Bulletin Příběhů bezpráví
únor 2019


Milí vyučující,
únorové číslo Bulletinu jsme celé věnovali významnému výročí – tzv. vítěznému únoru. V aktivitě k historickému výročí budou žáci společně s Vámi pátrat po okolnostech tragické smrti Jana Masaryka. V tematickém seriálu doporučujeme náš nový film Právě se vracím z Hradu, který pracuje s mnoha dobovými filmovými archivy i výmluvnými novinovými titulky. Filmů i výukových materiálů k únoru 1948 máme ale v nabídce mnoho, tak se nezapomeňte podívat také na webovou verzi tematického seriálu! 

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
HISTORICKÉ VÝROČÍ
TAJEMNÁ SMRT JANA MASARYKA
Dne 10. března 1948 bylo pod okny svého bytu na nádvoří Černínského paláce nalezeno tělo čs. ministra zahraničí Jana Masaryka. Jeho smrt jako by symbolicky označila konec demokracie v Československu.

Žáci v aktivitě analyzují fotografie i dobový článek, postupně objevují detaily tragické události a sami pak formulují další otázky vedoucí k historickému poznání.

TEMATICKÝ SERIÁL
ÚNOR 1948
Informační text historika Petra Blažka popisuje nejen průběh přímo únorových událostí, ale vysvětluje také cestu, která k nim vedla. V závěru pracuje s reflexí minulosti v podání současné KSČM či současného Ruska.

FILM: Právě se
vracím z Hradu
Obrazová esej Karla Strachoty sestavená z archivních filmových záběrů a novinových titulků přináší v minimalistické zkratce svědectví o tom, jakým způsobem přišli občané Československa na několik desítek let o demokracii.

           
AKTIVITA: Volby 1946
V aktivitě žáci pracují s předvolebními materiály KSČ z roku 1946, kdy proběhly na dlouhou dobu poslední svobodné parlamentní volby. Vyhledávají v nich pasáže, které se posléze ukázaly jako lživé nebo sporné a diskutují o nich.


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.