Jistota a bezpečí v každé chvíli
{{ df_salutiongender }} {{ df_salutionsurname }},
 
vítejte u zbrusu nových ANDĚLSKÝCH NOVIN, ve kterých najdete mnoho zajímavostí ze života naší organizace. Každého čtvrt roku Vás budeme pravidelně informovat o aktualitách a novinkách.

CO DĚLÁ ANDĚL STRÁŽNÝ
Domov je důležitý pro každého z nás, a proto Anděl Strážný usiluje, aby jeho klienti mohli zůstat v pohodlí svého domácího prostředí, kde to znají, mají rádi a spojuje je s tímto místem mnoho vzpomínek. Již 10 let chráníme naše klienty pomocí SOS tlačítka doma i venku ve chvílích, kdy jsou sami a přinášíme jim pocit jistoty a bezpečí.


NAŠE POSLÁNÍ
Poskytujeme jistotu, bezpečí a pomoc v krizových situacích seniorům i lidem s postižením, doma i venku ve chvílích, kdy jsou sami.


O NÁS
  • Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky.     
  • Prostřednictvím SOS tlačítka pomáháme řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.     
  • Jsme registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb.
  • Jsme zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a zaměstnáváme nadpoloviční většinu osob se zdravotním postižením.      
  • Získali jsme pověření SGEI - pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

  JAK TO CELÉ ZAČALO
  Příběh vzniku Anděla Strážného z.ú., který vypráví zakladatelka a ředitelka Martina Hebelková.
  Rok 2011 byl pro mě životním milníkem, bylo tomu 20 let, co můj otec založil společnost poskytující bezpečnostní služby v rámci Libereckého kraje.

  Já ve firmě pracuji od roku 1993. Za vše, čemu jsem se naučila, vděčím svému tátovi. Právě on byl otcem myšlenky – chránit seniory pomocí SOS tlačítka doma, v jejich přirozeném prostředí.
  Bohužel se 20letého výročí nedožil. Společnost poskytující bezpečnostní služby byla stabilní a já jsem vnitřně cítila, že potřebuji dělat něco, co má hlubší smysl. Řekla jsem si, že se pokusím dát této myšlence život. A tak vznikl projekt Anděla Strážného, sociální služba tísňové péče, pod hlavičkou komerční organizace. Takto jsme službu poskytovali do roku 2014, kdy jsem v tomto roce založila neziskovou organizaci s názvem Anděl Strážný, z.ú. 

  Byli jsme jednou z prvních tísňových péčí v republice. Služba tísňové péče je obecně stále novým a pro širokou veřejnost ne úplně známým způsobem pomoci o naše nejstarší občany. Pro nás to byla od počátku působení služby až doposud velká výzva. Lidé, kteří v tomto projektu neúnavně pracovali a této myšlence věřili, s velkým nadšením poslání naší služby šířili dál. Ušli jsme společně velký kus cesty.

  OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2020
    Rok 2020 byl díky epidemii onemocnění Covid 19 pro většinu sociálních služeb velmi náročný. Tísňová péče je služba distanční a v této náročné době se ukázala jako velmi potřebná a funkční.

    V první vlně epidemie zaměstnance naší organizace onemocnění nezasáhlo, v druhé již ano, přesto jsme byli díky přijatým vnitřním opatřením schopni poskytovat službu tísňové péče našim klientům bez omezení. V tomto směru musíme poděkovat krajským úřadům, městům a obcím, ale i dalším partnerům a dobrovolníkům, od kterých jsme darem získali ochranné pomůcky a prostředky. Díky této pomoci jsme byli schopni klientům poskytovat naše služby v plném rozsahu.
        
    Na základě nouzového stavu a zákazu vycházení v jarních měsících jsme naopak službu rozšířili.        
     
    Vnímali jsme obavy, strach a nejistotu našich klientů, a proto jsme se rozhodli poskytovat zdarma tzv. Povídavou linku, která byla do té doby zpoplatněna. Ukázalo se, jak prospěšné rozhodnutí to bylo. Klienti, kteří trpěli osaměním, začali využívat možnost popovídat si o svých starostech a obavách s našimi pracovnicemi na Povídavé lince.
      
