Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení čtenáři,

obracím se na Vás po pětiměsíční odmlce. Záměrně jsme vynechali 2. vydání newsletteru v tomto roce. Ve zvláštním období, které jsme všichni zažívali, jsme totiž byli přesvědčeni, že by se ve změti informací, které se na nás valily ze všech stran, ztratilo.

V tomto období se nám podařilo rozšířit služby v oblasti certifikace personálu pro NDT ve stupni 3 v některých speciálních technikách a získali jsme českou akreditaci pro GMP+. Více informací Vám přinášíme níže v jednotlivých článcích.
Přeju nám všem, abychom co nejrychleji a hlavně ve zdraví "restartovali" všechny naše aktivity. Těm z Vás, se kterými jsme se viděli pouze v rámci vzdálených auditů, děkuji za flexibilní přístup a s Vámi všemi se moc těším na další spolupráci.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím

Kliknutím se spustí fotogalerie

Před 30 lety byla založena česká pobočka TÜV NORD

Vzhledem k tomu, že jsme minulý rok slavili 150 let celé naší společnosti TÜV NORD, je nám jasné, že česká "třicítka" tolik neohromí. Na českém trhu nicméně patříme v našem oboru k těm nejstabilnějším. Z TÜVů fungujících v České republice jsme dokonce nejstarší. Více o naší historii a fotogalerii naleznete zde.

V průběhu 30 let jsme se rozrostli na více než 130 zaměstnanců v 7 kancelářích, akreditované laboratoři, STK v Praze a Karlových Varech a naše služby rozšířili do mnoha oborů.
V řadě z nich držíme české prvenství: máme největší počet odborníků v jaderné energetice, v ASME a pro IATF certifikaci, jsme první a nejaktivnější inspekční společností akreditovanou k provádění inspekčních činností v oblasti tzv. technické bezpečnosti v jaderné energetice a koordinátorem autorizovaných osob pro oblast provádění inspekcí v oblasti tzv. vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení v ČR. V oblasti supervizí NDT a svařování patříme mezi respektované autority. V roce 2018 jsme dokončili certifikaci ISO 3834-2 pro NPP Temelín a Dukovany, která se stala největším projektem v této oblasti v ČR. V ověřování emisních výkazů skleníkových plynů pro zařízení zařazené v evropském systému obchodování s povolenkami jsme aktivní již od zahájení tohoto systému v roce 2005, a řadíme se tak mezi nejvýznamnější ověřovací subjekty v ČR. Co nás těší, je i to, že řada firem s námi spolupracuje celých 30 let.

Děkujeme Vám a těšíme se na další mnohaletou spolupráci!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, +420 724 454 615


Výroční zpráva TÜV NORD GROUP

V roce 2019 Skupina TÜV NORD GROUP dosáhla obratu ve výši 1282,4 mil. EUR (nárůst o 4,3 % oproti r. 2018). Celkový počet expertů poprvé v historii překonal hranici 14 tis. (počet kmenových zaměstnanců dosáhl 11 235).

Podíleli jsme se mj. na výzkumu nových technologií pro výměnu dat mezi jednotlivými systémy v automobilech či na vývoji nových standardů pro umělou inteligenci.

Vedle testů mechanické a elektrické bezpečnosti výrobků a zařízení se IT bezpečnost stala třetím nosným pilířem našich inspekčních aktivit.

Společně s hodnocením systémů ASŘTP pro ruské jaderné elektrárny či dozory výrobního procesu nákladních jeřábů dnes již v rámci Skupiny běžně provádíme i takové činnosti jako je inspekce mechanismů digitální bezpečnosti kreditních karet či karet pojištěnců.

Celou Výroční zprávu naleznete zde.

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, +420 724 454 615


Provádění inspekcí / auditů za mimořádných okolností

V souvislosti s pandemií a opatřeními, která přijaly jednotlivé státy včetně České republiky, byl stanoven nestandardní postup, vycházející z dokumentu ÚNMZ Usměrnění k postupu při provádění auditů / inspekcí za mimořádných okolností způsobených šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 z 24. března 2020.

Techniku posuzování na dálku jsme využili např. u polské společnosti RAFAKO, která mezi naše významné klienty patří již více než 28 let tak, abychom i nadále mohli zajišťovat kvalifikaci postupů svařování a kvalifikace jejich svářečů.

