Jistota a bezpečí v každé chvíli
{{ df_salutiongender }} {{ df_salutionsurname }},
 
 
je nám potěšením Vás přivítat u dalšího vydání ANDĚLSKÝCH NOVIN, ve kterých i tentokrát najdete mnoho zajímavostí ze života naší organizace. Věříme, že čtením našich novin Vám třeba zpříjemníme léto, které je před námi a všichni se na něj po dlouhé zimě velmi těšíme.


OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM POLOLETÍM

V měsíci červnu proběhlo v naší organizaci zhodnocení prvního pololetí roku 2021. Během setkání jsme společně hodnotili strategické cíle, které jsme si v loňském roce naplánovali a rovněž celkový progres organizace. První pololetí bylo bohužel stále ve znamení coronaviru a vládních nařízení, což nám určitým způsobem komplikovalo práci. My jsme ve své práci ale pokračovali naplno, aby se to našich klientů nedotklo. A to se nám povedlo. Síla Anděla Strážného závisí na práci každého jednotlivce a právě proto z úst paní ředitelky na tomto setkání zaznělo poděkování všem napříč celou organizací. Stále pracujeme na našem rozvoji, aby naši službu mohli využívat i lidé, kteří o nás zatím nevědí a přitom by jim naše služba velmi usnadnila život.
POMÁHÁME NEJEN V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

Našim klientům pomáháme také při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Máme vždy velikou radost, když se nám podaří klienta provést situací tak, že skončí dobře, třeba jako tato:
     
Obrátil se na nás náš klient pan Josef, kterému je 79 let. Svému známému půjčil více než 100 000 Kč a uzavřel s ním dohodu o zápůjčce a zároveň i o termínu, kdy má dojít ke splacení. K tomuto ale již nedošlo a po tomto datu přestal Josefův známý reagovat na výzvy k vrácení půjčky. Pan Josef už byl zoufalý a z jeho pohledu vyčerpal všechny možnosti, jak své finance získat zpátky. My jsme se o jeho příběhu dozvěděli při jedné z pravidelných návštěv a nabídli panu Josefovi pomoc a ten ji velice rád přijal. Kontaktovali jsme právní poradnu a chtěli jsme zjistit, jak v podobných situacích postupovat. Tento „návod“ jsme předali panu Josefovi a zároveň jsme v místě bydliště klienta zajistili občanskou právní poradnu a zajistili bezplatnou konzultaci.  S nově nabytým sebevědomím se pan Josef před odesláním předžalobní výzvy pokusil naposledy o důraznou ústní výzvu a na základě argumentů, které použil a podporou v podobě zákonných prostředků, se kterými byl detailně obeznámen, se mu podařilo přesvědčit dlužníka, aby dlužnou částku vrátil.

Velmi děkujeme Radovanu Hlaváčkovi, který u nás pracuje jako terénní pracovník v sociálních službách a pomoc panu Josefovi zajistil.

ABECEDA VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY
Stále pokračuje naše spolupráce na projektu Abeceda vzdělávání pro seniory se zaměřením na edukaci používání chytrých mobilních telefonů. Na všechna videa se můžete podívat zde>>

Stoupají útoky přes telefonáty, různé loudění peněz od starších lidí. Sociální izolace a nepozornost v poslední době hraje významnou roli v útocích na bankovní účty. „Šmejdi“ se z prodejců hrnců změnili na internetové vykrádače rodinných úspor, a to zejména u starších lidí. Netýká se to výhradně nejstarší generace, nicméně právě u té se podvodníkům více daří.

Chcete se s námi učit a být o krok napřed před podvodníky? Podívejte se na toto video: Jak se nenechat podvést od "šmejda" na telefonu. 
CHCI SHLÉDNOUT DALŠÍ VIDEA  

SPOLUPRACUJEME S TERÉNNÍMI SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI A JSME SOUČÁSTÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ MĚST A OBCÍ


NAHLÉDNUTÍ DO ŽIVOTA NAŠICH KOLEGŮ
Dnes bychom vám rádi představili naši vedoucí dispečinku Anděla Strážného paní Evu Kunešovou.

Moje cesta k Andělu Strážnému.         

Po 28 letech jsem se vrátila do rodného města. Na podzim pro mě bylo nejdůležitější najít si práci. Na internetu jsem náhodně objevila inzerci Anděla, kde vypisuje výběrové řízení na dispečerky. Místa již byla obsazená. Doposud jsem o existenci této organizace neměla vůbec tušení a poskytovat seniorům něco tak úžasného, jako poskytuje právě Anděl, tak to mě tedy nadchlo. A tak jsem zvedla telefon….              
Výhled byl takový, že v lednu se možná bude hledat další dispečerka. To mě neodradilo a po měsíci jsem opět zvedla sluchátko a tak jsem tady. Jednoduché to nebylo, pracovní pohovor, práce na dispečinku a výběrové řízení na vedoucí.       

