Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.


 
Vážení čtenáři,

naše společnost „prožila“ rok 2018 v plné síle a zdraví, a to především díky Vám!

Ještě jednou mi proto prosím dovolte Vám s nesmírnou pokorou poděkovat za Vaši spolupráci a důvěru, u mnohých z Vás trvající i desítky let.

Společně s Vámi jsme mohli zavést řadu nových služeb (např. Moderní servis pro automobilový průmysl či IFS HPC a BRC CP pro výrobky pro domácnost a osobní péči), proniknout hlouběji do oblastí, kterým jsme se dosud věnovali okrajově (ASŘTP v jaderné energetice či supervize NDT), i dále rozvíjet již zavedené služby.
Letošní rok pro nás bude – jako člena Skupiny TÜV NORD – jubilejní. V červnu oslavíme celosvětově 150 let od vzniku TÜV NORD (založen 15. 6. 1869 v německém Hamburku). I toto výročí bychom rádi společně oslavili s Vámi, na některém ze setkání s klienty, která pro Vás připravujeme na podzim t.r., popř. prostřednictvím některé z akcí, které jsou plánovány centrálně naší mateřskou společností (soutěže, výstavy…)

Ještě jednou bych Vám rád popřál vše nejlepší v celém tomto roce, pevné zdraví a mnoho úspěchů!


Těším se na další spolupráci!
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím


V Praze se sešla stovka nejvyšších manažerů TÜV NORD GROUP

Ve dnech 4. – 7. 12. 2018 se Praha stala místem konání 3 mezinárodních konferencí Skupiny TÜV NORD GROUP.

Hlavním hostem jedné z nich byl Chris Boos, zakladatel a CEO společnosti ARAGO GmbH, která se zabývá umělou inteligencí.

Právě digitalizace a inovace jsou klíčovými tématy, která se již několik let (v návaznosti na Strategy 2020plus) prolínají jednotlivými službami TÜV NORD. Od robotizovaných inspekcí tlumičů, které jsou právě testovány ve stanicích technické kontroly TÜV NORD v Německu a které by se do budoucna měly stát běžnou součástí všech periodických prohlídek vozidel, až např. po vývoj nového ISO standardu pro umělou inteligenci.

Součástí konference byla i návštěva výrobního závodu jednoho z našich nejvýznamnějších klientů, ŠKODA AUTO a Středního odborného učiliště ŠA.

Všem ještě jednou děkujeme za spolupráci!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


Mezinárodní spolupráce pro rozvoj služeb v oblasti jaderné energetiky – část I. Turecko

Jaderní experti TÜV NORD Czech, Ing. Milan Mušák, MBA a Ing. Mojmír Srnec provedli ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Istanbulu první pilotní školení personálu tureckých firem, které se chtějí zapojit do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu.

Školení bylo zaměřeno na základy jaderné energetiky a pro většinu z 25 tureckých expertů to bylo vůbec první školení zaměřené na "jádro".
Účastníci školení byli seznámeni se základními principy fungování jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, v pochopitelné formě se základy jaderné fyziky a zejména pak s otázkami a principy zajišťování jaderné bezpečnosti.

S ohledem na velký zájem, který toto školení vyvolalo, TÜV NORD Czech nyní připravuje další obdobná školení ve spolupráci nejen s TÜV NORD Turkey, ale i dalšími zeměmi Skupiny, ve kterých je plánována výstavba nových jaderných bloků.

Celý článek a další služby TÜV NORD Czech v oblasti jaderné energetiky naleznete zde.

Kontakt:
Ing. Milan Mušák, MBA, Mob.: +420 602 275 761, E-mail: musak@tuev-nord.cz


První prototyp kontejneru ŠKODA 100/19-001 byl koncem roku odeslán do JE Temelín

Kontejner ŠKODA 100/19-001 je prvním kontejnerem na použité palivo pro české elektrárny podle českého projektu (vlastní projekt firmy ŠKODA JS, a.s.), který má ocelové Těleso. Předcházející typy měly Tělesa odlévaná z tvárné litiny a byly podle zahraničního projektu německé firmy GNS mbH.

V čem je kontejner unikátní?

Těleso kontejneru je kované a svařované ze dvou částí unikátním svařování tzv. do úzké mezery speciální svařovací hlavou, kterou výrobce zhotovil speciálně pro tento typ svaru. Síla stěny je téměř 500 mm.