Riziko formálního odchýlení od předepsaných dokumentovaných postupů bylo eliminováno dohodnutými metodami, např. z průběhu zkoušek byly pořizovány a zasílány inspektorovi záznamy / fotografie / videa a laboratorní zkoušky byly provedeny akreditovanými laboratořemi a certifikovaným personálem. Mezi klientem a TN Czech byla dohodnuta opatření z oblasti bezpečnosti informací a ochrany údajů.

Za flexibilní přístup děkujeme.

Kontakt: Tibor Tomanovič, tomanovic@tuev-nord.cz, +420 606 690 206


Certifikace TISAX

Prvním českým klientem TÜV NORD Czech, který na základě hodnocení 3. stupně získal certifikační značku TISAX, je společnost NovaTech Cz s.r.o.

Certifikace je důkazem úspěšně zavedeného systému managementu bezpečnosti informací při výměně údajů se zákazníkem a zabezpečení citlivých informací.

Společnost, která se zabývá výrobou plastových dílů na vstřikovacích lisech, získala značku TISAX pro cíle hodnocení "Ochrana prototypových dílů a součástek" a "Návaznost na 3. strany s velmi vysokým stupněm ochrany".

Více informací o TISAX naleznete zde.

Kontakt: Mgr. Viktor Šaroch, PhD., saroch@tuev-nord.cz, +420 602 664 895


Novým prezidentem sdružení TÜV byl zvolen předseda představenstva TÜV NORD Dr. Dirk Stenkamp

Valné shromáždění 13. 5. 2020 jednomyslně zvolilo předsedu představenstva TÜV NORD GROUP do čela sdružení TÜV.

Dr. Stenkamp převzal tuto funkci po Dr. Michaelovi Fuebim, generálním řediteli TÜV Rheinland Group.

"Právě teď vidíme, nakolik jsou bezpečnost a důvěra pro lidstvo důležité," řekl Dr. Stenkamp po svém zvolení. "Organizace TÜV přispívají k řešení současné krize a budou aktivně podporovat hospodářské oživení".

Zdůraznil také význam využití znalostí odborníků TÜV v oblastech informačních technologií, energetické bezpečnosti, mobility a v řadě dalších oborů.

VdTÜV je asociace sdružující všech 7 organizací TÜV a vybrané průmyslové společnosti.

Více informací o asociaci TÜV naleznete zde.

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, +420 724 454 615


Laboratoře a zkušebny Brno získaly akreditaci podle nové revidované harmonizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Úspěšnou reakreditaci na novou revizi normy, která podrobně zavádí především nové požadavky na řízení rizik v laboratořích a zkušebnách, absolvovaly naše laboratoře ze strany ČIA v rámci letošní pravidelné dozorové návštěvy.

Na základě zvýšené poptávky po našich službách v poslední době, zejména v oblasti metalografických a mechanických zkoušek, připravujeme pro 3. čtvrtletí 2020 další investice s cílem rozšíření kapacit a zefektivnění činností našich laboratoří a zkušeben.

Více informací o novém vybavení a službách sledujte na našem webu a v příštím vydání newsletteru.


Kontakt: Ing. Kateřina Hrubá, hruba@tuev-nord.cz, +420 545 110 125, 123


Novinky


TaRC Temelín

NDT-UT Phased Array
 

Rozšíření služeb v oblasti certifikace personálu

Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 - TÜV NORD Czech, s.r.o., v květnu 2020 docílil rozšíření své akreditace, a nově tak může nabízet svým zákazníkům možnost certifikace personálu pro nedestruktivní zkoušení ve stupni 3 v některých speciálních technikách NDT.

Jedná o ultrazvukové techniky Phased Array a difrakční techniku měření doby průchodu (UT-PA a UT-TOFD) a dále techniky digitální a počítačové radiografie (RT-DR a RT-CR).

Náš certifikační orgán tak získal ojedinělou kompetenci pro poskytování specifických akreditovaných služeb, které poptávají zejména naši velcí zákazníci v Asii (Indie, Jižní Korea), kde jsou tyto moderní techniky zkoušení v průmyslu nyní již více rozšířené.

