Bulletin Příběhů bezpráví
listopad 2018


Milí vyučující,
v úvodu Bulletinu bychom Vás chtěli poprosit o pomoc. Připravujeme nový film Příběhů bezpráví a hledáme pro něj dopisy „psané přes železnou oponu“. Více se dočtete níže ve výzvě k zapojení. Předem moc děkujeme za všechny Vaše tipy!

Dále Vám přinášíme aktivitu k výročí podpisu smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, uzavřené mezi SSSR a Československem v prosinci 1943. Diskutujte s žáky o tom, jak tato smlouva ovlivnila další směřování naší země – a jestli třeba bylo možné ji nepodepsat. Film Hitler, Stalin a já Vás seznámí s osudy Hedy Margoliové a ukáže, jak krutě mohly nacismus i komunismus zasáhnout do osudů jediného člověka.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
DOPISY PSANÉ PŘES ŽELEZNOU OPONU
PODĚLTE SE S NÁMI O VAŠE PŘÍBĚHY
Pro nový film vzdělávacího projektu Příběhy bezpráví hledáme dopisy, které si v období komunistického Československa posílali lidé z obou stran železné opony. Například přátelé, z nichž jeden emigroval a druhý zůstal žít v tehdejším Československu, rodinní příslušníci oddělení po opuštění republiky uzavřenou hranicí apod. Zároveň hledáme fotografie, deníky, poznámky, výstřižky, pohlednice aj.  patřící autorům takových dopisů.

Prosím, pokud cokoliv z výše uvedeného máte, případně máte tip, na koho bychom se mohli zkusit obrátit, kontaktujte nás na veronika.stehlikova@pribehybezpravi.cz,
739 220 902.

Podobným způsobem se nám podařilo získat dobové materiály pro film Karla Strachoty 1989: Z deníku Ivany A., který je nesledovanějším filmem na našem portále JSNS.CZ. 
HISTORICKÉ VÝROČÍ
OSUDOVÁ SMLOUVA Z MOSKVY
Dne 12. prosince 1943 byla v Moskvě podepsána smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi SSSR a Československem. Československo mělo hrát úlohu „mostu mezi Západem a Východem“, namísto toho se začlenilo do sovětské sféry vlivu.

Žáci v aktivitě analyzují originální text smlouvy a diskutují o něm. Formou oxfordské debaty také hledají důvody pro či proti podpisu smlouvy.

TEMATICKÝ SERIÁL
TOTALITNÍ REŽIMY
Aktivita Tábor pravdy - Stručně o totalitarismu může být použita společně se snímkem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Je však možné použít i samostatně její část, která se zabývá možnými znaky totalitních systémů, jako podklad pro diskuzi o tom, co vlastně totalitarismus je a které režimy nazýváme totalitními. 

Vyzkoušejte aktivitu
FILM:
Hitler, Stalin a já
Dokument Heleny Třeštíkové se věnuje životním osudům Hedy Margoliové, ženy, které totalitní režimy zásadním způsobem poznamenaly život. Nejprve jediná z celé rodiny přežila holocaust, následně jí manžela popravili
ve vykonstruovaném procesu.

           
AKTIVITA: Jak se žilo
Žáci v aktivitě porovnávají různá místa, kterými prošla Heda Margoliová – zamyslí se nad svobodným životem za první republiky, osudy vězňů v ghettu v Lodži a nakonec i vězňů ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pracují také s mapou koncentračních táborů
2. sv. války.


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.