Bulletin Příběhů bezpráví
duben 2019


Milí vyučující,
úvodem bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci. Připravujeme letošní ročník Měsíce filmu na školách a přáli bychom si, aby všechny nabízené bonusy co nejlépe odpovídaly Vašim potřebám. Prosím, věnujte chvilku svého času anketě níže.
A na co se můžete v dubnovém čísle Bulletinu těšit? Naše tradiční aktivita se tentokrát věnuje květnovému povstání v roce 1945 – zaměřte se s žáky na pocity a činy jeho účastníků! Tematický seriál otevírá nesnadné téma spolupráce se Státní bezpečností. Doporučujeme film Nikomu jsme neublížil, ve kterém vypovídají spolupracovníci i důstojníci StB. Jejich motivace a schopnost sebereflexe jsou tématem doporučené aktivity.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
ANKETA
Letošní ročník Měsíce filmu na školách věnujeme 30. výročí sametové revoluce. Uvažujeme, že bychom jako novinku zařadili předtočené nebo v reálném čase vysílané debaty s pamětníky, které byste si mohli pustit přímo ve škole. Je pro Vás tento formát zajímavý? A jakou formu byste ocenili víc? Předem Vám děkujeme za odpovědi!

HISTORICKÉ VÝROČÍ
KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ 1945
Dne 1. května 1945 propuklo v Prostějově povstání, které se brzy rozšířilo do dalších měst a přispělo k osvobození území Čech a Moravy od nacistické okupace. Dle odhadů se do něj v zemi zapojilo přes 130 000 osob, dalších 100 000 potom přímo v Praze.

Žáci se aktivně zamýšlí nad pocity a činy obyvatel protektorátu v posledních dnech války. Také si přečtou a interpretují vzpomínky přímého účastníka povstání, psané s odstupem několika let.

TEMATICKÝ SERIÁL
STÁTNÍ BEZPEČNOST
Informační text historika Petra Blažka mimo jiné hledá odpověď na otázku, jak si vlastně StB vybírala své spolupracovníky. Zabývá se také proslulými Cibulkovými seznamy. Byli všichni v nich uvedení skutečně spolupracovníky, nebo se mohlo jednat o omyl?

FILM: Nikomu jsem neublížil
Dokument Pavla Křemena se věnuje tématu spolupráce s StB. Dle odhadů s ní během komunismu spolupracovalo až 200 000 lidí. V dokumentu vystupují bývalí důstojníci i spolupracovníci, které verbovali. Opravdu „nikomu neublížili“?
           
AKTIVITA: Nejsem žádný udavač
Aktivita nabízí množství citací z filmu Nikomu jsem neublížil. Z nich vyučující vybere jen pár, ke kterým poté žáci píší své komentáře. Jaké byly motivace pro spolupráci s StB? A najdou u bývalých spolupracovníků známky sebereflexe?


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.