Bulletin Příběhů bezpráví
duben 2018


Milí vyučující,
úvodem bychom chtěli poděkovat všem, kteří vyplnili v minulém čísle anketu a dali nám tak cennou zpětnou vazbu na obsah Bulletinu – děkujeme! Protože jsou pro nás Vaše rady přímo z praxe velmi přínosné, chtěli bychom Vás ještě jednou poprosit o  vyplnění krátkého dotazníku.  Připravujeme nové materiály k osmičkovým výročím a zajímá nás v této souvislosti, co Vám pomáhá při výuce období kolem roku 1918.  Chceme se dozvědět víc o Vašich potřebách a přáních, abychom pro Vás vytvořili co nejlepší pomůcky. Předem děkujeme za čas, který nám takto věnujete.
Dubnové číslo bulletinu se zabývá  80. lety minulého století. Doporučujeme Vám film České děti z naší produkce a také připomínáme aktivitu k Palachovu týdnu, která téma doplňuje.
Hezké jarní dny!

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
HISTORICKÉ VÝROČÍ
PALACHŮV TÝDEN
Palachův týden byl jednou z událostí předznamenávající zánik komunistického režimu v Československu. Doplňte hodinu věnovanou hnutím 80. let o tuto aktivitu, ve které žáci analyzují dobové záběry a diskutují o paralelách mezi Palachovým týdnem a listopadem 1989.

Podívejte se na dobové záběry
TEMATICKÝ SERIÁL
80. LÉTA
Informační text k filmu České děti se věnuje nezávislým iniciativám 80. let. Otevírá také otázku příslušníků StB zapojených do represí vůči sdružením a jejich potrestání po roce 1989.

Přečtěte si informační text
FILM:
České děti
Dokumentární film Karla Strachoty připomíná hnutí převážně mladých lidí, které patřilo k nejvýraznějším protikomunistickým iniciativám pozdních 80. let. Ve snímku se kombinují hrané rekonstrukce s archivními záběry a vystoupením pamětníka - Petra Placáka.
           
AKTIVITA:
Na čí straně jsi?
V aktivitě jsou žáci rozděleni do čtyř skupin, které částečně reprezentují společnost 80. let - na straníky, represivní aparát, opozici a šedou zónu. Pokusí se obhájit, proč je právě postoj jejich skupiny správný a oprávněný - tak, aby přesvědčili ostatní, že se k nim mají připojit. 


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.