Bulletin Příběhů bezpráví
květen 2019


Milí vyučující,
s blížícím se koncem školního roku tradičně připomínáme možnost odeslání nominací na Cenu Příběhů bezpráví. Vyzvěte své žáky, ať touto formou poděkují například pamětníkovi, který byl u Vás na besedě! Na odkazu níže najdete i offline nominační formulář k vytištění.
Květnové číslo Bulletinu jsme celé věnovali generálu Heliodoru Píkovi. V aktivitě k historickému výročí budou žáci pracovat s jeho životopisným medailonem i dopisem na rozloučenou. Doporučený film Bez milosti s doprovodnými aktivitami rozvíjí na případu Píky téma politických procesů v čs. armádě.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
CENA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ
PŘIJÍMÁME NOMINACE!
Už jen do konce června přijímáme nominace na Cenu Příběhů bezpráví. Nominovat na ni může kdokoliv mladší třiceti let osobnost ze svého okolí, které by rád vyjádřil své uznání za odvážné postoje a činy v období komunismu. Třem laureátům vybraným studentskou porotou bude ocenění předáno na podzim v pražském kině Lucerna při slavnostním zahájení Měsíce filmu na školách.

HISTORICKÉ VÝROČÍ
VYZNAMENÁNÍ PRO HELIODORA PÍKU
Dne 21. června 1949 byl po vykonstruovaném procesu popraven generál Heliodor Píka - legionář, za 2. sv. války velitel čs. vojenské mise v Moskvě a nositel mnoha, i sovětských, vyznamenání. Stal se tak jednou z prvních obětí z řad čs. armády.

V aktivitě si žáci zkusí vypracovat návrh na státní vyznamenání pro Heliodora Píku, analyzují jeho dopis na rozloučenou a dohledávají pamětní místa s ním spojená – třeba máte některé takřka za rohem.

TEMATICKÝ SERIÁL
POLITICKÉ PROCESY
Informační text historika Tomáše Bursíka se v první části (druhá je věnována Miladě Horákové) zevrubně věnuje politickým procesům. Co byla vlastně protistátní činnost, kolik lidí za ni bylo odsouzeno, jak byly procesy zinscenované nebo zda proběhly rehabilitace – to všechno se v materiálu dozvíte.

FILM: Bez milosti
Dokument Kristiny Vlachové a Marie Šandové přináší vzácné filmové archivy i svědectví pamětníků vypovídajících o osudech generála Heliodora Píky, hrdiny hned dvou odbojů a oběti politických procesů. Vypovídají v něm také lidé, kteří stáli za jeho rozsudkem smrti. Cítí vinu?
           
AKTIVITA: Důstojníci oběťmi
Aktivita se částečně věnuje dopisu Heliodora Píky na rozloučenou, který využívá jako emotivní otevření tématu politických procesů. Žáci poté zpracují medailonky dalších popravených důstojníků – dozví se tak více o šíři perzekuce v čs. armádě.


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.