Bulletin Příběhů bezpráví
prosinec 2019


Milí vyučující,
úspěšně jsme zakončili již 15. ročník Měsíce filmu na školách. Těší nás Váš ohromný zájem – filmy věnované pádu železné opony a tématu emigrace se promítaly na více než 700 školách. Děkujeme!
Také připomínáme, že si stále můžete na našem portálu JSNS.CZ volně přehrát nový film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Diváci na něj reagují velmi pozitivně a trhá rekordy v počtu přehrání, tak si ho nenechte ujít!
V posledním letošním čísle Bulletinu se už věnujeme jiným obdobím - přinášíme aktivitu věnovanou výročí událostí Palachova týdne. V tematickém seriálu doporučujeme film Nebe nad Evropou a další materiály k zařazení druhého čs. odboje do výuky.
Přejeme klidné a šťastné prožití vánočních svátků!

Za Příběhy bezpráví
Ivana Vránková
MĚSÍC FILMU MA ŠKOLÁCH
SKONČIL REVOLUČNÍ ROČNÍK
Před dvěma týdny skončil už 15. ročník Měsíce filmu na školách s ohromnou účastí – zapojilo se do něj rekordních 706 škol! Který film byl nejpromítanější a jaké zajímavé hosty si mohli během besed poslechnout žáci? Zajímavosti z listopadových projekcí i fotografie si můžete prohlédnout v přehledové aktualitě.

HISTORICKÉ VÝROČÍ
PALACHŮV TÝDEN
Od 15. ledna 1989 probíhaly na pražském Václavském náměstí několikadenní nepokoje v souvislosti s dvacátým výročím úmrtí Jana Palacha. Proti demonstracím režim tvrdě zasáhl - během tzv. Palachova týdne bylo zatčeno na 1400 osob.

V aktivitě budou žáci analyzovat dobové záběry a diskutovat o paralelách mezi Palachovým týdnem a listopadem 1989.

TEMATICKÝ SERIÁL
DRUHÝ ODBOJ
Informační text k doporučovanému filmu Nebe nad Evropou odpovídá na otázky o čs. letcích v Anglii, kteří představují početnou skupinu zástupců druhého zahraničního odboje. Věnuje se i jejich perzekuci po válce a dává tak možnost plynule přejít od tématu druhého odboje k odboji třetímu.

FILM: Nebe nad Evropou
Dokument Heleny Třeštíkové mapuje osudy tří čs. letců - gen. Františka Fajtla, prof. Jana Wienera a gen. Františka Peřiny, kteří za 2. sv. války za svou vlast bojovali v Anglii. Pomocí osobní svědectví jich samých, jejich manželek i dobových dokumentů mapuje také jejich poválečné osudy a léta strávená v komunistických kriminálech.
           
AKTIVITA:
Dvojí pohled na české válečné letce
Žáci jsou při aktivitě konfrontováni
s dvěma radikálně odlišnými pohledy na čs. letce z Anglie. Jedna skupina bude pracovat s článkem vydaným čerstvě po válce, druhá s článkem z období po únoru 1948. V čem se oba články liší? Jakým jazykem mluví propaganda, a proč se zaměřila právě na letce?OMLUVA
Chtěli bychom se omluvit za chybnou informaci uvedenou v posledním čísle. Avizovali jsme, že publikaci Tváře normalizace Deníku N si mohou školy objednat zdarma. Jednalo se však o chybu v komunikaci, publikace je pro školy dostupná nikoliv zdarma, ale za zvýhodněnou cenu 250 Kč.

Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.