Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.


Vážení čtenáři,
 
úvodem bych Vám rád popřál vše nejlepší do nového roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů, ke kterým, pevně doufám, budeme moci i nadále alespoň trochu pomáhat i my.

Vaše inovace nás nutí neustále rozvíjet naše kvalifikace a rozsah služeb a to, na co bychom si ještě před několika lety netroufli, dnes díky Vám patří do běžného portfolia našich činností.
V minulém roce jsme se tak např. mohli účastnit mnoha významných mezinárodních jednání na nejvyšší úrovni v oblasti jaderné energetiky. Naším cílem je nejen aktivní účast na připravovaných projektech v Maďarsku, Finsku či Turecku, ale také vytvoření vlastního centra, kde plánujeme poskytovat konzultace ke kódům a standardům dle ruských i evropských předpisů.

Na základě Vašich poptávek jsme posílili oblast NDT, kde se dnes můžeme pochlubit nejen vlastní zkušebnou v Hradci Králové, ale i kvalifikací personálu v takových zemích jako je Řecko, Indie, Korejská republika a v blízké budoucnosti i v Ruské federaci. Počtem expertů na NDT Level III dnes patříme na čelní místa v ČR.

Rok 2017 pro nás byl také rokem přechodu na nové verze norem a předpisů, ať již se jednalo o ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 či ASME. Upgrade auditům pro ISO 9001 a ISO 14001 se věnujeme i v tomto newsletteru.

Dovolte mi tedy prosím ještě jednou poděkovat za Vaši přízeň a za možnost spolupracovat s Vámi i v novém roce!
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím 

Nemáte vlastní experty na NDT Level III?

Obraťte se na nás…

V minulém roce jsme významně posílili v oblasti kvalifikací pro NDT, a to nejen na regionální úrovni, kde dnes máme zastoupení po celé ČR, ale i ve výši kvalifikace: pro Level III zaujímáme v počtu a praxi odborníků jedno z čelních míst.

Kvalifikace personálu NDT i mimo ČR (Korejská republika, Řecko, Indie a brzy i Ruská federace), vlastní zkušebna v Hradci Králové úzce provázaná se službami mechanické, metalografické a chemické laboratoře v Brně, poskytování služeb expertů Level III…

Více o těchto službách a plánech pro rok 2018 si můžete přečíst v rozhovoru s vedoucím Zkušebny NDT, Milanem Romanem zde.

Kontakt: Milan Roman, Tel: +420 296 587 268, E-mail: roman@tuev-nord.cz


Spustili jsme nové webové stránky

Dne 20. 12. 2017 jsme pro Vás spustili nové webové stránky. Protože je naším cílem, aby informace na nich pro Vás byly co nejdostupnější, budeme rádi za veškeré podněty a připomínky.

Zasílat nám je můžete na Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz

Děkujeme!


Zavedli jsme nové služby pro STK a SME

Pomůžeme Vám při zřizování a zabezpečení provozu Vaší stanice technické kontroly a stanice měření emisí!
Nově jsme v listopadu 2017 získali další pověření od Ministerstva dopravy (zde) a kromě stávajícího školení a přezkoušení techniků nabízíme i tyto činnosti:

 • předkládání návrhů požadavků, které musí plnit jednotlivé druhy přístrojů a zařízení před jejich schválením pro používání v STK a SME
 • provádění zkoušek a vypracování posudků pro potřeby schvalování přístrojů a zařízení před schválením jejich používání v STK a SME
 • zabezpečování testování a vypracování posudků softwarových aplikací, které mohou být využívány v STK nebo SME (pokud tyto softwary před jejich použitím v STK a SME podléhají schválení)
 • metrologické zajištění přístrojů a zařízení schválených pro používání v STK a SME

Více informací: Ing. Norbert Grosser, Mob.: +420 724 035 391, E-mail: grosser@tuev-nord.cz


Stali jsme se součástí nadnárodní inspekční skupiny pro zajišťování bezpečnosti v oblasti zábavního průmyslu

Naši inspektoři z TÜV NORD Slovakia se začlenili do právě budovaného kompetenčního centra TÜV NORD GROUP pro zábavní průmysl a volnočasové aktivity. Jeho smyslem je nastavení jednotných procesů a zjednodušení komunikace zejména při inspekčních činnostech pro nadnárodní klienty. Právě na Slovensku se naši inspektoři účastní dozorů nad výrobou kolotočů pro největší provozovatele zábavních center v Evropě i mimo ni. Protože současný celkový počet kvalifikovaných inspektorů celosvětově neodpovídá tempu růstu výstavby nových center, bylo na první výroční konferenci nejvyššího managementu TÜV NORD GROUP (která se poprvé konala mimo Německo, 6. – 8. 12. 2017) řešeno zajištění bezpečnosti zábavních parků, aquaparků, lanových center či bobových drah jako jedno z hlavních témat.

