Více praktických materiálů do hodin dějepisu – bulletin Příběhů bezpráví nově dvakrát měsíčně
 Bulletin Příběhů bezpráví
březen 2021

Milí vyučující,

máme pro Vás několik novinek. V reakci na Vaše podněty přinášíme praktické změny bulletinu Příběhů bezpráví:

• Navyšujeme četnost, bulletin do Vašich e-mailových schránek obdržíte dvakrát do měsíce.
• Zmenšujeme rozsah, abyste z čísla nemuseli nic oželet a stihli ho přečíst vždy celé.
• Zavádíme pravidelnost, chceme, abyste si byli jisti tím, kdy si bulletin můžete přečíst, proto počítejte vždy se středou v sudém týdnu měsíce.


Důraz na rychlou a praktickou využitelnost materiálů ve Vašich hodinách zůstává, proto věříme, že změny oceníte.

Ve čtvrtek 4. března 2021 zemřel katolický kněz a chartista František Lízna, na jehož osudy upozornila i jedna z výstav projektu Z místa, kde žijeme. Seznamte své žáky s jeho výjimečným životním příběhem.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Za Příběhy bezpráví


Aneta Kočíková, koordinátorka projektu Příběhy bezpráví
a Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.CZ
PŘÍBĚHY VZDORU
Příběh Františka Lízny
Je jaro 1961 a mladý Franta Lízna jde pěšky přes pole navštívit slečnu, do které se zakoukal. Dorazí k chalupě, ale tam ho přivítají s pláčem, protože hlavu rodiny zatkla policie.
Slečna je totiž dcera sedláka-kulaka a s nepoddajným třídním nepřítelem se nikdo nepáře. Františka to rozčílí, něco podobného už jako kluk zažil doma. A když se od nešťastné rodiny vrací, vidí, že na budově národního výboru vlaje na tyči nenáviděná rudá vlajka. Vyndá ji tedy z konzole a chvíli s ní chodí po vsi jako smrtka s kosou. Pak vlajku na protest roztrhá a cáry navěsí na křoví. Druhý den ráno si pro něj přijde policajt, je zrovna První máj, svátek práce. O měsíc později dostane obžalovaný Lízna u soudu za zneuctění symbolu sovětského komunismu sedm měsíců a pošlou ho do věznice v Ostrově nad Ohří… Tak se stal z Františka Lízny kriminálník.

Katolický kněz a chartista František Lízna odešel ve čtvrtek 4. března, připomeňte si jeho životní příběh.


TEMATICKÝ SERIÁL
Politické procesy 50.let
Pronásledování církevních hodnostářů

Jak se žilo věřícím v období komunistického režimu? Proč byli kněží a jiní církevní hodnostáři pro komunistický režim tak nebezpeční a kolik duchovních bylo za komunismu v Československu odsouzeno? Odpovědi na tyto a další otázky se dočtete v informačních textech, které vypracoval historik Jan Synek.

Politickým procesům 50. let se věnuje mnoho lekcí na našem portálu, podívejte se na další tipy.
DOPORUČENÍ NA FILM: 
Ztracená duše národa: Ztráta víry
Komunistický režim se ihned po svém nástupu k moci snažil oslabit pozici katolické církve. Komunistická propaganda chtěla přesvědčit obyvatele Československa o vazbách české katolické církve se Západem. Jedním z důvodů byla skutečnost, že v roce 1948 katolická církev jako jediná instituce neuznala legitimitu komunistické vlády.

AKTIVITA K TÉMATU:
Je možné souhlasit s Karlem Otčenáškem?
Prostřednictvím aktivity se žáci zamýšlejí nad otázkou odpuštění. Na toto téma vypracují i úvahu, kde uvedou příklady konkrétních dějinných událostí nebo osobností.

Odhlásit se z odběru bulletinu
Vzdělávací program JSNS
Člověk v tísni, o. p. s.
Tento email byl odeslán na adresu aneta.kocikova@jsns.cz.
Odesilatelem je JSNS, aneta.kocikova@jsns.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.
Z odběru se můžete odhlásit.


S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing
Antispam pravidla