Bulletin Příběhů bezpráví
květen 2017


Milí vyučující,
jako téma květnového Bulletinu Příběhů bezpráví jsme v návaznosti na probíranou látku vybrali komunistické rituály, které byly demonstrací síly vládnoucího režimu a nedílnou součástí veřejného prostoru. Přinášíme vám tak filmy, aktivity a další materiály, kterými můžete svým žákům a studentům přiblížit prvomájové průvody a spartakiády a společně diskutovat nad tím, jaká byla jejich role ve společnosti. Budete-li potřebovat, tak vše také najdete našich stránkách.

Těšíme se na vaše reakce, přejeme hezký květen a pokud se vás týkají, tak i dobře zvládnuté maturity!

Za Příběhy bezpráví
Terezie Koláčková
TEMATICKÝ SERIÁL
ZA MÍR, ZA VLAST, ZA SOCIALISMUS
Historik Petr Blažek ve svém textu stručně shrnuje historii svátku práce, která sahá až do roku 1890. A dostává se až k únoru 1948, kdy se první máj stal jedním z nejdůležitějších rituálů. Popisuje také průběh oslav a upozorňuje na roky, ve kterých se prvomájové oslavy vymkly z klasického scénáře.

Přečíst text
FILM:
1. MÁJ V PRAZE
Využijte reportáže Československé televize, která zachycuje oslavy 1. května v roce 1987, a seznamte žáky s tímto zvláštním pseudonáboženským rituálem.
Reportáž z 1.5.1987 
AKTIVITA:
PIONÝŘI NA TRIBUNÁCH
Seznamte žáky s tématem prvomájových průvodů a prostřednictvím popisu pionýrského kroje je veďte k zamyšlení nad významem uniforem v totalitních režimech.
Podívat se na aktivitu 
TEXT:
AŤ ŽIJE PRVNÍ MÁJ
Roman Krakovský popisuje průběh prvomájových oslav 1. května 1958, analyzuje jednotlivé skupiny a symboly a zamýšlí se nad tím, jaká byla vlastně realita.
Přečíst si celý text 
FILM: Spartakiáda 1975
           
AKTIVITA: A pak přišly spartakiády
Proč komunistický režim nahradil všesokolské slety spartakiádami? Jaký byl cíl těchto hromadných spartakiádních vystoupení? Jak na ně vzpomínají pamětníci? Odpovědi na tyto otázky budete hledat v aktivitě.Využijte v hodinách i naše další lekce ke komunistické propagandě:
INSPIRACE
VÝSTAVA SLIBY VERSUS REALITA
Plakátová výstava přináší výstižné srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší budoucnosti a následné reality. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů (Karla Cudlína, Lubomíra Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších).
HISTORICKÉ VÝROČÍ
SCHUMANOVA DEKLARACE
9. května 1950 pronesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman projev, ve kterém zaznělo: „Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem.“ Seznamte žáky s tímto zásadním plánem, který v květnu 1950 pronesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman.

CENA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ
Nominace mohou podávat mladí lidé do 30ti let!
Ještě stále můžou vaši žáci a studenti nominovat osobnosti na Cenu Příběhů bezpráví. A navíc nově mohou nominace podávat i lidé do 30ti let. Využijte toho a znáte-li někoho ve svém okolí, poděkujte mu tímto způsobem.
Dozvědět se o ocenění více
Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.