Na tomto novém typu kontejneru jsme se podíleli od roku 2015 už ve fázi schvalování a vývoje a pak i schvalování hlavního svarového spoje Tělesa, a schvalování výrobní dokumentace podle české jaderné legislativy. Pak následovalo pořizování polotovarů, tj. přejímky materiálů u výrobců, včetně zkoušení jejich vlastností; velmi často v zahraničí a při vlastní výrobě pak přejímky u výrobce – ŠKODA JS, a.s. U výrobce se jednalo o NDT zkoušky, kontroly rozměrů, kontroly dokumentace až po finální posouzení hotového kontejneru po technické stránce, včetně jeho zkoušek a posouzení jeho shody s platnou legislativou a vystavení certifikátu.
V polovině prosince byl kontejner expedován do jaderné elektrárny Temelín. Kontejner je určen pro transport a suché skladování použitého paliva z reaktorů typu VVER 1000; do roku 2035 by jich ŠKODA JS měla dodat celkem 58. Na zahájené dodávky kontejnerů pro Temelín navážou od roku 2021 kontejnery pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Škoda JS by jich měla vyrobit 35 kusů do roku 2031.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Chvosta, Mob.: +420 724 511 367, E-mail: chvosta@tuev-nord.cz


Začátkem prosince ČEZ dokončil více než roční proces pro získání certifikátu ISO 3834-2

ČEZ, a.s., Divize Jaderné energetiky začátkem prosince 2018 úspěšně zakončil více než roční proces přípravy pro získání certifikátu ČSN EN ISO 3834-2, a stal se tak rozsahem a specifickými podmínkami největší společností v České republice, která tímto procesem prošla.

Certifikát potvrzuje, že společnost ČEZ, a.s., Divize Jaderná energetika byla přezkoušena a splňuje podmínky procesu svařování ve smyslu způsobilosti provádění koordinace a řízení zvláštního procesu svařování dle platných legislativních požadavků.

Cílem celého procesu, který vedla Ing. Tamara Remišová, inženýrka svařování a garant pro oblast svařování v TÜV NORD Czech s více než 30-letou praxí, byla kontrola a revize nastavených pravidel pro fyzické fungování a dokumentaci v oblasti svařování, která se vztahuje nejen na vnitřní procesy, ale i významně na vztahy s dodavateli z oblasti logických celků, tj. primárního a sekundárního okruhu, MaR i dalších navazujících činností.

Ještě jednou tímto děkujeme všem, kteří se na celém procesu podíleli, a zejména garantům, panu Ing. Jiřímu Hajdíkovi, Ph.D. a panu Ing. Zdeňku Čančurovi, Ph.D. za spolupráci!


Kontakt:
Tomáš Havránek, Mob.: +420 606 690 205, E-mail: havranek@tuev-nord.cz


Mezinárodní spolupráce pro rozvoj služeb v oblasti jaderné energetiky – část II. ZAES

Ve dnech 11. a 12. 12. 2018 proběhlo v Brně a Praze jednání mezi TÜV NORD Czech s.r.o. a představiteli ruské společnosti ZAES (ZarubeshAtomEnergoStroy) o spolupráci mezi akreditovanými laboratořemi obou společností.

První den jednání proběhlo představení obou laboratoří a prohlídka Laboratoří a zkušeben Brno a jejího vybavení. Byly nastíněny možné směry vzájemné spolupráce, zejména v oblasti jaderných projektů korporace ROSATOM při nezbytné certifikaci a kvalifikaci komponent a systémů pro tyto jaderné elektrárny.

Druhý den byly v Praze s vedením Divize posuzování shody tyto možné oblasti spolupráce dále diskutovány na manažerské úrovni. Obě strany vyjádřily vážný zájem na pokračování již zahájené spolupráce mezi oběma společnostmi, tentokrát v oblasti zkušebnictví.

Kontakt:
Ing. Milan Mušák, MBA, Mob.: +420 602 275 761, E-mail: musak@tuev-nord.cz
Ing. Kateřina Hrubá, Tel.: +420 545 110 123, 125, E-mail: hruba@tuev-nord.cz


Zúčastnili jsme se 36. ročníku Marathonu v Aténách

Dne 11. 11. 2018 proběhl v Aténách již 36. ročník Aténského maratonu.

Mezi 55 tisíci běžci z celého světa jsme měli své zástupce: TÜV NORD vyslal na maraton 32-členný team, jehož členy byli vedle kolegů z Německa a Řecka i 2 zástupkyně z České republiky:
Mgr. Stanislava Šedivcová a Lenka Králová (která letos oslaví 20 let v TÜV NORD Czech).

Lenka Králová se zúčastnila 10 km běhu, Stanislava Šedivcová byla jedinou ženou TÜV NORD teamu, která si zvolila a úspěšně dokončila 42 km dlouhý tradiční běh z vesnice Marathon do centra Athén (na stadion Panathinaiko - první olympijský stadion v moderní éře).

