Seminář na téma:
Sociální podnikání v praxi
 
Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na výše uvedený seminář

Termín semináře
pátek 19. 2. 2016 od 9:30 do 13:00 hodin (prezence od 9:00)

Místo konání:
Městský úřad Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí
(Masarykovo náměstí 30/1)

Program semináře:

 • Ing. Roman Celý, Jihomoravský kraj - úvodní slovo

 • Mgr. František Lukl, MPA - Slovo starosty Kyjova

 • Ing. Milan Venclík, MBA, KSP - Představení Komory sociálních podniků a jejich cílů

 • Mgr. Karel Ryba, Úřad práce ČR - Aktivní politika zaměstnanosti

 • Jiří Štegl, MBA, Vězeňská služba ČR - Zaměstnávání odsouzených

 • Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, ESF MU Brno - Srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin

 • Hana Valová DiS., KSP - Možnosti čerpání prostředků v novém dotačním období

 • Mgr. Richard Budzák, Sdružení příjemců evropských dotací - Právní aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

 • Mgr. Jan Mochťák, Úřad vlády České republiky - Příležitosti podpory soc. podnikání ve spolupráci s Odborem pro soc. začleňování Úřadu vlády ČR

 • Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín - Představení podnikatelských aktivit v regionu

 • RNDr. Bronislava Milinková, ANNO JMK - Nestátní neziskové organizace a sociální podnikání

 • Ing. Roman Straka, JMK - Odpovědné zadávání veřejných zakázek - příklady

 • Ing. Marek Juha, KSP, Bc. Lenka Šebelová - Příklady dobré praxe v rámci regionu


Rezervace míst na e-mailu: info@komora-socialnich-podniku.cz


Počet míst omezen.

Více informací naleznete na

www.komora-socialnich-podniku.cz


 
Formuláře pro podnikatele

Přehled dle oborů a institucí na jednom místě, včetně všech možností vyplnění formuláře - ručně, v počítači, on - line

Formuláře pro podnikatele naleznete ZDE >>>
15 otázek a odpovědí, které souvisejí s elektronickou evidencí tržeb (EET)

Sněmovna schválila návrh zákona o evidenci tržeb. Na níže uvedeném odkazu naleznete časté otázky a odpovědi, které s EET souvisejí

15 otázek a odpovědí k EET naleznete ZDE  >>>
Speciální web k EET
Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávou prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslána zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok

Speciální web Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vytvořila speciální web k EET
Speciální web k EET naleznete ZDE >>>
 
INTRASTAT od A do Z
 
Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě (s ohledem na šíři výkladu lze doporučit i začátečníkům) a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.
 
Pozvánku naleznete ZDE >>>
Veřejné zakázky aktuálně a rozhodovací praxe
 
Seminář je vhodný pro začátečníky i zkušenější pracovníky zadavatelů a dodavatelů působícími v oblasti veřejných zakázek a jeho cílem je seznámit posluchače s detailnějším postupem zadavatele v oblasti veřejných zakázek. V rámci školení budou uvedeny příklady a aktuální návod pro postup zadavatele.
 
Pozvánku naleznete ZDE >>>
 

Facebook    
www.ohkhodonin.cz