Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.Vážení čtenáři,
 
ačkoli většina z Vás (alespoň těch šťastnějších) má pravděpodobně myšlenky již na dovolené, dovolte mi ještě připomenout několik informací, které považuji z naší oblasti za důležité.

V červenci dojde k vydání nové edice ASME. Ačkoli v ASME již několik let držíme pozici společnosti s největším počtem inspektorů v ČR, nedá mi to, abych nezmínil, že od června 2017 máme v ČR přímo vedoucího pro ASME celé naší nadnárodní Skupiny TÜV NORD, pana Ing. Davida Dubu.
Pozice, která je pro celou naši společnost obrovským vyznamenáním, s sebou přináší nejen odpovědnost za akreditaci, ale také kvalifikaci všech 70 inspektorů TÜV NORD z celého světa.

ASME bude i jedním z témat, která zazní na našich přednáškách v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017, kterého se po 2 letech opět aktivně zúčastníme. Přednášky budou zaměřeny na tlaková zařízení, vybraná zařízení pro jadernou energetiku a možnosti propojení testování a inspekčních procesů pro jejich zrychlení.

Těším se na Vás osobně nejen na MSV 2017, ale i na dalších akcích, které pro Vás již nyní připravujeme (naleznete níže)!

Všem Vám přeji krásné léto!

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 

Setkání v Mikulově se zúčastnilo 81 zákazníků TÜV NORD Czech

Hlavními tématy tradičního Setkání s klienty, které proběhlo 3. - 4. 5. 2017 na zámku Mikulov, byly změny v IATF 16949 a zkušenosti s implementací a audity dle nové ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za příjemné setkání!

Pokud byste již teď měli témata, která byste rádi zařadili do programu dalšího setkání, budeme rádi za Vaše podněty.

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


Nová jaderná legislativa v praxi

Informace o některých nových legislativních předpisech v oblasti tzv. vybraných zařízení v jaderné energetice jsme k dnešnímu dni předali již téměř 500 zaměstnancům z 15 firem. Účastníci těchto výměn informací byli seznámeni se zákonem č. 263/2016 Sb. (Atomový) a hlavními změnami oproti zákonu č. 18/1997 Sb., s vyhláškou č.358/2016 Sb. a hlavními změnami oproti vyhlášce č.309/2005 Sb. a vyhláškou č. 408/2016 Sb. a hlavními změnami oproti vyhlášce č. 132/2008 Sb. Nejčastější dotazy se vztahovaly k samotnému rozsahu a způsobu posouzení shody s technickými požadavky na tato vybraná zařízení.

V případě Vašeho zájmu o některá z níže uvedených témat, které jsou obsahem předávání informací (viz níže), nás prosím kontaktujte.

 

 • Hlavní změny legislativních předpisů v oblasti tzv. vybraných zařízení v jaderné energetice
 • Změna systému jakosti na systém řízení
 • Změna požadavků na objednávání vybraných zařízení
 • Změna procesu posouzení základních a přídavných materiálů s technickými požadavky
 • Změna rozsahu vybraných zařízení pro posuzování shody
 • Umísťování značky shody
 • Změna počtu osob posuzujících shodu
 • Technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení
 • Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky a dokumentování
 • Postupy a rozsah posouzení shody a dokumentování
 • Rozsah a způsob prověřování shody


S uvedenými tématy se na Vás budeme těšit i 12. 10. 2017 na MSV.

Kontakt: Ing. Pavel Pánek, Tel.: +420 296 587 249, Mob.: +420 724 521 186,
E-mail: panek@tuev-nord.cz


TÜV NORD Czech potvrdila svou přední pozici v oblasti ASME

Naše společnost se může pochlubit nejen největším počtem odborníků pro tuto aplikaci v ČR, ale nově také tím, že jeden z nich, Ing. David Duba získal k 9. 6. 2017 pozici Technický vedoucí kompetenčního centra ASME pro celou Skupinu TÜV NORD GROUP, a je tak nově zodpovědný nejen za akreditaci ASME, ale také kvalifikaci a technický výkon všech 70 inspektorů TÜV NORD z celého světa.

Vzhledem k tomu, že v průběhu července bude vydána nová edice ASME B&PV Code, připravili jsme pro Vás pokračování série seminářů na toto téma. Kromě Ing. Duby vystoupí autorizovaní inspektoři Ing. Mojmír Srnec a Ing. Jan Haškovec. Nejbližšími termíny jsou: 26. – 27. 9. (ASME Code Section IX a V - Svařování a nedestruktivní zkoušení) a 17. – 18. 10. 2017 (ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby).

V případě Vašeho zájmu o školení nás kontaktujte zde: Simona Havránková, Tel.: +420 495 822 390, Mob.: +420 724 418 405, E-mail: havrankova@tuev.nord.cz

Pokud máte zájem o informace k aplikaci ASME, prosím kontaktujte: Ing. David Duba, Tel.: +420 543 213 148-9, Mob.: +420 606 690 209, E-mail: duba@tuev-nord.cz


Novinky

Featured Picture       
 

Přijďte za námi na MSV 2017!

Novinky v ASME, nová jaderná legislativa v praxi, možnosti propojení testování a inspekčních procesů pro jejich zrychlení.…

Dne 12. 10. 2017 vystoupí odborníci TÜV NORD Czech v rámci doprovodného programu veletrhu MSV 2017 s blokem odborných přednášek na téma „Kontroly a testování včetně vybraných zařízení pro jadernou energetiku a oblasti ASME“.

Témata jednotlivých přednášek:

 • Ing. David Duba: Tlaková zařízení a jejich uvádění na trh ve Spojených státech a Kanadě
 • Ing. Pavel Pánek: Novinky Vyhlášky č.358/2016 Sb. (o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody) v praxi
 • RNDr. Alice Kotlánová: Testování a zkoušky jako základ pro inspekční činnosti

Odborné přednášky budou zakončeny prostorem pro individuální dotazy.

Místo konání: sál C, Kongresové centrum, BVV, Brno
Účastnický poplatek: 1.100 Kč + DPH / os. (1.331 Kč včetně DPH / os.)


Upozorňujeme, že:
! vstup do sálu je nezávislý na vstupu na MSV (není podmíněn vstupenkou na veletrh)
! kapacita sálu je omezena (50 osob)

V případě Vašeho zájmu o účast nás prosím kontaktujte zde: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


UPOZORŇUJEME!
Nový požadavek IATF 16949:2016 – Zavedení a stanovení politiky společenské odpovědnosti

Norma IATF 16949:2016 uvádí ve svém článku 5.1.1.1 Společenská odpovědnost, že: „Organizace musí stanovit a zavést politiku společenské odpovědnosti, zahrnující minimálně politiku proti úplatkářství, pravidla chování zaměstnanců a politiku eskalování etiky (‚politika upozorňování na negativní jevy‘)“.

V obecné poloze by se mělo jednat o stanovení zásad a mechanismů rezistence vůči specifickým podnikatelským rizikům reputačního a ekonomického charakteru, a to nad rámec minimálních legislativních požadavků.
Problematiku společenské odpovědnosti podniků řeší komplexně řada technických norem a standardů: od SA 8000 (nejrespektovanější a celosvětově nejrozšířenější standard), od kterého jsou odvozena četná schémata pro zákaznické audity, přes platformu pro audity druhou stranou BSCI (Business Social Compliance Initiative – Iniciativa sociální shody v podnikání) až po ISO 26000, která je jedinou mezinárodní technickou normou, zahrnující i zcela konkrétní pokyny pro oblast etiky v podnikání.
ISO 26000 však není norma požadavková, a tak nemůže být použita jako kriteriální standard pro akreditovanou certifikaci, pouze jako referenční dokument. Norma se ve svém článku 6.6 zaměřuje na pět aspektů etiky v podnikání: 1) boj proti korupci, 2) odpovědné politické zapojení s vyloučením konfliktů zájmu, 3) korektní hospodářskou soutěž, 4) propagaci společenské odpovědnosti v hodnotovém řetězci, zejména pak ochranou citlivých zainteresovaných stran, 5) respektování vlastnických práv. Ke každé zásadě jsou uvedena související opatření a očekávání.

Kreativnější organizace však mohou výše uvedené požadavky IATF pojmout jako vlastní systém řízení specifického rizika podle principu Demingova PDCA cyklu, tedy analogicky se systémy environmentálního managementu či managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O jednotivých prvcích, kterými by tento systém mohl být tvořen, se dozvíte zde.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na: Mgr. Viktor Šaroch, Mobil: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz

Na uvedené téma pro Vás připravujeme i školení. Termíny prosím sledujte zde, popř. se obracejte na: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


Analýza rizik a ochrana osobních údajů hlavními tématy školení

Druhé čtvrtletí tohoto roku bylo bohaté na realizaci školení dle Vaší poptávky, tj. zejména „Analýza a řízení rizik - management rizik v systému řízení kvality“.

Krom naší stávající nabídky pro vás proto připravujeme školení na témata: „Řešení problémů při reklamacích“, „Stavební výrobky a uvedení na trh“ či „Řízení neshodného výrobku v systému řízení kvality“.

Ožahavé téma v tuto dobu je poptávka po školení GDPR. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

UPOZORŇUJEME!
GDPR přináší velké změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.
Prosím dbejte na řádné proškolení této problematiky, neboť upravit způsob zpracování osobních údajů je povinné pro všechny organizace zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy

Přihlásit se můžete na dva druhy školení:
GDPR v praxi - Seznámení s GDPR bude provedeno porovnáním k dosavadní praxi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento kurz je základním kurzem pro získání přehledu o změnách a požadavcích ve zpracování a ochraně osobních údajů.
Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento kurz formou třídenní přípravy (včetně problematiky prvního kurzu) poskytne absolventům ucelený přehled o výkonu role pověřence a praktickou formou procvičí potřebné dovednosti.

Nejbližší termíny školení jsme pro Vás připravili v říjnu: 6. 9. 2017 GDPR v praxi a 20. -21. 9. Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.
Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


Personálně jsme posílili v oblasti inspekčních činností pro strojní zařízení

Díky nástupu dalšího kolegy (Tomáš Peterka) můžeme k dnešnímu dni nabízet rozsáhlé portfolio inspekčních činností pro oblast strojních zařízení (dále jen SZ), a to při pokrytí celé České republiky, zejména můžeme ifektivněji poskytovat služby v jižních, západních a středních Čechách. Obracet se tak na nás při vstupu na trh či v rámci provozu mohou všichni:

 1. Zákazníci vyrábějící nebo modernizující SZ pro vlastní potřebu, tedy ti, kteří MUSÍ zajistit splnění povinností dle směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení (NV č. 176/2008 Sb.).
  Rozsah služeb:
  provedení inspekce SZ – posouzení bezpečnosti s ohledem na splnění relevantních požadavků uvedené směrnice, konzultace k bezpečnostnímu řešení SZ, provedení posouzení rizika SZ podle ČSN EN ISO 12100, posouzení technické dokumentace SZ dle přílohy VII směrnice pro strojní zařízení, konzultace k vydání ES (EU) Prohlášení o shodě.
 2. Zákazníci nakupující nová strojní zařízení, tedy ti, kteří BY MĚLI prověřit, zda bylo SZ dodáno s průvodní technickou dokumentací odpovídající požadavkům směrnice pro strojní zařízení, a zda výrobce splnil všechny relevantní základní požadavky výše uvedených předpisů a souvisejících harmonizovaných norem.
  UPOZORŇUJEME!
  Problém bývá zejména u jednoúčelových strojů vyráběných dle zákaznické specifikace. Zákazník nadefinuje parametry, které má stroj splňovat a protože se jedná velmi často o jedinečný stroj (prototyp), výrobci stroje se nemusí vždy podařit splnit požadavky na bezpečnost.
  Rozsah služeb:
  provedení inspekce SZ – posouzení bezpečnosti s ohledem na splnění relevantních požadavků směrnice pro strojní zařízení, konzultace k bezpečnostnímu řešení SZ, provedení posouzení rizika SZ podle ČSN EN ISO 12100, posouzení dodané průvodní dokumentace SZ dle přílohy I čl. 1.7.4 směrnice
 3. Zákazníci provozující strojní zařízení při výrobě výrobků nebo polotovarů. SZ se stává provozovaným od okamžiku uvedení do provozu. Provozovatel musí plnit požadavky legislativy BOZP, u SZ zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 378/2001 Sb.
  Rozsah služeb:
  provedení inspekce SZ – posouzení bezpečnosti s ohledem na splnění minimálních požadavků dle NV č. 378/2001 Sb., konzultace, návrh opatření pro zajištění splnění minimálních požadavků dle NV č. 378/2001 Sb., zpracování Místního Provozního Bezpečnostního Předpisu (MPBP), provádění pravidelných revizi elektrického zařízení provozovaných SZ

Naším cílem je pomoci Vám minimalizovat rizika při vstupu na trh i prověřovat bezpečný a efektivní provoz při naplnění všech legislativních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o uvedené služby nás prosím kontaktujte zde: Ladislav Parchaňský, Tel.: +420 296 587 263, Mob.: +420 602 318 856, E-mail: parchansky@tuev-nord.cz


Přestěhovali jsme NDT zkušebnu do větších prostor


Od června 2017 nás naleznete ve stejném areálu (ZVU), pouze o několik metrů dále. Nová adresa je:
Za Škodovkou 370, Kukleny, 500 04 Hradec Králové. Kompletní seznam našich služeb naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace k rozsahu služeb nás prosím kontaktujte: Pavel Bubák, Tel.: +420 495 822 390, Mob.: +420 724 218 290, E-mail: bubak@tuev-nord.cz
 


 

Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí

 

21. 8.

Prohlášení o shodě

PRG

srpen

ISO 9001 interní auditoři - přeškolení

PRG

15. 8.

PPAP

PRG

29. 8.

FMEA

PRG

srpen

Konvergenční controllingový koncept

PRG

srpen

Defraudace a korupce

PRG

22. 8.

Analýza a řízení rizik - management rizik

PRG

18. 9.

Norma 19011 pro auditování

PRG

8. - 9. 9.

IATF 16949 interní auditoři - začátečníci

PRG

září

ISO 14001 interní auditoři - přeškolení

PRG

září

GMP+

PRG

12. 9.

IATF 16949 interní auditoři - přeškolení

PRG

září

Změny v normě EN ISO 9001:2015

BRQ

září

PED

PRG

14. 9.

SPC

PRG

22. 9.

8D Report

PRG

září

Atomový zákon

PRG

září

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

PRG

září

Změny v normě EN ISO 9001:2015

PRG

září

Excelence v oblasti trvalé udržitelnosti podnikání

PRG

září

Svařování

PRG

 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2017 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.