    Zelenou telefonní linku, která je standardně zdarma využívaná našimi klienty a jejich rodinami jsme v obou vlnách epidemie dali k dispozici všem seniorům a jejich rodinám, tedy i těm, kteří nebyli našimi klienty. I toto rozhodnutí bylo kladně vnímáno a lidé využívali možnosti zprostředkování pomoci našimi pracovnicemi. Zajišťovali jsme pro seniory roušky, nákupy, vyzvedávání léků a podávali informace o onemocnění Covid 19 i v nouzovém stavu a omezeních.

    NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL

    I v této nelehké době stále pomáháme té nejohroženější skupině, kterou jsou SENIOŘI. Chráníme NONSTOP zdraví a život našich klientů prostřednictvím unikátního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem.

    Na obrázku můžete vidět naši pomoc za rok 2020.
    ANDĚL STRÁŽNÝ MÁ ŠIROKOU ZÁKLADNU PODPOROVATELŮ
    Rok 2020 byl pro všechny velmi náročným. Firmy musely šetřit a připravovat se na „horší časy“. O to víc si ceníme jakýchkoliv finančních darů, kterých se k nám dostalo. Jako každý rok od našeho založení se nám dostalo podpory od přední české farmaceutické společnosti. Jsme hrdí, že můžeme tuto firmu řadit mezi naše dlouhodobé partnery a podporovatele. Štědrý finanční dar ve výši 50 000 Kč jsme využili na nákup nových monitorovacích zařízení pro naše klienty.

    Nejen od firem, ale i od individuálních dárců a nadačních fondů je podpora naší organizace. Finanční dar od předního nadačního fondu v ČR ve výši 145 000 Kč nás velmi potěšil a my jsme za ně nakoupili 21 ks monitorovacích zařízení TIPEC, které jsme již začali bezplatně zapůjčovat našim klientům. Velice si veškeré podpory vážíme a děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

    V loňském roce jsme převzali novou Škodu Octavii v rámci charitativního projektu předního českého výrobce automobilů. Tato elegantní krasavice doplnila naši andělskou flotilu. Jednalo se o podporu pro pomáhající subjekty, kdy automobilka připravila sto vozidel s cílem posílit dostupnost zdravotních a sociálních služeb a to i v odlehlých lokalitách, kde péče chybí. Anděl Strážný využívá nový automobil k dopravě svých pracovníků za klienty v jejich domácím prostředí. Díky poskytnutému daru toho zvládnete objet daleko víc. 
    NA ČEM PRACUJEME

     Tísňovou péči chápeme jako sociální službu poskytující komplexní péči o klienta. Abychom lidem mohli poskytovat naše služby co nejkvalitněji, věnujeme velký důraz pravidelným osobním setkáním s klienty, které zajišťují především terénní sociální pracovnice. Zakládáme si na vztazích s našimi klienty, které jsou postaveny na vzájemné důvěře a individuálním přístupu. V návaznosti na nový koncept péče o klienty jsme náš tým také rozšířili o pozici terénních pracovníků v sociálních službách, čímž získáme detailnější práci v terénu a tím ještě více zvýšíme kvalitu naší služby.          

     V loňském roce jsme se personálně rozšířili a otevřeli jsme dvě nové kanceláře v Litoměřicích a v Českých Budějovicích. V souvislosti se zvyšujícím se počtem našich klientů máme v tomto roce v plánu otevřít další kancelář v Brně a následně v Pardubicích. Tím dojde k celkovému celorepublikovému pokrytí, snížení dojezdové vzdálenosti do 1 hodiny k našim klientům a k optimalizaci počtu klientů na sociální pracovnici.      
         
