Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.


 
Vážení čtenáři,

září se v naší společnosti neslo v duchu setkání s Vámi, našimi klienty, a já bych Vám rád ještě jednou moc poděkoval za čas, který jste byli ochotni s námi strávit. A to i přesto, že pro mnohé z Vás cesta znamenala víc než 3 hodiny jízdy.

Ještě jednou děkuji, těším se na další příležitosti k setkání a přeji příjemné čtení!

Mj. se v tomto vydání dočtete o novinkách v oblasti exportu tlakových zařízení mimo EU či o novém projektu měření emisí vozidel v silničním provozu s cílem zlepšení ovzduší, do kterého jsme se rádi zapojili.
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím


Certifikované dřevní pelety získaly v dTestu nejvyšší hodnocení

Srpnové vydání časopisu dTest se mj. věnovalo kvalitě dřevních pelet. Společnosti, které mají certifikaci ENplus®, a které byly do testování zahrnuty, získaly 91, 93, 94 a 3x 95%. Hodnoceny přitom byly tyto vlastnosti: obsah vody, výhřevnost, popel, mechanická odolnost, sypná hmotnost a obsah dusíku.

Certifikaci ENplus® spravuje od roku 2013 Klastr Česká peleta, který je výhradním národním poskytovatelem licence ENplus® pro všechny výrobce a prodejce pelet působící v České republice. Oprávnění vykonávat zkoušky pro ENplus® certifikaci má v ČR pouze TÜV NORD Czech.

Ze všech dřevních pelet vyrobených po celém světě je dřevních pelet certifikovaných podle ENplus® přes 50% a jejich výroba je rozšířena ve 41 zemích na 5 kontinentech.
U nás má tuto značku 96 % vyrobených pelet, mj. i výrobci, kteří byli v dTestu hodnoceni: BIOMAC s.r.o., Zdeněk Kulda, Lukapelet – Dřevozpracující družstvo Lukavec, Stora Enso Wood Products, Mayr-Melnhof Pellets Paskov a Timbory Pellets - Pfeifer Holz s.r.o.

Naši odborní inspektoři provádějí certifikaci ENplus® nejen v ČR a na Slovensku, ale také v ostatních státech východní Evropy. Tím přispívají ke kvalitě a důvěryhodnosti dřevních pelet, které jsou prodávány zejména v západní Evropě.

Kontakt:
RNDr. Alice Kotlánová, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 355 718


Na setkání s klienty z oblasti technických inspekcí jsme předali 5 ocenění

Setkání s klienty, které se letos konalo v zámeckém resortu Sobotín ve dnech 12. - 13. 9. 2019 jsme předali 5 ocenění za spolupráci při prosazování kvality, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobě či provozu, a to těmto společnostem:

EUROM, s.r.o.
CHEMCOMEX a.s.
ROEZ, s.r.o.
SEIKO Flowcontrol, spol. s r.o.
SLOVNAFT, a.s.

Výběr fotografií ze setkání a prezentace naleznete zde.

Všem ještě jednou mockrát děkujeme!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 454 615


Setkání s klienty divize systémové certifikace se letos zúčastnilo 130 hostů

Česko-slovenské setkání klientů systémové certifikace se letos konalo v resortu Dolní Morava, a to ve dnech 26. - 27. 9. 2019.

Hlavními tématy letos byly vyhodnocení přechodu certifikace dle IATF 16949:2016, TISAX či přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Prezentace a fotografie ze setkání jsou k dispozici zde.

Děkujeme!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 454 615


Ověřování údajů pro bezplatné přidělování povolenek EU ETS po roce 2020

Provozovatelé zařízení zařazených do systému monitorování a vykazování vyprodukovaných emisí skleníkových plynů (GHG) a obchodování s emisními povolenkami v rámci EU-ETS měli v uplynulých měsících napilno. Zpracovávali plány metodiky monitorování a vyplňovali výkazy základních údajů o produkci skleníkových plynů. Data uvedená v těchto dokumentech jsou podstatná pro přidělení bezplatných povolenek pro čtvrté obchodovací období EU ETS (2020-2030).

Ověřovací orgán (OO GHG) TÜV NORD Czech, s.r.o. jako autorizovaný a akreditovaný subjekt prováděl v tomto období desítky verifikací těchto dat nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Chorvatsku.

TÜV NORD Czech, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější verifikační společnosti v České republice a působí v této oblasti již od počátku emisního obchodování.


Kontakt:
Ing. Petr Matušinský, E-mail: matusinsky@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 144 299


Novinky

 

Export tlakových zařízení mimo EU (Nový Zéland)

TUV NORD Czech s.r.o. je od 30. srpna 2019 uznán jako "Inspection Body" pro tlaková zařízení dle nařízení PECPR 1999 (New Zealand) v rozsahu "Design Verification and Fabrication Inspection".

Uznání bylo vydáno agenturou WorkSafe odpovídající za bezpečnost tlakových zařízení umístěných na trh a do provozu na území Nového Zélandu.
Jsme tak opět blíže potřebám našich zákazníků v oblasti exportu tlakových zařízení mimo EU.

