NEWSLETTER OHK HODONÍN
Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat aktuální novinky
 
Podáváte daňové přiznání elektronicky? Některé přílohy lze podat jen ve formátu XML
Zatímco některé přílohy přiznání můžete podat například ve formátu JPG, u dalších s jiným formátem než XML neuspějete. Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2015 elektronicky, mějte na paměti, že přílohy nemůžete posílat v jakémkoli formátu, který se vám zlíbí. Pro některé přílohy navíc platí, že je nemůžete poslat v jiném formátu než XML.

Kdo podává daňové přiznání elektronicky skrze Daňový portál a aplikaci EPO, ať už povinně či dobrovolně, musí dodržet předepsaný formát přiznání. Kromě samotného přiznání ale musí splňovat některé náležitosti i přílohy přiznání. Záleží ovšem na tom, o jaké přílohy se jedná. U některých příloh k daním z příjmů je na EPO zveřejněna struktura a nelze je tak zaslat v jiném formátu, než-li XML

zdroj: Podnikatel.cz
Celý článek naleznete ZDE >>>
Přiznání k různým typům daní: Kdy a kdo je musí podávat?
Pravidelná přiznání ke všem typům daní jsou pro daňové poplatníky nutným zlem. Portál BusinessInfo.cz proto pro podnikatele připravil přehled, jaká daňová přiznání, v jakých termínech a jakou formou musejí berním úředníkům odesílat.
Daňový kalendář naleznete ZDE >>>
Informační seminář k projektům POVEZ II, 50 plus v JmK a Záruky pro mladé v JmK
OHK Hodonín ve spolupráci s Úřadem práce České republiky si Vás dovolují pozvat na "Informační seminář k projektům POVEZ II, 50 plus v JmK a Záruky pro mladé v JmK"

Termín konání:
středa 30. 3. 2016 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
školící místnost OHK - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

<<< ÚČAST NA SEMINÁŘI JE ZDARMA >>>

Program semináře:

  • Projekt - Záruky pro mladé v JmK (Projekt se zaměřuje na podporu skupiny nezaměstnaných - mladých do 29 let věku (včetně) s minimálními pracovními zkušenostmi

  • Projekt - 50 plus v JmK (Projekt se zaměřuje na podporu nezaměstnaných osob starších 50 let)

  • Projekt - POVEZ II (Dotace na vzdělávání zaměstnanců)

  • Aktivní politika zaměstnanosti (AZP)

  • Individuální konzultace s přednášejícími
Celou pozvánku naleznete ZDE >>>
Registrační formulář naleznete ZDE >>>
Veřejné zakázky v roce 2016 a nový zákon o zadávání veřejných zakázek
V průběhu dubna roku 2016 lze očekávat nabytí účinnosti zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu

Termín semináře:
čtvrtek 7. 4. 2016 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
školící místnost OHK - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

Lektor:
Mgr. Ivo Macek

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele, kdy bude provedena komparace stávajícího zákona o veřejných zakázkách a návrhu nového zákona.
Celý program semináře naleznete ZDE >>>
Registrační formulář naleznete ZDE >>