Za reprezentaci kolegyním (Lenka Králová, E-mail: kralova@tuev-nord.cz, Mgr. Stanislava Šedivcová, E-mail: sedivcova@tuev-nord.cz) ještě jednou mockrát děkujeme a gratulujeme ke krásným sportovním výkonům!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 743 927, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


UPOZORŇUJEME! V platnost vstoupily další požadavky pro výstavbu nových budov
Už všechny budovy nad 350 m2 musí být stavěny ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Od 1. 1. 2019 vstoupila v platnost další část požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která bude mít zásadní dopad na novou výstavbu:

Od začátku tohoto roku je aplikován požadavek na všechny nové budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2, který říká, že tyto budovy musí být ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Splnění těchto požadavků bude stavebnímu úřadu dokládáno prostřednictvím Průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Jelikož jsou u veřejných budov tyto požadavky v platnosti již od roku 2016, začíná se v praxi projevovat změna myšlení v realizaci projektů, především projektantů a investorů. Ti začínají energetickou náročnost, chytré ovládání budov a podobné nové prvky aplikovat již do prvních fází projektů. To ve finále přináší nová řešení, která se ještě nedávno zdála nereálná. Vznikají velice zajímavé budovy, jako např. nový pavilon II. Interní kliniky gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice v Olomouci, který je nejen budovou s téměř nulovou spotřebou energie, ale navíc efektivně hospodaří s dešťovou vodou, zužitkovává odpadní teplo, v maximální míře využívá denní světlo a díky chytrému řešení umožňuje variabilní změnu dispozic. Realizace takového projektu je sice o něco málo dražší, ale zvýšené náklady se mnohonásobně vrátí během celého životního cyklu úsporného objektu.

Takový projekt vyžaduje především důslednou koordinaci a kontrolu od první fáze návrhu až po konečnou realizaci. Tyto služby Vám rádi poskytneme a staneme se součástí vašeho projektu.

A jaká je budoucnost?

V loňském roce byla vydána nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov 2018/844/EU, která má být do naší legislativy implementována do 10. 3. 2020.
Zásadní změnou bude, že požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie budou nově aplikovány i na stavební úpravy stávajících objektů.
Dále se projevují požadavky spojené s technickým pokrokem – smart technologiemi, elektromobilitou a jiné.
Pro rok 2030 jsou stanoveny nové limity pro snížení emisí (40% proti roku 1990), které se projeví i dalšími novými požadavky na uhlíkové technologie.

Co to je budova s téměř nulovou spotřebou energie, na co si dát pozor a jak postupovat, abyste měli pod kontrolou celý projekt od fáze předprojektové přípravy až po provoz, naleznete zde.

Kontakt: Martin Doležal, Mob.: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz


Novinky

 

V roce 2019 oslavíme 150 let od založení TÜV NORD (1869)

V roce 1869 založili majitelé a přepravci parních kotlů první inspekční asociaci v severním Německu pro jejich kontrolu. Následoval vznik řady dalších, v Magdeburgu či Hannoveru. Díky jejich rostoucímu počtu došlo k razantnímu snížení počtu výbuchů kotlů. Postupně k těmto inspekcím přibývaly další služby….
Takto začíná dlouhá historie naší společnosti, která je dnes mezinárodním poskytovatelem služeb nejen v oblasti technických inspekcí, ale i analýz a testování, certifikace výrobků, osob i systémů, uznávaným odborníkem v oblasti technické kontroly vozidel a díky postupné akvizici dalších společností i úzce specializovaným odborníkem pro jednotlivé oblasti průmyslu (IT, přírodní zdroje či např. letectví).

Jednotlivé akce k oslavám tohoto jubilea jsou plánovány v průběhu celého roku, nicméně hlavní z nich proběhnou v květnu a červnu 2019:

 • od 13. 5. bude Německem projíždět speciální TÜV NORD kamion, který bude prostřednictvím výstavy a filmů přibližovat historii naší společnosti
 • bude vydána jubilejní kniha
 • proběhne 4- týdenní vědomostní výherní soutěž prověřující znalosti z historie TÜV NORD
 • 9. 5. proběhne v Hamburgu TÜV NORD FESTival, s cílem představení inovací a technologického vývoje

Více informací nejen o těchto akcích, ale také o historii a aktuálních trendech naleznete zde.

Těšíme se na Vás i na našich setkáních s klienty, která jsou plánována na podzim tohoto roku (pozvánky budou rozesílány v průběhu února).

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


Moderní servis a další novinky ve službách pro automobilový průmysl

Moderní servis je služba, jejímž cílem je spolupráce TÜV NORD a ŠKODA AUTO vedoucí ke zlepšení a urychlení procesů a celkovému zkvalitnění služeb u jednotlivých dealerů ŠKODA AUTO. Jedná se o nezávislé posouzení a poskytnutí návrhů na zkvalitnění služeb.

