Bulletin Příběhů bezpráví
září 2017


Milí vyučující,
na začátku nového školního roku Vám chceme připomenout především přihlašování do Měsíce filmu na školách - připojte se ke stovkám dalších škol, které budou v listopadu promítat filmy a diskutovat s hosty na téma vzdoru proti komunistickému režimu. Pro inspiraci si můžete přečíst, jak Měsíc filmu na školách už tradičně pořádají na ZŠ Dobronín. Tématem zářijového Bulletinu Příběhů bezpráví je pak vznik republiky a osobnost T. G. Masaryka. Doporučujeme Vám filmy a aktivity, které máme k tomuto období v nabídce, a zároveň posíláme aktivitu k výročí, ve které se Vaši žáci seznámí s prvním zákonem Československa.

Těšíme se na Vaše reakce, přejeme pěkné září a úspěšný začátek nového školního roku!

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
MĚSÍC FILMU 
NA ŠKOLÁCH 
Přihlaste se do 13. ročníku!
Právě teď máte možnost přihlásit se do letošního Měsíce filmu na školách, jehož tématem jsou příběhy vzdoru. Promítněte v listopadu některý z filmů k čs. moderním dějinám z naší nabídky, pozvěte pamětníka nebo historika na besedu a nechte své žáky klást otázky.
Jak se zapojit do Měsíce filmu?
Bonusové materiály

Jako každý rok, i letos máme pro zapojené školy připravené bonusové materiály. Prvních 100 zapojených škol získá příručku k mediálnímu vzdělávání Na pravdě záleží. Všechny školy pak získají výstavu Z místa, kde žijeme s originálními portréty pamětníků, film Darované housle, který byl nominovaný na Oscara, na DVD, a hru vycházející z příběhů pamětníků, připravenou přímo do výuky.

           
FB skupina
Měsíc filmu na školách
Jako novinku jsme letos pro ty z Vás, kteří se o Měsíc filmu zajímate, nebo jste už přímo zapojení, připravili facebookovou skupinu. Dozvíte se v ní jako první všechny novinky, získáte tipy na pořádání akce na Vaší škole, představíme Vám nové připravované materiály, a můžete se také propojit s kolegy, kteří možná právě také hledají hosta na besedu nebo přemýšlí, jak zařídit, aby se žáci nestyděli ptát.

Přidat se do skupiny

INSPIRACE
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH NA ZŠ DOBRONÍN
"Do projektu Měsíc filmu na školách jsme se na naší škole poprvé zapojili před 13 lety. Do školy tenkrát přišla velká obálka s plakátkem a informacemi o projektu pro učitele. Nabídka nás zaujala a od té doby se do projektu Měsíc filmu na školách zapojujeme každý rok. Hned od počátku jsme se rozhodli věnovat Příběhům bezpráví jeden celý vyučovací den, konkrétně 6 vyučovacích hodin. Vedlo nás k tomu to, že jen film i host by časově vycházel na min. na 2-3 vyučovací hodiny a zároveň jsme měli pocit, že by bylo dobré, aby žáci byli do problematiky více vtaženi, aby si jednotlivé příběhy mohli svým způsobem prožít."

HISTORICKÉ VÝROČÍ
PRVNÍ ZÁKON ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
"Samostatný stát československý vstoupil v život: aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému životu, Národní výbor jménem československého národa, jako vykonavatel státní svrchnovanosti, nařizuje..." 
Analyzujte se svými žáky první zákon Československé republiky, podívejte se, jak vypadá jeho originál, a diskutujte o významu tohoto státního svátku pro dnešní generaci.

TEMATICKÝ SERIÁL
T. G. MASARYK
Historik Petr Blažek ve svém textu představuje T. G. Masaryka od dob jeho studií, přes akademickou kariéru až k politickému angažmá. Větší prostor je věnován jeho aktivitám za 1. sv. války, které vedly k jeho zvolení prvním čs. prezidentem, dozvíme se ale více i o jeho manželce Charlottě a jejich společných potomcích.
Přečíst text
FILM: TGM 
Osvoboditel
Dokument režisérky Věry Chytilové přibližuje život filozofa, politika a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Představuje dobu jeho dětství a dospívání, období boje za svobodný stát, nástup do funkce, jeho veřejné vystupování i chvíle oddechu v rodinném kruhu.

           
AKTIVITA:
Seznamte se: TGM, 
první president
Během aktivity budou žáci diskutovat o fotografiích TGM a prohloubí své znalosti získané sledováním dokumentu. Volitelně mohou také zjistit, jakou stopu zanechal TGM ve Vašem městě - nejmenuje se po něm ulice, náměstí..?


AKTIVITA:
ACH SYNKU, SYNKU
Netradiční aktivita přibližuje osobnost našeho prvního prezidenta skrze písně, které měl rád. Nechte žáky, ať si je poslechnou a zamyslí se nad jejich texty.
Vyzkoušet aktivitu
MATERIÁL:
PÍSEŇ ACH SYNKU,
SYNKU
Při předcházející aktivitě jistě využijete audiozáznam písně Ach synku, synku. Kromě ní si můžete pustit také písně Teče voda, teče a Zelení hájové.
Pustit si
k aktivitě píseň
MATERIÁL:
DEMOKRACIE JAKO NÁZOR NA SVĚT
I NA ŽIVOT
Seznamte žáky s T. G. Masarykem jakožto myslitelem a zkušeným politikem  ve zkráceném úryvku z jeho Světové revoluce.
Přečíst si celý text TGM
Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.