     Neustále pracujeme na tom, aby se naše organizace posouvala dál a byla blíže našim klientům, jejich rodinám i široké veřejnosti. Proto se snažíme využívat všech možností, které se k tomu nabízejí:
      • rozšiřujeme náš tým, abychom službu mohli poskytovat v kvalitě odpovídající kritériím tísňové péče, nově nastupující zaměstnanci procházejí důkladnou adaptací
      • dbáme na to, aby zaměstnanci měli odpovídající vzdělání a pravidelně se zúčastňovali různých školení podle individuálních vzdělávacích plánů
      • zaměstnanci se pravidelně účastní supervizí
      • neustále pracujeme na vývoji monitorovacího zařízení TIPEC
      • v letošním roce budeme mezi klienty distribuovat novou řadu TIPCE "20"
      • pracujeme na nových webových stránkách organizace
      • spolupracujeme s novináři, rozhlasem a televizí
      • pravidelně komunikujeme s našimi podporovateli
      • pravidelně komunikujeme s veřejností, státní správou a ostatními institucemi
      • účastníme se grantových řízení
      • nově jsme v tomto roce začali s fundraisingovými aktivitami
      • jsme členy AVPO, APSS a Asociace společenské odpovědnosti

       Aktuálně rozšiřujeme náš tým o dvě pracovní pozice. Více najdete na tomto odkaze.
       ANDĚL STRÁŽNÝ NEPOMÁHÁ JEN SENIORŮM

       PŘÍBĚH KLIENTA
       Vydejte se s námi na návštěvu do Šluknova, kde bydlí Honza se svojí maminkou. 

       Honza má zdravotní znevýhodnění a velmi si tísňovou péči pochvaluje.  Naše služba pomáhá především Honzově mamince tím, že ji dopřává klid ve chvílích, kdy nejsou s Honzou spolu a ona ví, že na něj dohlíží Anděl Strážný.
       Honza je velmi společenský a vůbec by nás nenapadlo, že dříve cítil ostych mluvit s cizími lidmi, který překonal díky naší Povídavé lince.
       Moc rád chodí pracovat do chráněné dílny, o které nám krásně vyprávěl a řekl: „To víte, tam je hodně lidí s různými osudy, oni neměli v životě takové štěstí jako já". Musíme se přiznat, že když tohle řekl, tak nás úplně dostal.   

       Jsme moc rádi, že pomáháme i lidem jako je Honza. Díky patří především všem na dispečinku a Povídavé lince za jejich vlídný přístup k našim klientům. Nesmíme také zapomenout na všechny naše sociální pracovnice. Je moc pěkné vidět, že přístup naší organizace zakládat si na vztazích s našimi klienty a jejich rodinami, se ukazuje jako velký přínos.
       ANDĚL STRÁŽNÝ NA STRÁNKÁCH CELOSTÁTNÍHO DENÍKU

       S naší organizací jste se mohli potkávat na novinových stáncích během celého ledna. Ve spolupráci s charitativním projektem českého deníku jsme uveřejnili sérii pěti článků o nás, jak to celé funguje a příběhy našich klientů. Pokud jste neměli možnost si články přečíst a chtěli byste, nezoufejte, prostřednictvím tohoto odkazu si je můžete stále prohlédnout.

       ABECEDA VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY

       Stále pokračuje naše spolupráce na projektu Abeceda vzdělávání pro seniory se zaměřením na edukaci používání chytrých mobilních telefonů. Každých 14 dní se senioři mohou těšit na zajímavá vzdělávací videa. 

       Ve videu níže je návod k jedné z nejužitečnějších aplikací, kterou vytvořili čeští vývojáři. Jde o aplikaci Záchranka.
       CHCI SHLÉDNOUT DALŠÍ VIDEA  
                           PROFESNÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ
       Na profesní síti Linkedin je také naše organizace.  Pod tímto linkem nás najdete. Budeme rádi, když si nás přidáte do svých spojení.

       Potřebujete letáky naší služby nebo ukázat naše monitorovací zařízení? Chcete osobní schůzku? Rádi byste, abychom Vám naši službu odprezentovali osobně?
       Neváhejte se na nás obrátit.

       Děkujeme Vám za pozornost. Věříme, že naše Andělské noviny budou pro Vás přínosem a dozvíte se z nich mnoho důležitých informací. 

       Za PR tým s přáním pěkných a zdravých dní,

       Irena  a  Anna

       Ing. Irena Třešňáková
       Vedoucí oddělení PR
       Mobil: +420 608 967 325 

       Ing. Anna Kabotová
       Projektová manažerka tísňové péče pro Moravu
       Mobil: +420 771 122 399

       FB YT www IN LN
       Anděl Strážný z.ú.
       Adresa Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
       Tel.: + 420 771 122 399
       E-mail: sos@andelstrazny.eu