Bulletin Příběhů bezpráví
říjen 2017


Milí vyučující,
ještě než se pustíme do témat, které jsme pro Vás na říjen připravili, chceme Vám připomenout, že díky prodlouženému přihlašování na Měsíc filmu na školách, máte možnost se stále zapojit. Naše dvě hlavní témata v tomto čísle jsou pak Sametová revoluce a fenomén totalitarismu – podívejte se, jaké materiály můžete využít. A na závěr ti z Vás, kteří mají zájem, se mohou přihlásit na seminář Zpravodajství a film - české dějiny v obraze, který pořádáme ve spolupráci s Českou televizí už 7. listopadu.

Těšíme se na Vaše reakce a přejeme pěkné podzimní dny!

Za Příběhy bezpráví
Veronika Stehlíková
MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH
PRODLOUŽILI JSME PŘIHLAŠOVÁNÍ
Pokud jste se zapomněli zapojit do letošního ročníku Měsíce filmu na školách, nezoufejte! Prodloužili jsme přihlašování, máte tak ještě šanci.

U FILMŮ UŽ NAJDETE INFORMAČNÍ TEXTY
Letošní nabídka filmů se věnuje převaděčství přes hranice, kolektivizaci i Chartě 77. U všech filmů už také najdete informační texty - Otázky a odpovědi, které Vám pomohou tato témata lépe uchopit ve výuce. Dozvíte se například, zda a za jakých okolností bylo možné vystoupit z JZD, jaký byl život politických vězňů po propuštění, co byla Anticharta nebo akce Asanace.

HISTORICKÉ VÝROČÍ
STUDENTI PROTI REŽIMU
Pokojná demonstrace studentů 17. listopadu 1989, její průběh a násilné rozehnání bezpečnostními silami stojí na počátku řetězce událostí vedoucích nakonec k pádu komunistického režimu v Československu.
Pomocí pracovních listů můžete se svými žáky analyzovat tři dobové dokumenty a zaměřit se mimo jiné na to, v čem se liší výpověď přímého účastníka listopadových událostí a oficiální zpráva z tisku. Vyzvěte je také, ať se zeptají doma, jak na listopadové události vzpomínají jejich rodiče či prarodiče.

INSPIRACE
NAŠE REVOLUCE NA ZŠ A MŠ TGM BÍLOVEC
Před třemi lety jsme organizovali projekt Naše revoluce, ve kterém se žáci snažili zjistit více o průběhu Sametové revoluce právě v jejich městě. Jeden z příspěvků přinášíme jako inspiraci, jak se dá s tímto tématem ve výuce pracovat.
"Žijeme dnes ve světě, kde se pro nás, mladé lidi, staly některé věci zcela samozřejmými. Svoboda a demokracie se skloňují ve všech pádech a nás vůbec nenapadlo, že to v minulosti mohlo být jinak. Ale dnes už víme, že to tak vždy nebylo. Snažíme se zjistit, jakým způsobem se v našem malém městě události 17. listopadu 1989 vyvíjely. Všichni jsme si řekli, že bychom rádi spolužákům, rodičům i veřejnosti připomněli události listopadových dnů roku 1989."

TEMATICKÝ SERIÁL
TOTALITARISMUS
Aktivita Tábor pravdy - Stručně o totalitarismu může být použita společně se snímkem Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Je však možné použít i samostatně její část, která se zabývá možnými znaky totalitních systémů, jako podklad pro diskuzi o tom, co vlastně totalitarismus je a které režimy nazýváme totalitními. 

FILM: Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení
Krátký propagandistický snímek z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku byl v době komunistického tažení proti římskokatolické církvi promítán ve většině tehdejších kin. Kam až měly vést nitky, které údajně pohnuly křížkem na oltáři za zády kněze Toufara?

Podívejte se na film
           
AKTIVITA:
Naše je pravda
Pomocí vybraných citátů z filmu žáci analyzují typický jazyk propagandy. Přemýšlí, proč jsou sdělení důležitá, jak pomáhající oficiální lince filmu a jaká konkrétní sdělení jsou pro tento účel používána. Díky svým zjištěním mohou obecněji přemýšlet, jaké jsou typické znaky propagandy, a které z nich jsou využity v tomto případě.


ZAPOJTE SE
SEMINÁŘ "ZPRAVODAJSTVÍ A FILM - ČESKÉ DĚJINY V OBRAZE"
Chcete se inspirovat, jak pracovat s filmem v hodinách dějepisu? Nebo vás zajímá zpravodajství České televize a možnosti, jak ho využít ve výuce? Přihlaste se na seminář, který pořádáme společně s Českou televizí. Proběhne už 7. listopadu od 9:30 do 16:00. 
Účastníky čeká přednáška Václava Moravce o zpravodajství v České televizi, projekce filmu Osmy s reflexí emocí a ukázkou využití filmu ve výce, kterou předvede zkušený pedagog Jiří Krejčí, a na závěr i exkurze po areálu Kavčích hor.
Seminář se rychle plní, přihlaste se co nejdříve!

Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.