Se stejným záměrem v současné době divize automotive připravuje projekty v oblasti e-mobility, které by měly být zahájeny v průběhu t.r. Po vzoru naší mateřské společnosti (kompletní seznam služeb včetně referencí naleznete zde) bychom se i my rádi zařadili mezi leadry v oblasti konzultačních služeb pro větší bezpečnost a inovace v této oblasti.

Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, Mob.: +420 606 659 568, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz


NOVĚ NABÍZÍME! IFS HPC a BRC CP

Rozšiřujeme nabídku našich služeb o certifikaci IFS HPC (Household and Personal Care products) a BRC CP (Consumer Products), které se týkají certifikace výrobků pro domácnost a osobní péči.

Na základě úspěšné kvalifikace česky mluvícího auditora s více než 30letou praxí v kosmetickém a zdravotnickém průmyslu je možné tyto audity provádět v českém jazyce (pro některé skupiny výrobků zcela v českém jazyce, pro některé s českým překladatelem).

Detailnější informace naleznete zde.

V této oblasti provádíme také dodavatelské audity. V prosinci 2018 jsme např. provedli dodavatelský audit pro REWE Group (nadnárodní obchodní skupina provozující síť maloobchodních supermarketů, např. Billa, Penny Market atd.), a to audit výrobce náplastí a obvazových materiálů.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz


Laboratoře a zkušebny Brno – poradíme si i s atypickými chemickými analýzami

Laboratoř analytické chemie provádí vedle standardních materiálových rozborů (nízkolegovaných, vysokolegovaných ocelí, litin, rozbory lehkých a těžkých neželezných kovů…) i rozbory atypických materiálů (pájky, grafit, drahé kovy, speciální slitiny, karborundum, pokovovací lázně, ….).

Pokud Vás jinde odmítnou, obraťte se na nás, budeme se snažit vyjít Vám vstříc i se speciálními požadavky. Naše laboratoř disponuje velkým množstvím certifikovaných referenčních materiálů. Rozbory Vám rádi provedeme, ochotně poradíme, a pokud nebudeme schopni analýzu provést, zajistíme Vámi požadovanou zkoušku v subdodavatelské laboratoři.
V Laboratoři analytické chemie zjistíme, proč Vám nejde pozinkovat plech, posoudíme vhodnost materiálu pro svařitelnost, zda certifikát o chemickém složení odpovídá zakoupenému výrobku, určíme starý materiál, ke kterému není dokumentace…

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme s jakýmkoli požadavkem.

Kontakt: Ing. Mgr. Kateřina Hrubá, Tel.: +420 545 110 123, 125, E-mail: hruba@tuev-nord.cz


Přechod na revidovanou normu ISO 50001:2018

Dne 21. srpna 2018 publikovala Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) revidovanou normu ISO 50001:2018 pro systémy hospodaření s energií. Celkové přechodné období souběhu platnosti certifikátů s verzí ISO 50001:2011 končí 21. srpna 2021. Audity podle staré normy však bude možné provádět pouze do února 2020.

Od 21. února 2020 (tedy 18 měsíců od vydání nové normy) totiž certifikační orgány nebudou moci provádět certifikační, kontrolní nebo prodlužovací audity podle předchozí verze ISO 50001:2011!

V tomto případě byla Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) zvolena kratší lhůta, než u ISO 9001 či 14001:2015, aby bylo možné lépe zvládnout nahromadění přechodových auditů před koncem souběhu platnosti certifikátů.

Pro certifikáty vydané podle ISO 50001: 2011 nicméně stanovilo IAF 36 měsíční lhůtu od vydání nové normy ISO 50001: 2018. Jejich platnost tedy vyprší nebo bude omezena nejpozději do 21. srpna 2021.

Na první pohled se zdá, že tato lhůta není potřebná, protože se od 21. února 2020 mohou provádět audity výhradně podle nové normy, takže dalších osmnáct měsíců již není důvod vydávat certifikáty podle ISO 50001:2011. K čemu je tedy dobrá 36měsíční lhůta? Dozvíte se zde.

Kontakt:
Viktor Šaroch, Ph.D., Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz


 
Školení plánovaná pro první čtvrtletí

Připravujeme nová školení…

 1. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ METROLOGIE Z POHLEDU POŽADAVKŮ IATF
  Termín: 28. 1. 2019 Praha
  Lektoři: Ing. Jiří Panáček, Ing. Miloslav Urban

   
 2. PROBLEMATICKÁ IMPLEMENTACE NĚKTERÝCH KAPITOL IATF V NÁVAZNOSTI NA ČASTO VYSKYTOVANÉ NESHODY PŘI AUDITECH
  Termín 29. 1. 2019 Praha
  Lektoři: Ing. Tomáš Staněk, Ing. Miloslav Urban

   
 3. ISO 50001:2018 Změny v normě (v roce 2018 proběhla revize normy)
  Termín: 7. 3. 2019
  Lektor: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
. 
 

 
 
bottom
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2019 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.