Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
vzhledem k tomu, že v poslední době dochází v naší společnosti k zavádění řady nových služeb, a s ohledem na to, že bychom Vám rádi poskytovali aktuální informace o připravovaných legislativních změnách a aktualizacích norem, rozhodli jsme se pro zavedení pravidelného čtvrtletního newsletteru.
Newsletter, zasílaný na konci každého čtvrtletí formou emailu, je určen pro všechny naše zákazníky, a protože se jedná o první vydání, budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu z Vaší strany – jaké informace byste chtěli ještě zařadit, co je pro Vás naopak nezajímavé, jaké služby Vám v naší společnosti chybějí atd.

Vašim podnětům jsme připraveni se věnovat na emailu: info@tuev-nord.cz
Současně mi prosím dovolte využít tohoto prostoru pro poděkování za Vaši dosavadní spolupráci!

Přeji příjemné čtení.
S pozdravem

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 


 
Featured Picture       

TÜV NORD Czech ukončil dozor nad další dodávkou kontejnerů pro Temelín

TÜV NORD Czech v únoru 2014 ukončila svůj více než  4-letý dohled nad výrobou dalších 18 kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo pro Temelín. Výroba byla dozorována přímo u německého výrobce GNS. Dodávka zatím není finální, celkový počet objednaných kontejnerů CASTOR je stanoven na 37. Bezpečnost každého z nich je přitom doložena výsledným osvědčením, ke kterému se váže dokumentace o rozsahu více než 1500 stran.
Click This
 


Dne 26. 3. 2014 proběhla tisková konference na téma Certifikace kvality služeb autobazarů

Cílem tiskové konference bylo zhodnocení ročního působení TÜV NORD Czech v oblasti certifikace kvality služeb autobazarů. Závěry společnosti přednesl jednatel společnosti Ing. Jan Weinfurt, jako host vystoupil s tématem stav trhu s ojetými vozy v ČR Ing. Martin Pajer, ředitel Cebia. Tiskovou zprávu naleznete zdesouvisející reportáže a články zde a informace o této službě zde.


Laboratoře a zkušebny Brno zorganizovaly další úspěšný seminář „Zkoušení kovových materiálů“ 

Seminář zabývající se kvalitou kovových materiálů a jejím posuzováním z pohledu mechanických, metalografických a chemických vlastností proběhl 19. 3. 2014, a stal se tak již 5. opakováním tohoto úspěšného tématu. Seminář jsme připraveni zopakovat – v případě Vašeho zájmu se prosím obracejte přímo na laboratore@tuev-nord.cz.


TÜV NORD Czech posílil své aktivity v zahraničí

 • od 7.11.2013 je jednatel TÜV NORD Czech, pan Ing. Jan Weinfurt, jednatelem i TÜV NORD Slovakia
   

 • díky spolupráci s TÜV NORD Ukrajina byla uzavřena smlouva a proveden první audit dle ISO/TS 16949 ve společnosti MEFRO (výroba disků kol v Rusku) a ve společnosti  CENTRAVIS PRODUCTION (výrobce nerezových trubek pro automobily na Ukrajině) 
   


Rostoucí zájem o hospodaření s energiemi (dle EN ISO 50 001)

Další společností, která úspěšně ukončila certifikační audit systému managementu hospodaření s energiemi (EnMS), je společnost ŠKODA AUTO. Zavedením EnMS organizace uplatňuje systémový přístup v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních a podpůrných činností. Hlavním cílem certifikace je snižování nákladů na energie a zátěže na životní prostředí.
Click This


TÜV NORD Czech obhájila prodloužení platnosti akreditace na ověřování emisních výkazů skleníkových plynů (GHG)

Pravidelný dozorový audit ČIA (Český institut pro akreditaci) proběhl na konci roku 2013. Jeho výsledkem je získání prodloužení akreditace pro tuto oblast až do roku 2018. V ověřování emisních výkazů skleníkových plynů pro zařízení zařazené v evropském systému obchodování s povolenkami (EU ETS) je TÜV NORD Czech aktivní již od zahájení tohoto systému od r. 2005, a řadí se tak mezi nejvýznamnější ověřovací subjekty v ČR. V této chvíli je naší společností verifikováno cca 110 zařízení v ČR, působnost byla letos rozšířena i na Slovensko a Chorvatsko. 
Click This
 


10 let STK v Praze na Černém Mostě 

Od zahájení provozu dne 14. 1. 2004 bylo na jednom z nejmodernějších STK v ČR provedeno více než 153 tis prohlídek. STK zajišťuje komplexně  všechny služby STK a SME povolené Zákonem 56/2001 Sb., včetně nových ražeb VIN a typů motorů pro registrační místa, provádí prověřování původu vozidel a jejich ochranu, zajišťuje prodej ekologických plaket do SRN a dálničních známek pro ČR a Rakousko. 
Click This
 


TÜV NORD Czech se zúčastnil brněnského veletrhu TECHAGRO

Dne 1.4.2014 přednesla v rámci doprovodného programu BIOMASS brněnského veletrhu TECHAGRO 2014 vedoucí Laboratoří a zkušeben RNDr. Alice Kotlánová přednášku Kvalita a certifikace paliv na bázi dřeva. 
 


