využívá autentické texty z denního tisku, školní mapu a dobovou pohlednici jako východisko pro popis a analýzu historického pramene.
Odhlásit se z odběru bulletinu
Vzdělávací program JSNS
Člověk v tísni, o. p. s.
Tento email byl odeslán na adresu aneta.kocikova@jsns.cz.
Odesilatelem je JSNS, aneta.kocikova@jsns.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.
Z odběru se můžete odhlásit.


S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla