Bulletin Příběhů bezpráví
září 2018


Milí vyučující,
děkujeme, že jste nám zachovali přízeň i v novém školním roce!

Letos již počtrnácté Vám nabízíme možnost zapojit se do Měsíce filmu na školách. Tématem, kterému se věnujeme, je únor 1948. Máme pro Vás připravené dva nové filmy a zajímavé bonusy – výukovou hru Operace Paměť, DVD s filmy k roku 1968, díly pořadu Slavné dny, které se věnují výročím let 1918 a 1938 a plakátovou výstavu k mediálnímu vzdělávání O pravdu?. Tak neváhejte a přihlaste se!

V říjnu si připomínáme zcela výjimečné výročí – 100 let od vzniku Československé republiky. Věříme, že se mu budete věnovat i ve výuce, proto jsme mu zasvětili celé zářijové číslo Bulletinu – připravili jsme pro Vás tematický seriál věnovaný osobnosti našeho prvního prezidenta a aktivitu, která pracuje s prvním zákonem nově vzniklého státu.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH
Přihlaste se do již 14. ročníku!
Právě máte možnost zapojit se do letošního ročníku Měsíce filmu na školách. Tématem je únor 1948. Přinášíme Vám dva nové filmy i zajímavé bonusy. Promítněte v listopadu některý z dokumentů z naší nabídky, pozvěte pamětníka nebo historika na besedu a nechte své žáky klást otázky.
Jak se zapojit? 
HISTORICKÉ VÝROČÍ
PRVNÍ ZÁKON ČESKOSLOVENSKA
"Samostatný stát československý vstoupil v život: aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému životu, Národní výbor jménem československého národa, jako vykonavatel státní svrchovanosti, nařizuje..." 

Analyzujte se svými žáky první zákon Československé republiky, podívejte se, jak vypadá jeho originál, a diskutujte o významu tohoto státního svátku pro dnešní generaci.

TEMATICKÝ SERIÁL
T. G. MASARYK
V informačním textu historika Petra Blažka se seznámíte s prvním čs. prezidentem od dob jeho studií po vrchol politické kariéry. Dozvíte se, jaký byl Masarykův vztah k českému národu, jak se zapojil do odboje za 1. sv. války i jak se stal prezidentem, ale také více o jeho manželce Charlotte a jejich potomcích.

Přečtěte si informační text
FILM:
TGM Osvoboditel
Dokument režisérky Věry Chytilové přináší portrét prezidenta osvoboditele. Seznamuje nejen s jeho rolí státníka, ale i s klidnými chvílemi v kruhu rodiny. Které z jeho zásadních myšlenek a postojů jsou dodnes aktuální?

           
MATERIÁL:
Demokracie jako názor na svět i na život
Zkrácený úryvek z Masarykovy Světové revoluce představí TGM nejen jako zkušeného politika, ale i výjimečného myslitele. Diskutujte s žáky o Masarykově pojetí demokracie. Vnímají ji dnes stejně?


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.