Kontakt: Ing. David Duba, duba@tuev-nord.cz, +420 606 690 209


Nová akreditace GMP+

Počínaje dnem 06. 03. 2020 získala naše společnost vlastní akreditaci pro certifikaci GMP+ od Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Na základě vlastní české akreditace Vám tak můžeme nabídnout certifikaci dle GMP+ B2 pro výrobu krmných materiálů, GMP+ B3 pro obchod s krmivy a skladování a překládku krmiv, GMP+ B4 pro silniční přepravu a zprostředkování silniční přepravy a nově také

  • GMP+ B1 pro výrobu krmných směsí a krmných surovin
  • GMP+ BCN CEE pro výrobu krmných směsí pro lokální trh (dodatečné požadavky pro střední a východní Evropu)
  • GMP+ BCN DE1 QM Milch pro výrobu a dodávky krmiv pro mléčný skot na německý trh

Více informací naleznete zde.

Kontakt: Lenka Králová, kralova@tuev-nord.cz, +420 606 728 702  


Nová povinnost certifikace kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti aktualizace softwaru silničních vozů jako podmínka homologace

Od roku 2022 bude v EU povinné prokazování shody ve dvou nových oblastech: Systému managementu kybernetické bezpečnosti (CSMS) a Systému managementu aktualizace softwaru (SUMS).

Jednou z možností je certifikace u naší společnosti a právě o ni projevila jako první zájem ŠKODA AUTO a.s. Předběžný audit CSMS by zde měl proběhnout již na přelomu roku 2020 a 2021, v polovině roku 2021 pak úvodní certifikace. Termín certifikace SUMS bude upřesněn po oficiálním vydání této normy.

Aktuální stav dokumentace nových systémů naleznete zde.

Bližší informace: Mgr. Viktor Šaroch, PhD., saroch@tuev-nord.cz, +420 602 664 895


Setkání s klienty přesunuto na rok 2021

S ohledem na aktuální situaci jsme se rozhodli, že Setkání s klienty pro letošní rok vynecháme a raději využijeme veškeré možné termíny pro realizaci auditů tak, abychom Vám vyšli co nejvíce vstříc.

Děkujeme za pochopení a těšíme se příští rok!

Ing. Jiří Panáček, panacek@tuev-nord.cz, +420 602 530 547


Tréninkové a realizační centrum (TaRC) Temelín společnosti ČEZ rozšířilo školení a zkoušky NDT personálu o další metodu: MT

Osvědčení dokládající, že TaRC je schváleným školicím a zkušebním střediskem pro školení a zkoušení NDT personálu pro PT a VT, bylo vydáno již 29. 11. 2019. Dne 02. 06. 2020 bylo rozšířeno o další metodu: MT.

TaRC bylo slavnostně otevřeno v dubnu t.r. v jaderné elektrárně Temelín - Březí. Středisko provádí školení svářečů a NDT personálu pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín).
Smyslem střediska, které patří mezi nejmoderněji vybavená školicí centra v ČR, je zavedení systému vedoucího ke zkvalitnění a vyšší bezpečnosti výkonu služeb personálu NDT a svářečů, a to nejen zaměstnanců JE, ale také jejich dodavatelů a subdodavatelů. V dalším období plánuje rozšíření o další metody NDT.
TÜV NORD Czech podobně jako u ostatních uznaných školicích a zkušebních středisek, zajišťuje dohled nad dodržováním zavedených systémů, a poskytuje součinnost při zkoušení vedoucí k následné certifikaci NDT personálu.

Bližší informace o cestě vedoucí k získání certifikátu naleznete zde (produktový list kvalifikace a certifikace pracovníků NDT).

Kontakt: Ing. Daniel Jarchovský, jarchovsky@tuev-nord.cz, +420 296 587 251, +420 702 127 992


 
Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí

EN ISO 9001:2015
Termín: 21. 7. 2020 PRAHA
Lektor: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

EN ISO 50001:2018 ZMĚNY V NORMĚ
Termín: 29. 7. 2020 PRAHA
Lektor: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

PED – Nová legislativa pro tlaková zařízení 2014/68/EU
Termín: 10. 9. 2020 PRAHA
Lektor: Ing. Mojmír Srnec, CSc.


Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám na níže uvedený kontakt zašlete Vaše podněty k plánovaným školením, resp. poskytnete zpětnou vazbu ke školením již absolvovaným. Vaše podněty se pokusíme zohlednit při plánování a organizaci školení dalších.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
.

 
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2020 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.