Kontakt: Magda Belovičová, Mob.: +421 905 484 910, E-mail: mbelovicova@tuv-nord.com


Naše akreditace jsou pravidelně dozorovány…

Ve 4. čtvrtletí 2017 jsme úspěšně absolvovali dozorová posuzování od Českého institutu pro akreditaci v zastoupení německé akreditační společnosti DAkkS v rámci našich platných akreditací pro QMS, EMS, OHSAS, EnMS, ISMS, HACCP a GMP+, včetně holandské nezávislé organizace GMP+ International řídící schéma certifikace krmiv GMP+.

Posuzování prokázala shodu s požadavky stanovených v EN ISO/IEC 17021-1:2015 a EN ISO/IEC 17065:2012.

Nedílnou součástí bylo i provedení předepsaných witness auditů u námi certifikovaných firem těmito organizacemi.

Zároveň byl witness audit proveden také německým spolkovým úřadem pro zemědělství a výživu BLE, který je oprávněným orgánem pro zavádění kritérií udržitelnosti stanovených ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů u námi certifikované firmy dle ISCC EU.

Tímto bychom rádi poděkovali společnostem Constellium Extrusions Děčín s.r.o., SALTEK s.r.o., Zemědělská společnost Bezno s.r.o. a AVECOR TRADE s.r.o. za projevenou vstřícnost a spolupráci.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz
 

Novinky

 
 

EXKLUZIVNĚ PRO VÁS PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME!

Mezinárodní konference IBR (Indian Boiler Regulations a Boiler Act)
24. – 25. 4. 2018

Jediná mezinárodní 2- denní konference IBR 1950 v Evropě se bude konat pod naší záštitou v Praze

Vyvážíte nebo právě plánujete export kotlů, potrubí, armatur, ventilů, jejich částí nebo materiálů do Indie? Nevíte si rady s požadavky indických předpisů pro konstrukci, materiály, výrobu, zkoušení a certifikaci?

 • Jak naplnit legislativní požadavky (Boiler Act) a IBR pro dodávky na indický trh
 • Co předchází vystavení certifikátu "IBR Form"
 • Návrh a výpočty tlakových částí
 • Materiály pro tlakové části, jejich zkoušení a certifikace
 • Požadavky na kvalifikaci zvláštních procesů a personálu
 • Výroba, zkoušení a inspekce
 • Značení a certifikace (IBR Forms)
 • Poslední změny v technických a legislativních požadavcích
 • Využití mezinárodních kódů, standardů a norem pro naplnění požadavků IBR (např. ASME, EN, …)
 • Teorie doplněná informacemi z praxe: nejčastější nedostatky, srovnání s požadavky ostatních norem a předpisů (ASME, PED, EN…), zkušenosti firem…

Odborníky přímo z Indie (p. Madhukar Godse, Sr. IBR Design Consultant a p. Asit Mandal, Sr. IBR Consultant z TÜV India Pvt., Ltd.) doplní kromě dalších Ing. David Duba (Vedoucí kompetenčního centra pro ASME pro celou mezinárodní skupinu TÜV NORD GROUP) a zástupci výrobních / dodavatelských firem.

Konference v angličtině, s překladem do českého jazyka je určena pro obchodníky, konstruktéry, technology, pracovníky z řízení kvality a nákupu.

Informace budeme průběžně doplňovat na našich webových stránkách a na LinkedIn. Popř. se můžete hlásit s žádostí o bližší informace na níže uvedených kontaktech.

Těšíme se na Vás 24. - 25. 4. 2018 v Praze! (lokalita a program budou upřesněny)

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


ASME BVPC Edition 2017 je závazná od 1. 1. 2018

Víte, jaké změny se dotýkají Vás? Máte implementovány všechny nové požadavky? (pro kvalifikaci NDE personálu Level II a III v metodách CR, DR, PAUT, TOFD v Section V požadavky NAD rámec SNT-TC-1A; rozdělení nádob na Class 1 a Class 2 v Section VIII-2 ...)