Práce mě plně uspokojuje. Je hezké vědět, že byť jen pouhé milé pozdravení, připomenutí léků a popřání krásného dne, mnoha lidem udělá den příjemnější. A o to víc, když někomu náš včasný zásah zachránil život. V soukromém životě věnuji svůj volný čas milovaným vnoučatům.

NA NAŠE KLIENTY SE TĚŠÍ NOVÉ POSILY ANDĚLSKÉHO TÝMU

Je nám potěším, že i na poli personalistiky máme štěstí a díky tomu můžeme v našem týmu přivítat nové členy, kterými jsou:

Mgr. Jakub Skalický
sociální pracovník, který se bude starat o naše klienty v Pardubickém a Středočeském kraji, z části také v Praze
Bc. Soňa Houfková
metodička tísňové péče
Mgr. Kamila Podlahová 
projektová manažerka pro Vysočinu, Jihočeský a Plzeňský kraj

MÁME PODPORU ZE VŠECH STRAN

2. 6. 2021 byl den ve znamení VELKÉHO FOCENÍ NAŠÍ ORGANIZACE, kterého se zúčastnili naši zaměstnanci a i naši klienti. Focení proběhlo v dobré náladě, za slunečného počasí a všichni protagonisté si ho moc užili. Za tento příjemný den a za skvěle odvedenou práci chceme moc poděkovat dvěma šikovným studentům, Simoně Křížové a Tomášovi Denkovi, kteří se nám po celou dobu věnovali a nafotili krásné snímky, které budou součástí našich osvětových materiálů.   
Zároveň chceme i velmi poděkovat největší české bance, která toto focení zprostředkovala formou výzvy na své zaměstnance, na kterou reagovala paní Pavla Křížová, která nás se studenty propojila.

DOKONČILI JSME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Po několika měsících intenzivní práce jsme na konci června spustili nové webové stránky. Za touto prací stojí spolupráce jednak našich zaměstnanců a také několika dobrovolníků, kteří nám s touto tvorbou pomáhali. Jde především o pana Josefa Krajce, který reagoval na naši výzvu a webové stránky nám vytvořil. Nesmíme zapomenout také na fotografku slečnu Romanu Boumovou, se kterou jsme se spojili skrze AVPO. Fotografie nám také tvořili výše zmínění studenti. Veškeré této pomoci si velmi vážíme a díky ní se můžeme pochlubit pěkným novým webem. 

CHCI SE PODÍVAT NA NOVÝ WEB
JAK JSME POMOHLI NAŠIM KLIENTŮM

Naše každodenní práce má smysl. Na obrázku můžete vidět pomoc v číslech za květen 2021.
 
VYTVOŘILI JSME NOVÝ ČLÁNEK PRO ZPRAVODAJE MĚST A OBCÍ

Za účelem zvyšování osvěty tísňové péče jsme vytvořili nový článek pro městské a obecní zpravodaje, listy nebo noviny.  Tísňovou péči poskytujeme v rámci celé ČR, můžeme tak tedy pomoci i vašim obyvatelům. Děkujeme, že společně s námi pomáháte umožnit seniorům se o tísňové péči dovědět a umožnit jim tak zůstat žít doma, kde to mají rádi a spojuje je s tímto místem mnoho vzpomínek. Článek si můžete stáhnout a lze jej i rovněž sdílet na vašich sociálních sítích a webových stránkách. Pokud máte zájem o článek v jiném formátu, neváhejte nás kontaktovat.

CHCI SI STÁHNOUT ČLÁNEK
VÝZKUM A VÝVOJ V ANDĚLU STRÁŽNÉM

Intenzivně jsme pracovali na modernizaci a vylepšení monitorovacího zařízení TIPEC.
Na podzim se můžete těšit na novou řadu tohoto zařízení – řadu TIPCů 20.  Nový model Vám představíme v podzimním vydání Andělských novin.

Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka a pohody a těšíme se na Vás u dalšího vydání Andělských novin, které vyjdou v září.

Za PR tým s přáním pěkných a zdravých dní,

Irena  a  Anna

Ing. Irena Třešňáková
Vedoucí oddělení PR
Mobil: +420 608 967 325 

Ing. Anna Kabotová
Projektová manažerka tísňové péče pro Moravu
Mobil: +420 771 122 399

FB YT www IN LN
Anděl Strážný z.ú.
Adresa Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Tel.: + 420 771 122 399
E-mail: sos@andelstrazny.eu