Bulletin Příběhů bezpráví
duben 2017


Milí vyučující,
dostává se k vám druhé číslo Bulletinu Příběhů bezpráví a my doufáme, že pro vás bude dobrým pomocníkem při přípravě vašich hodin. Vzhledem k dějepisným tematickým plánům jsme jako hlavní téma vybrali příběhy dvou „živých pochodní“ Jana Zajíce a Jana Palacha a shrnuli, co všechno k nim na JSNS.CZ najdete. Z dubnových výročí připomínáme 31 let od černobylské havárie a opět jsme k této události připravili speciální aktivitu. V neposlední řadě pak upozorňujeme na nominace na Cenu Příběhů bezpráví, kterou pamětníkům komunistického bezpráví každoročně udělují mladí lidé. Často při předávání ocenění dochází k dojemným setkáním a pamětníci vždy zdůrazňují, jak je pro ně důležité zvláště to, že se jim uznání dostává od mladých lidí. Možnost podat nominaci mají vaši studenti až do konce června!

Přejeme krásný duben a  budete-li mít k bulletinu jakékoliv připomínky nebo nápady budeme rádi, když nám je pošlete na info@pribehybezpravi.cz

Příběhy bezpráví

Bulletin k vám dorazil, protože jste se v minulosti zapojili do některého z našich českodějinných projektů, jste registrovaní na portále JSNS.CZ nebo jste se k jeho odběru přihlásili. Pokud ho už nechcete dostávat, využijte možnosti odhlášení na konci e-mailu.
TEMATICKÝ SERIÁL
JAN PALACH A JAN ZAJÍC
„Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše svědomí jako POCHODEŇ č. 2 […] STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEZVÍTĚZÍ!“

To - mimo jiné - napsal ve svém dopise na rozloučenou Jan Zajíc. Připomeňte v dějepisu příběhy „živých pochodní“. Osudům Jana Palacha a Jana Zajíce se věnovala například kapitola knihy Komunismu navzdory.
Přečíst kapitolu
FILM: Ticho
Po smrti Jana Palacha složil Bohdan Mikolášek píseň Ticho, kterou doprovodil záběry z Palachova pohřbu - umírající mladík ležící na popáleninovém oddělení, matka tiše plačící nad jeho hrobem, statisíce lidí, kteří v němé bolesti pokládají květiny a věnce k jeho rakvi… Promítněte velmi emotivní krátký snímek, který přibližuje dobovou atmosféru.

           
AKTIVITA: Pochodeň svědomí

V návaznosti na film Ticho se s žáky zamyslete nad významem osobních obětí a přemýšlejte nad etickým rozměrem Palachova činu. Aktivita zároveň vede žáky k tomu, aby k celé události zaujali vlastní stanovisko.
FILM: Hořící keř
Třídílné drama, které začíná na Václavském náměstí, kde se upaluje student pražské filozofické fakulty. Měsíc po smrti Jana Palacha zveřejňují média prohlášení poslance Viléma Nového, který ho obviňuje ze spolupráce se západními tajnými službami a Janova maminka se rozhodne poslance zažalovat. V atmosféře všeobecné stísněnosti však není jednoduché nalézt advokáta, který by ji ve sporu proti představiteli režimu zastupoval…AKTIVITA: Normalizace – doba lámání charakterů


V aktivitě třída pracuje s modelovými charaktery lidí, reflektuje jejich činy v kontextu doby a kriticky je nahlíží z různých úhlů pohledu. Žáci se také zamýšlí nad vlastním žebříčkem hodnot a nad tím, jak by se v dané situaci zachovali oni.


CO DALŠÍHO VYUŽÍT
U obou filmů najdete další doprovodné materiály k tématům – dopisy na rozloučenou, odkazy na multimediální projekty a webové stránky s mnoha archivními materiály a příběhy dalších živých pochodní nebo články vyjadřující se k Palachovu činu, třeba esej Pochodeň svědomí od Tomáše Halíka.
Prohlédnout materiály
INSPIRACE
JAK SE RODILA VÝSTAVA O JANU ZAJÍCOVI
„S odstupem času mohu říci, že práce na výstavě a webové stránce byla mimořádnou příležitostí nejen pro studenty ale i pro mne vyzkoušet si smysluplnou badatelskou práci většího rozsahu s praktickým vzdělávacím zaměřením.
HISTORICKÉ VÝROČÍ
ČERNOBYL
Na jaře 1986 se pracovníci černobylské jaderné elektrárny chystali provést test 4. reaktoru, kterému nikdo nepřikládal velký význam. Reaktor se ale začal přehřívat a kombinací špatné konstrukce a nedostatečně proškolené obsluhy došlo k obrovskému výbuchu. Radioaktivita, která se začala okamžitě šířit, byla až 400x vyšší než po shození atomové bomby na Hirošimu. Připomeňte tuto událost a její obrovské následky na životy a zdraví stovek tisíc lidí.

CENA PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ

Každý rok mladí lidé udělují Cenu Příběhů bezpráví osobnostem, které v minulosti projevily odvahu a postavily se komunistického režimu. Vyzvěte své žáky, aby i oni ve svém okolí hledali takové pamětníky a na ocenění je nominovali.
Nominujte
Odhlásit se z odběru bulletinu
Jeden svět na školách
Člověk v tísni, o. p. s.