Bulletin Příběhů bezpráví
říjen 2018


Milí vyučující,
děkujeme všem, kteří se už zapojili do Měsíce filmu na školách! Pokud jste tak ještě neučinili, ale chtěli byste, máte poslední šanci – přihlašování jsme o několik dní prodloužili. Aktuální nabídku filmů i bonusů si můžete prohlédnout zde.

V říjnovém čísle Bulletinu Vám přinášíme aktivitu k výročí uzavření českých vysokých škol v roce 1939 – s žáky proberete, co vlastně připomínal Mezinárodní den studentstva i manifestace svolaná 17. listopadu 1989. Tematický seriál jsme věnovali propagandě. Film Mistr propagandy se věnuje především té nacistické, doporučený informační text komunistické a aktivita nabízí přesahy do současnosti. S žáky tak můžete od historických souvislostí přejít k velmi aktuálnímu tématu dezinformací v současném světě.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH
Prodloužili jsme přihlašování
Chtěli byste se zapojit do Měsíce filmu na školách a ještě jste neodeslali přihlášku? Přihlašování jsme o pár dní prodloužili, takže nyní máte poslední příležitost! Letošním tématem je únor 1948. Promítněte některý z filmů z naší nabídky, pozvěte pamětníka na besedu a nechte své žáky klást otázky.
Jak se zapojit? 
HISTORICKÉ VÝROČÍ
UZAVŘENÍ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Řetězec protestů za protektorátu a studentských nepokojů vedl 17. listopadu 1939 k uzavření českých vysokých škol a hromadnému zatýkání studentů. Na památku této události se 17. listopad stal mezinárodním dnem studentstva. 

V aktivitě žáci seznámí se vzpomínkami očitých svědků těchto událostí a naučí se tak pracovat s novým historickým pramenem - výpovědí pamětníka.

TEMATICKÝ SERIÁL
PROPAGANDA
Informační text Propaganda ve veřejném prostoru Adama Drdy se věnuje „všudypřítomnosti“ komunistické ideologie. Zabývá se jejími různými každodenními projevy (například hesla, transparenty, sochy) i tím, jakou roli v naší minulosti sehrávala.

Přečtěte si informační text
FILM:
Mistr propagandy
Britský dokument Laurence Reese představuje nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse. Za pomoci unikátních archivních záběrů i výpovědí pamětníků rekonstruuje jeho postupy, které využíval při tvorbě nacistických propagandistických filmů.

           
AKTIVITA: Zábava je nejlepší propaganda
V aktivitě se žáci zamýšlí nad tím, co všechno může být propaganda, a jak působí. Seznámí se s jejími různými druhy a kořeny, ale zamyslí se i nad její úlohou v současném světě. Aktivitu lze využít také k aktuálnímu tématu dezinformací.


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.