Ohledně informací o technických požadavcích a podpory v oblasti návrhu, výroby a zkoušení se prosím obraťte na:

Kontakt: Ing. David Duba, E-mail: duba@tuev-nord.cz, Mob.:+420 606 690 209


Zapojili jsme se do projektu "Měření emisí vozidel v silničním provozu" s cílem zlepšení ovzduší v Praze

Naše STK na Černém Mostě se bude společně s dalšími 6 stanicemi technické kontroly a za spolupráce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy podílet na projektu Hlavního města Prahy.

Cílem kontroly dodržování emisních limitů a vozidel s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic v Praze je zlepšení ovzduší v metropoli.

Hlavní město podepsáním memoranda o spolupráci s Policií ČR a zástupci STK dne 18. 7. 2019 začalo více bojovat proti nežádoucím emisím z automobilového provozu.

Kontroly budou probíhat zpravidla jednou týdně, s termínem zahájení v nejbližší době, a to po dobu neurčitou.

V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady v technickém stavu vozidla hrozí řidiči vozidla pokuta až 2500,- Kč.
Zároveň je na základě provedené technické silniční kontroly vozidla omezena i technická způsobilost, a to v případě vážné závady na 30 dnů, a při nebezpečné závadě ztrácí vozidlo technickou způsobilost na místě kontroly. Provozovatel vozidla musí následně po odstranění příslušné závady podrobit vozidlo prohlídce ve stanici technické kontroly.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MHMP nebo na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568
 

Bezpečnost a komfort cestujících autobusy FlixBus je pod pravidelnou kontrolou našich inspektorů

Od srpna 2019 prověřujeme bezpečnost, funkčnost a komfort autobusů společnosti FlixBus.

Namátkové kontroly prováděné každý měsíc jsou zaměřené na celkovou úroveň kvality a bezpečnosti cestování.

Smyslem nezávislých kontrol je upozornit vedení společnosti např. na nedostatečnou čistotu, ostré hrany v interiéru i exteriéru, poškozená světla, skla či bezpečnostní pásy, tedy vše, co by mohlo negativně ovlivnit komfort cestujících.

Bližší informace:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


Získali jsme certifikát od ICNDT

Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o. je nově uznán mezinárodní federací pro nedestruktivní zkoušení ICNDT (International Committee for Non-Destructive Testing) v rámci mnohostranné dohody o uznávání (Multilateral Recognition Agreement, Master Schedule 2).

TÜV NORD Czech se tak zařadil mezi 15 celosvětově vybraných certifikačních orgánů.

Uznání od ICNDT je pro nás známkou vysoké kvality našich činností a nestrannosti certifikačního procesu. Uznání zvyšuje prestiž a důvěryhodnost námi vydávaných certifikátů jak v očích námi certifikovaných pracovníků, tak také u jejich zákazníků. Pevně věříme, že tento krok přispěje k poznání, že TÜV NORD Czech je důvěryhodným a spolehlivým partnerem v oblasti certifikace NDT personálu.

Odkaz na certifikát naleznete zde.

Kontakt: Ing. David Duba, E-mail: duba@tuev-nord.cz, Mob.:+420 606 690 209


Pro UniCredit Leasing provádíme posouzení vozidel, strojů a strojních zařízení v České republice i na Slovensku

Kontrolu technického stavu, funkčnosti a stanovení zůstatkové ceny provádíme nejen pro osobní a nákladní automobily, ale i pro stroje a strojní zařízení. Kromě osobních vozidel tak již naším posouzením prošla např. balicí linka.

Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


 
Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí

EN ISO 9001:2015
Termín: 11. 11. 2019 PRAHA
Lektor: Ing. Ladislav Nádvorník

Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů
Termín: 13. 11. 2019 BRNO
Lektoři: Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková

APQP (Pokročilé plánování kvality produktu)
Termín: 18. 11. 2019 PRAHA
Lektor: Ing. Ota Ohlídal

ASME Code Section IX a V – Svařování a Nedestruktivní zkoušení, Edice 2019
Termín: 26. - 27. 11. 2019 BRNO
Lektoři: Ing. David Duba, Ing. Mojmír Srnec, Ing. Jan Haškovec, Miloslav Choc

Technické požadavky na výrobky a ES prohlášení o shodě
Termín: 28. 11. 2019 PRAHA
Lektor: Ing. Ladislav Parchaňský

Novelizované požadavky EN ISO 19011:2018 pro interní auditory
Termín: 11. 12. 2019 PRAHA
Lektor: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

Příprava na zavedení ČSN ISO 19443
Termín: 15. 1. 2020 PRAHA
Lektor: Ing. Daniel Jarchovský


Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám na níže uvedený kontakt zašlete Vaše podněty k plánovaným školením, resp. poskytnete zpětnou vazbu ke školením již absolvovaným. Vaše podněty se pokusíme zohlednit při plánování a organizaci školení dalších.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
. 

 
 
bottom
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2019 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.