Novinky

Featured Picture       
 

Nová revize pravidel ISO/TS 16949 pro certifikaci v platnosti od 1.4.2014

Od 1. 4. 2014 vstupují v platnost všechny nové požadavky  4. vydání „Pokynů pro certifikaci v automobilovém průmyslu“ podle ISO/TS 16949 z října 2013. Zákazníci certifikovaní dle ISO/TS 16949 je musí  implementovat a naplňovat. Na některé zákazníky to bude mít zásadní dopad, jako např. u požadavku certifikace odloučených výrobních míst, která nově musí být certifikováná jako „samostatné výrobní místo“. Přehled nejdůležitějších změn pro certifikované společnosti naleznete zde. Na toto téma jsou naplánována také 2 školení (viz níže: Školení plánovaná pro 2. čtvrtletí)


TÜV NORD Czech zavádí nové služby: ADR a EN 1090

 • V oblasti ADR a TPED je TÜV NORD Czech připravena nabídnout 13 inspektorů – a to na posuzování shody přepravitelných tlakových zařízení pro plyny třídy 2 podle ADR kapitol 6.2 (láhve) a 6.8 (cisterny) a NV 208/2011 Sb. (TPED 2010/35/EU) a současně jako pověřený orgán Ministerstva dopravy na inspekční činnosti na přepravitelných tlakových zařízeních pro látky tříd 1 a 3-9 pouze podle ADR
  V případě Vašeho zájmu o bližší informace či cenové nabídky nás prosím kontaktujte na l
  lanka@tuev-nord.cz 

   

 • TÜV NORD Czech se stala oprávněným subjektem pro prověřování zákazníků v oblasti ocelových a hliníkových konstrukcí dle norem a předpisů: EN 1090-1 ve vazbě na CPR 305/2011 EP, EN 1090-2 ve vazbě na EN ISO 3834-2,3 a EN 1090-3 ve vazbě na EN ISO 3834-2,3.
  V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na končící platnost německého předpisu DIN 18800/7 – k 1.7.2014
  V případě Vašeho zájmu o bližší informace či cenové nabídky nás prosím kontaktujte na remisova@tuev-nord.cz

   


Ke schválení je připraven Zákon o kybernetické bezpečnosti 

V případě schválení Parlamentem ČR bude zákon v platnosti od 1.1.2015. Zákon navrhl NBÚ, který je garantem kybernetické bezpečnosti v ČR. Hlavním cílem je ochrana kritické infrastruktury a informačních systémů, které jsou podstatné pro běh státu. Tedy státní organizace a instituce budou v případě schválení povinny splňovat požadavek řízeného systému bezpečnosti informací (dle ISO 27001). O vývoji Vás budeme informovat v dalším vydání newsletteru, popř. nám prosím zašlete svůj email s žádostí o zaslání bližších informací email: purm@tuev-nord.cz 
Click This


Certifikace výrobků pro dovoz do Ruska a zemí Celní unie – přechod od certifikace GOST k Technickým předpisům 

V návaznosti na zavedení Technických předpisů (Technical Regulations = TR) budou certifikáty GOST postupně nahrazovány TR prohlášeními o shodě nebo TR osvědčeními o shodě. Existující certifikáty v různých zemích Celní unie (GOST-R, CTB, GOST-K, TR Russia) zůstanou v platnosti po dobu ochranné lhůty, která je u různých výrobků a s nimi spjatých Technických předpisů nastavena – v případě Vašeho zájmu o termíny  ukončení platnosti certifikátů nás neváhejte kontaktovat na blatny@tuev-nord.cz. Bližší informace Vám přineseme v dalším vydání newsletteru (1.7.2014)
 


Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

4.4.2014 - Měření tvrdosti laboratorními a přenosnými tvrdoměry, Brno (uzavřený seminář na vyžádání zákazníka X v případě zájmu je možno tento seminář zrealizovat pro kohokoliv)
24.4.2014 - Kvalita a certifikace paliv z biomasy – pobočka TÜV NORD Slovakia, Bratislava
14.-15.5.2014 - Integrované systémy řízení dle ISO 9001 A ISO 14001(Kurz Interního auditora), pobočka TÜV NORD Czech Hradec Králové
27.5.2014 –  Nová revize pravidel ISO/TS 16949 pro certifikaci, Hotel Alwyn, Praha
4.6.2014 Nová revize pravidel ISO/TS 16949 pro certifikaci, Hotel Maximus Resort, Brno

 

Pro více informací a přihlášky, týkající se výše uvedených školení využijte prosím kontakt: havrankova@tuev-nord.cz, tel: +420 495 822 390  nebo sledujte informace na našich webových stránkách v sekci tiskové zprávy.

bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2014 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.