Bulletin Příběhů bezpráví
září 2019


Milí vyučující,
srdečně Vás zdravíme v novém školním roce. Doufáme, že jste měli krásné prázdniny a budeme rádi, když se opět zapojíte do našich aktivit!
Právě máme otevřené přihlašování na již 15. ročník Měsíce filmu na školách, naší největší vzdělávací akce. Letošním tématem je 30. výročí pádu železné opony. Odkaz na přihlášku i přehled poutavých bonusů najdete níže. Nabízíme možnost rozšířit si Vaše letošní zapojení i o projekt Naše revoluce, ve kterém se svými žáky zmapujete průběh sametové revoluce právě ve Vašem městě.
Tematicky se v tomto čísle věnujeme vzniku samostatného Československa. Aktivita k historickému výročí výjimečně připomíná výročí prázdninové – bitvu u Zborova, do které významně zasáhly čs. legie. Jako film s doplňujícími materiály doporučujeme Den, kdy vzniklo Československo.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH
PŘIHLASTE SE
DO 15. ROČNÍKU!
Do 4. října se můžete přihlásit do Měsíce filmu na školách! Letošním tématem je pád železné opony. Připravili jsme pro Vás zcela nový film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu a sestřih dokumentu Jana Špáty Největší přání 1989. Jako bonus obdrží zapojené školy plakátovou výstavu 1989 – Rok zázraků a publikaci Emigrace a život v exilu.

NAŠE REVOLUCE
Letos nabízíme možnost zapojit se i do projektu Naše revoluce. Zeptejte se s Vašimi žáky pamětníků, jak probíhala sametová revoluce právě ve Vašem městě. Najděte dobové fotografie, letáky a plakáty, projděte dobový tisk. Výsledky Vašeho pátrání zveřejníme v průběhu listopadu na našich webových stránkách.

HISTORICKÉ VÝROČÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE A BITVA U ZBOROVA
V bitvě u Zborova 2. července 1917 poprvé významně zasáhly čs. legie na východní frontě. Právě boje čs. legií na straně Dohody byly jedním z argumentů pro vznik samostatného Československa.

Žáci si v aktivitě vyzkouší scény z legionářského života sehrát jako divadelní scénku, analyzují vzpomínky legionářů i historické texty.

TEMATICKÝ SERIÁL
VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Informační text historika Petra Blažka odpovídá na nejčastější otázky týkající se vzniku republiky. Proč si Čechoslováci zvolili jako formu vlády právě republiku, jak se stal prezidentem T. G. Masaryk nebo jak vznikla státní vlajka, kterou užíváme dodnes? To vše se v textu dozvíte.

FILM: Den, kdy vzniklo Československo
Několikaminutový sestřih dobových materiálů ze série Slavné dny v produkci Stream.cz představí okolnosti vedoucí k vzniku samostatného státu Čechoslováků. Ve zkratce představí činnost předních politiků za 1. sv. války a především úlohu T. G. Masaryka.
           
AKTIVITA:
Vznik ČSR: Staré jistoty a nová očekávání?
Žáci se v aktivitě seznámí s úryvky z Ústavní listiny Československa z roku 1920. Pomocí ukázek i vlastních znalostí se zamýšlí, jaké různé skupiny obyvatelstva žily v Československu v roce 1918 a jak se asi při vzniku nového státu cítily.


DOPORUČUJEME

Projekt více než 30 neziskových organizací přináší učitelům možnost objednat si do výuky zdarma tematické vzdělávací materiály a workshopy. Studenti se k oslavám 30. výročí sametové revoluce mohou přidat uspořádáním happeningu, vlastního festivalu nebo účastí v literární a výtvarné soutěži. Více o nabídce se dozvíte na odkazu!

Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.