Bulletin Příběhů bezpráví
únor 2018


Milí vyučující,
v únorovém bulletinu se věnujeme výročí nacistické okupace Čech, Moravy a Slezska v březnu 1939 a následnému vzniku Protektorátu Čechy a Morava. V tematickém seriálu Vám nabízíme výběr materiálů k problematice holocaustu. A zároveň připomínáme možnost nominace na studentskou Cenu Příběhů bezpráví - zjednodušili jsme nominační formulář a připravili i jeho offline variantu, tak ho neváhejte využít! Mladí lidé tak mohou vyjádřit svou úctu těm, kdo statečně vzdorovali komunistickému režimu.

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
ZAPOJTE SE
Nominujte na studentskou Cenu Příběhů bezpráví
Přijímáme nominace do dalšího ročníku studentské Ceny Příběhů bezpráví. Na ocenění nominují mladí lidé ve věku 13-30 let osobnosti za odvážné postoje a činy v období komunismu. Cena může být udělena také in memoriam.
Nominujte na Cenu Příběhů bezpráví
HISTORICKÉ VÝROČÍ
NACISTICKÁ OKUPACE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
14. března 1939 vznikl Slovenský štát. O den později, 15. března, byl nacisty okupován zbytek Čech, Moravy a Slezska, který byl následně prohlášen za Protektorát Čechy a Morava.

V aktivitě žáci pracují s dobovou fotografií příjezdu okupantů i se vzpomínkami lidí, které na fotografii uvidí. 

TEMATICKÝ SERIÁL
HOLOCAUST
Informační text Historický úvod k tématu holocaustu přehledně shrnuje dějiny Židů od starověku po vznik novodobého státu Izrael, velká pozornost je věnována základním milníkům šoa. Nabízí také několik otázek k reflexi tématu.

FILM:
O zlém snu
Dokument Pavla Štingla rekonstruuje příběh Evy Erbenové, která jako dítě prošla Terezínem i Osvětimí a jako jedna z mála přežila pochod smrti. Kombinace hrané rekonstrukce, dobových záběrů i dětských kreseb podbarvených vyprávěním dětského hlasu tvoří působivé svědectví vhodné i pro mladší diváky.
           
AKTIVITA:
Jeden den v koncentračním táboře
Aktivita žáky vede k zamyšlení nad tím, jaký byl život dětí v koncentračních táborech. Představují si konkrétní den dětského vězně v Terezíně a pro inspiraci se seznámí s dobovými materiály - dětskými kresbami a časopisem, který vydávali uvěznění chlapci.


Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.