Nová virtuální výstava a aktivita o Miladě Horákové – připomeňte si Den památky obětí komunistického režimu
  Zhlédnětě novou interaktivní výstavu Nepřemožená| Zobrazit email v prohlížeči
 Bulletin Příběhů bezpráví
červen I. 2021

Milí vyučující,

první červnový bulletin věnujeme Dnu památky obětí komunistickému režimu, který každoročně 27. června připomíná justiční vraždu Milady Horákové. Tuto událost si můžete s žáky připomenout prostřednictvím aktivity z rubriky historické výročí.
Miladě Horákové je také věnována nová online výstava Nepřemožená. Zhlédnout ji můžete společně se studenty, nebo se na ni může podívat každý individuálně.
Stejné příběhy, jiná jména je motto letošního Dne Příběhů bezpráví, který se uskuteční 23. června na pražské Náplavce. Letošním ročníkem chceme spolu se studenty připomenout konkrétní osudy lidí, kteří se v současné době zasazují o svobodu a dodržování lidských práv v různých zemích světa, například v Bělorusku a Rusku. Zároveň poukážeme na podobnost jejich osudů s příběhy odpůrců komunistického režimu v Československu. Někteří z Vás mohou zároveň od 14. června vidět v ulicích Prahy reklamní poutače upozorňující na podobnost těchto příběhů. Jako každý rok vznikne z pietního aktu video, které Vám ukážeme v příštím bulletinu. Ten tentokrát vyjde mimořádně 25. června.

Hezké červnové dny Vám za tým Příběhů bezpráví přejí


Aneta Kočíková, koordinátorka projektu Příběhy bezpráví
a Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.CZ
NOVINKA NA WEBU
Zhlédněte spolu se svými žáky virtuální výstavu Nepřemožená
Výstava na základě kresleného příběhu o životě Milady Horákové, sociální pracovnice, právničky, odpůrkyně diktatury, humanistky, která byla oddána sociální spravedlnosti a rovným právům. Od její popravy uplyne 27. června už 71 let. Její odpor proti nacistům a komunistům se stal součástí československého boje za svobodu. Online výstava byla zpracována na základě komiksové předlohy, poprvé vydané v roce 1951 v USA. Svůj hlas propůjčil vyprávění Sasha Michailidis.
Navštivte výstavu
HISTORICKÉ VÝROČÍ
Justiční vražda – poprava Milady Horákové
JUDr. Milada Horáková byla ve vykonstruovaném politickém procesu s tzv. vedením záškodnického spiknutí proti republice odsouzena k trestu smrti, který byl 27. června 1950 vykonán.
Z vězení psala svým blízkým dopisy, které byly její rodině předány až po roce 1990. Právě s nimi budou žáci pracovat v následující aktivitě.

DEN PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ
Stejné příběhy, jiná jména
Den památky obětí komunistického režimu, který každoročně připadá na 27. červen, den výročí popravy Milady Horákové, chceme vzdát úctu obětem komunistického bezpráví a odpůrcům komunistického režimu. Mnohé země bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Tádžikistán, Kazachstán aj.) ale dosud svobodné nejsou a současné ruské vedení v nich nadále různou formou uplatňuje svůj vliv. Při pietním aktu, který se uskuteční na pražské Náplavce připomeneme konkrétní osudy lidí, kteří se o svobodu a dodržování lidských práv ve zmíněných zemích zasazují. Zároveň poukážeme na podobnost jejich osudů s příběhy odpůrců komunistického režimu v Československu.
Odhlásit se z odběru bulletinu
Vzdělávací program JSNS
Člověk v tísni, o. p. s.
Tento email byl odeslán na adresu aneta.kocikova@jsns.cz.
Odesilatelem je JSNS, aneta.kocikova@jsns.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.
Z odběru se můžete odhlásit.


S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla