Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
doufám, že jste prožili krásné svátky!  Ještě jednou mi prosím dovolte Vám v novém roce popřát hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů, ke kterým bychom Vám alespoň v malé míře rádi přispěli i našimi službami.
Rok 2015 jsme díky Vám a neúnavné práci našich kolegů opět zakončili s kladným hospodářským výsledkem. Aniž bych Vás chtěl unavovat čísly, rád bych se pochlubil alespoň tím, že nárůst obratu činil oproti předchozímu roku 15%. Nejvíce se přitom zvýšil zájem o služby ASME, školení, dozor nad zahraničními projekty a o energetický management. 
Právě energetický management je jedním z témat, kterým se v tomto vydání newsletteru detailněji věnujeme. Kromě požadavků legislativy Vám např. představíme služby Národního centra energetických úspor, jehož jsme se stali partnery již v říjnu 2015. 
Rok 2016 s sebou opět přinese řadu novinek (např. nový Atomový zákon), se kterými Vás budeme průběžně seznamovat. Pokud by Vám jakékoli informace v našem newsletteru chyběly, prosím neváhejte mi napsat na e-mail
Budu rád za jakékoli Vaše podněty.

Děkuji Vám všem a přeji příjemné čtení.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím 

Změna sídla společnosti

V listopadu 2015 se naše společnost z důvodu potřeby větších prostor přestěhovala do Administrativního centra  Galerie Harfa. Nová adresa TÜV NORD Czech, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 je prozatím pouze adresou kontaktní / doručovací. Sídlo naší společnosti zůstává do data oznámení změny na stávající adrese, tedy Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8
Děkujeme a těšíme se na Vás v nových prostorách!


 


Zástupce TÜV NORD Czech vystoupil na 10. ročníku All for Power Conference 2015

Mezinárodní konference určené pro energetické investiční celky se ve dnech 26. – 27. 11. 2015 v hotelu Clarion v Praze zúčastnilo téměř 300 specialistů z České republiky i zahraničí.
Odborný příspěvek TÜV NORD Czech na téma Kontrola kvality výrobků určených pro objekty jaderné energetiky ruské korporace pro atomovou energii «Rosatom» přednesl konzultant TÜV NORD Czech, Ing. Sergey Solovyev.
Bližší informace o konferenci, včetně prezentací naleznete zde

TÜV NORD Czech zajišťuje v oblasti kontroly kvality výrobků určených do zemí Celní unie kompletní portfolio služeb – od potvrzení shody s Technickými reglementy CU přes informace o platnosti stávajících certifikátů až po navázání partnerských vztahů s prověřenou firmou na území CU.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na: Ing. Sergey Solovyev, Mobil: +420 778 093 546, e-mail: solovyev@tuev-nord.cz 


Revize norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 - nejrozsáhlejší školení roku 2015

Cílem souboru školení bylo především objasnění způsobu přechodu na nové normy. Základní shrnutí uvádíme ještě jednou níže.
Dnem vydání norem (15. 9. 2015) :

  • začalo běžet 3- leté přechodné období pro přechod na nové normy,
  • maximálně do 18 měsíců (tj. do 03/2017) je možné provést certifikační audit a vydat certifikát ještě podle starého vydání norem (rev. 2008),
  • přechod na novelu „2015“ může proběhnout v rámci recertifikačního nebo kontrolního auditu,
  • protože nové normy obsahují nové, příp. rozšířené požadavky, které je třeba při „přechodovém auditu“ prověřit, zvyšuje se dle akreditačních pravidel rozsah auditu:
    1) dodatečný rozsah auditu pro přechod na požadavky normy ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 v rámci recertifikačního auditu činí minimálně 10% rozsahu recertifikačního auditu, nejméně však 0,25 auditodne na místě,
    2) dodatečný rozsah auditu pro přechod na požadavky normy ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 v rámci kontrolního auditu činí minimálně 20% rozsahu kontrolního auditu, nejméně však 0,5 auditodne na místě. 
​Z výše uvedených důvodů doporučujeme využít (méně nákladný) přechod při recertifikačním auditu. O termínu možného „přechodového auditu“ budou klienti informováni s dostatečným předstihem před termínem dalšího plánovaného auditu.

S ohledem na vysoký zájem o tato školení, a dotazy, které z nich vzešly, jsme se rozhodli pro vypsání dalších termínů, tentokrát na téma „Praktické ukázky a možnosti implementování norem ISO 9001 a ISO 14001“. Školení pro Vás chystáme na únor a březen roku 2016 v Praze a Brně (termíny naleznete níže v sekci Školení).

Pokud máte věcné připomínky nebo požadavky k našim školením, budeme rádi, pokud nám Vaše podněty zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vaše připomínky a požadavky zohlednit při plánování termínů i náplně našich dalších školení.
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.
Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240.


 


Certifikace dřevních pelet podle systému ENplus na vzestupu
 

Počet držitelů certifikace dřevních pelet podle systému ENplus se oproti předchozímu roku zdvojnásobil.
V roce 2015 vyšla nová verze Příručky pro certifikaci ENplus, podle které budou od ledna 2016 certifikováni noví zájemci anebo budou prováděny kontrolní inspekce stávajících držitelů certifikátu.  Certifikace  ENplus se nyní provádí u výrobců, prodejců, přepravců a prodejců s vlastní balicí linkou. Zvolit si ji ale mohou také prodejci, kteří nemají fyzický kontakt s dřevními peletami.
Certifikace a inspekce ENplus dnes provádíme nejen v ČR a SR, ale i v ostatních státech, zejména v Rusku, Bělorusku, Chorvatsku atd. Z důvodů rostoucího zájmu jsme proto získali druhého inspektora pro tuto certifikaci.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mobil: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz, Fax.: +420 545 211 709 


Možnosti neakreditovaných služeb

V rámci našeho rozvoje služeb pro zákazníky se stále více orientujeme i na speciální potřeby a požadavky, které jsou mimo standardní normy managementu jakosti.
Příkladem poslední doby je např. metodika, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s PRE (Pražská energetika, a.s.) na prověření kvality služeb v oblasti dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, ve které jsme použili i zkušenosti s ISO 50001. Vystaveným certifikátem pomáháme PRE doložit klientům, že jejich systém řízení je plně v souladu s požadavky v uvedené oblasti.
V případě Vašeho zájmu o certifikaci dle specifických požadavků nás prosím neváhejte kontaktovat na:  Ing. Jiří Purm, Mobil: +420 602 170 937, E-mail: purm@tuev-nord.cz


 


Novinky

Featured Picture       
 

TÜV NORD Czech posílil team výpočtářů pro tlakové nádoby a tlaková zařízení

S ohledem na rostoucí poptávku jsme v průběhu roku 2015 doplnili team našich výpočtářů, kteří provádějí přezkoumání návrhů a kontrolní výpočty tlakových nádob a tlakových zařízení.
Na pracoviště do Prahy, kde již působí Ing. Mojmír Srnec, Ing. Jan Řehák a Ing. Zdeněk Veverka, nastoupil Ing. Zdeněk Vosmík, který je již zkušeným výpočtářem a konstruktérem.
Pro posílení regionu západních a severních Čech k 1. 1. 2016 nastoupil mladý konstruktér Oldřich Bukal, který již má za sebou zkušenosti jak z činnosti výpočtářské (v oboru tlakových nádob) všech obvyklých národních a mezinárodních norem (PED 97/23/EC, TP TC 032/2013 s návazností na ASME Code Sect. VIII., Div I, EN 13445, TEMA, API 661, 69 0010, AD Merkblatt), tak z činnosti lektorské. Cílem těchto kroků je nejen zvýšení kapacity, ale také rozšíření odborné úrovně našeho teamu.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na: Ing. Zbyněk Bucifal, Mobil: +420 606 690 199, E-mail: bucifal@tuev-nord.cz


Před schválením je nový Atomový zákon 

Na své schválení čeká v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový Atomový zákon a všechny navazující předpisy. Ty budou v platnosti od 1. 1. 2017.
Nový Atomový zákon by měl formálně zkvalitnit dosavadní právní úpravu a přinést řadu nových prvků, které zajistí vyšší úroveň ochrany před negativními účinky využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
O termínu vydání Vás budeme informovat na našich webových stránkách. Již v této chvíli pro Vás připravujeme nová školení:
1. Atomový zákon a vybraná zařízení v oblasti jaderných zařízení (pro technické pracovníky výroby, atd.)
2. Atomový zákon a systémy řízení v oblasti jaderné energetiky (pro management, QM, pracovníky v oblasti kvality, atd.)
V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na: Ing. Jiří Purm, Mobil: +420 602 170 937, E-mail: purm@tuev-nord.cz


Novinky v oblasti hospodaření energií a Národní centrum energetických úspor

V loňském roce byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Touto novelou se upřesnily některé povinnosti a byly implementovány povinnosti nové, které vychází z Evropské směrnice 2012/27/EU.
O změnách, které s sebou tato novela přinesla, jsme Vás již informovali (zde). Vzhledem k tomu, že termín splnění legislativních povinností 5. 12. 2015 se zejména díky zdlouhavému procesu při schvalování novely zákona ukázal jako nereálný, je v současnosti akceptováno, že po přechodnou dobu bude uspokojivým výsledkem při případné kontrole Státní energetickou inspekcí zjištění, že již dochází k zavádění ISO 50001, případně se pracuje na / je objednán Energetický audit. Délka přechodného období nicméně stanovena nebyla.
První reálné zkušenosti našich odborníků budou představeny na některé z plánovaných akcí (konference, školení) v průběhu února a března, na které máme přislíbenu spoluúčast zástupců MPO a SEI. Zde budou zodpovězeny i nejčastější dotazy, se kterými jsme se v minulém roce setkali (Týká se plnění povinností naší firmy?, Co je pro nás výhodnější: EA nebo certifikace ISO 50001? atd.)
Představeny budou detailně i služby neziskové organizace Národní centrum energetických úspor (www.nceu.cz), jehož partnerem se TÜV NORD Czech stal. Smyslem NCEÚ je poskytování informací o možnostech čerpání dotací na energeticky úsporná opatření a zároveň jejich plánování, implementace, financování a vyhodnocení jejich přínosů.
Bližší informace o službách, které poskytujeme v oblasti energetického managementu, naleznete zde, případné dotazy Vám rádi zodpovíme na Martin Doležal, Mobil: +420 777 353 365, Tel.: +420 296 587 201-9, Email: dolezal@tuev-nord.cz


U biopaliv se objevují různé druhy zkušebních norem

S narůstajícími kontrolami kvality biopaliv, tzn. štěpky, dřevních a nedřevních pelet nebo briket se na certifikátech, protokolech o zkoušce nebo osvědčeních objevují dva druhy zkušebních norem. Jedná se o normy EN a normy EN ISO, které postupně EN normy nahrazují tak, jak jsou schvalovány evropskou organizací pro standardizaci CEN. Proto se může stát, že v krátkém časovém období uvidíte na dokumentech 2 různé normy pro jednu laboratorní zkoušku. Jedná se o důsledek výše uvedeného procesu. Proces by měl být dokončen do roku 2017.
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mobil: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz, Fax.: +420 545 211 709


Pravidelná kontrola ÚNMZ

Dne 16. 12. 2015 prošla Notifikovaná osoba č. 1221 pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby a Autorizovaná osoba č. 248 pro jaderná zařízení pravidelnou kontrolou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - s výsledkem bez neshod.
Bližší informace o našich službách v oblasti tlakových zařízení naleznete zde, oblasti jaderných zařízení zde.


Brněnskou kancelář naleznete od konce ledna na nové adrese

Dne 25. 1. 2016 dojde k přesunu stávající kanceláře (Václavská 5, Brno) na novou adresu: CENTRUM ŠUMAVSKÁ, Šumavská 416/15, 602 00 Brno.
Budeme se na Vás těšit v nových prostorách!

 

Školení plánovaná pro první čtvrtletí

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) 18. - 20. 1. 2016 Praha Ing. Ladislav Nádvorník
Ing. Libor Hřebec
Interní auditor ISO/TS 16949 09. - 10. 2. 2016 Praha Ing. Tomáš Staněk
Interní auditor GMP+ 10. 2. 2016 Praha Mgr. Miroslav Žáček
Systém managementu hospodaření s energií (EnMS), dle ČSN EN ISO 50001 17. 2. 2016 Praha Martin Doležal
ISO 22716 - Cosmetics Good Manufacturing Practises 2. 3. 2016 Praha Ing. Eva Čížková
Školení pro HR managery 8. 3. 2016 Praha Lucie Horníková
OHSAS 18001 17. 3. 2016 Praha Ing. Petr Matušinský
Systém managementu hospodaření s energií (EnMS), dle ČSN EN ISO 50001, interní auditoři 21. - 22. 3. 2016 Praha Martin Doležal
Ing. Petr Matušinský
Praktické ukázky a možnosti implementování norem EN ISO 9001:2015 02-03/ 2016 Praha, Brno Dr. Ing. Pavel Skalík
Praktické ukázky a možnosti implementování norem EN ISO 14001:2015 02-03/2016 Praha, Brno Dr. Ing. Pavel Skalík
ČSN ISO/IEC 27001:2014 - Bezpečnost informací 02/16 Praha Ing. František Datinský
FMEA - analýza příčin a důsledků 03/16 Praha Bude upřesněno
PPAP - proces schvalování dílů do sériové výroby 03/16 Praha Bude upřesněno
APQP - plánování kvality 03/16 Praha Bude upřesněno
SPC - statická regulace procesu 03/16 Praha Bude upřesněno
MSA - analýza systému měření 03/16 Praha Bude upřesněno
8D Report - řešení neshod 03/16 Praha Bude upřesněno
TPM - komplexní přístup efektivnosti provozu a údržby zařízení 03/16 Praha Ing. Petr Matušinský

 
 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.