Bulletin Příběhů bezpráví
březen 2019


Milí vyučující,
v březnovém čísle Bulletinu Vám přinášíme speciální aktivitu k výročí vzniku Pionýra. Vaši žáci se budou na vzpomínky s ním spojené ptát svých příbuzných. Vyzkouší si tak principy orální historie a uvědomí si, že léta komunistického režimu skutečně nejsou příliš vzdálená.
V tematickém seriálu se věnujeme kolektivizaci. Doporučujeme film Meze se zajímavou aktivitou, a jako perličku také klasický český film Všichni dobří rodáci, který si rovněž můžete přehrát na JSNS.CZ.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
HISTORICKÉ VÝROČÍ
VZPOMÍNÁNÍ NA PIONÝR
Dne 24. dubna 1949 oficiálně vznikla Pionýrská organizace Československého svazu mládeže. Ta měla do budoucna sloužit k ideologickému působení na mládež už od útlého věku.

Žáci v aktivitě provedou dotazníkové šetření v rámci své vlastní rodiny a budou interpretovat, jak - a proč právě tak - jejich příbuzní na Pionýra vzpomínají.

TEMATICKÝ SERIÁL
KOLEKTIVIZACE
Informační text tří historiků vysvětluje nejen, co byla kolektivizace a síť JZD, ale zabývá se také otázkou nuceného vstupu do zemědělských družstev a akcí K. Krátce shrne také transformaci „družstevního“ zemědělství po roce 1989.

FILM: Meze
Krátký dokument Viktora Portela z cyklu Příběhy 20. století představuje příběh valašského rolníka Jana Sedláčka, jeho neochvějné vzdorování kolektivizaci, nucený vstup v roce 1976 i postih rodiny za ukrývání náboženské literatury.
           
AKTIVITA: Život ve Fairlandu
Aktivita žáky hned v úvodu staví před nesnadnou situaci – musí odevzdat učiteli nejcennější majetek, který mají u sebe, a vysvětlit, jak se při tom cítili. Následuje diskuze i přiřazování definic k dobovým pojmům.
PERLIČKA:
Všichni dobří rodáci
Trezorový film Vojtěcha Jasného lyricky zachycuje osudy jedné českomoravské vsi od konce 2. sv. války až po násilnou kolektivizaci. Kamera Jaroslava Kučery příběhy rolníků doplňuje výjimečnými obrazy krajiny, v jejíchž kulisách se dějinné drama odehrává.

Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.