Přijďte na naše školení ASME Code- nedestruktivní zkoušení – v termínu 20. - 21. 3. 2018 v Praze nebo nás kontaktujte:
Simona Havránková, Mob.: +420 724 418 405, E-mail: havrankova@tuev-nord.cz

 


NOVĚ! Pomůžeme Vám s dodávkami tlakových zařízení a kotlů do Čínské lidové republiky

Nově nabízíme asistenci při dodávání tlakových nádob a kotlů na čínský trh. Pro dodávání těchto zařízení musí výrobce vlastnit platnou licenci udělovanou čínským úřadem „AQSIQ“ (General Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine, P.R.C.) na základě auditní zprávy, kterou provádí čínský úřad „SELO“ (Special Equipment Licensing Office). Platnost licence je 4 roky.

Zákazníkům poskytujeme vysvětlení pravidel a požadavků na žadatele (výrobce) o licenci, asistenci při kategorizaci nádob a kotlů, během přípravy příručky jakosti, při podání přihlášky, v rámci komunikace se SELO, či při přípravě na audit SELO a samotnou účast na auditu SELO.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte:
Jan Haškovec, Tel.: +420 495 535 372, Mobil: +420 724 418 360, Email: haskovec@tuev-nord.cz

 


UPOZORŇUJEME! V platnost vstoupily další požadavky pro výstavbu nových budov

Už i všechny budovy nad 1500 m2 musí být stavěny ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie

Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost další část požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která bude mít zásadní dopad na novou výstavbu:

Podle §7 odst. 1, písm. c) je totiž od 1. 1. 2018 aplikován požadavek na všechny nové budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2, který říká, že tyto budovy musí být ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Splnění těchto požadavků bude stavebnímu úřadu dokládáno prostřednictvím Průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Ačkoli u veřejných budov jsou tyto požadavky v platnosti již od roku 2016, běžná praxe je stále taková, že budova je v podstatě celá vyprojektována a až následně se řeší její energetická náročnost. Tento postup nejenže celou výstavbu prodražuje a prodlužuje (tedy rozhodně nesplňuje představu investora), ale má i daleko od optimální efektivní a ekonomické varianty.

Co to je budova s téměř nulovou spotřebou energie, na co si dát pozor a jak postupovat, abyste měli pod kontrolou celý projekt od fáze předprojektové přípravy až po provoz, naleznete zde.


Kontakt: Martin Doležal, Mob.: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz


GDPR jedním z hlavních témat příštích 5 měsíců?

GDPR přináší velké změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.

V minulosti jsme pro Vás naplánovali školení na téma GDPR základní kurz. Zároveň jste měli možnost zúčastnit se našich kurzů pro tzv. POVĚŘENCE GDPR, který pro vás budeme opakovat v termínu 12. – 13. 2. 2018: Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento kurz formou dvoudenní přípravy poskytne absolventům ucelený přehled o výkonu role pověřence a praktickou formou procvičí potřebné dovednosti.

Pokud ovšem máte potíže určit, zda vaše organizace tzv. pověřence potřebuje, doporučujeme zúčastnit se kurzu „Hodnocení rizik v oblasti GDPR“ v termínu 16. 01. 2018. Zde budete mít možnost na základě hodnocení rizik vaši společnosti zjistit, zda potřebujete pověřence pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace: Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


PŘIPOMÍNÁME! Zbývá 9 měsíců do ukončení platnosti certifikátů dle starých verzí norem ISO 9001 a ISO 14001

Blíží se termín ukončení platnosti certifikátů dle starých verzí norem ISO 9001 a ISO 14001, a to 14. 9. 2018!

Zbývá 9 měsíců do ukončení platnosti certifikátů dle starých verzí norem ISO 9001 a ISO 14001, tedy reálně 7 – 8 měsíců pro absolvování upgrade auditu. Podle informací, které má TÜV NORD k dispozici, přitom zatím absolvovalo upgrade audit na verzi ISO 9001:2015 celosvětově pouze 26% společností a 28% na verzi ISO 14001:2015 (informace z konce října 2017).

Čeho se změny týkají a jaké jsou vyhlídky pro firmy, které si upgrade audit nechají na letní měsíce, naleznete zde.


Kontakt: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz


Ověřování emisních výkazů skleníkových plynů (GHG) pro 3. obchodovací období bude probíhat od ledna do března t. r.

Od ledna do března 2018 bude probíhat u provozovatelů určených zařízení ověřování emisních výkazů skleníkových plynů v rámci třetího obchodovacího období (2013-2020) evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU – ETS). Tyto činnosti provádějí pracovníci ověřovacího orgánu (OO GHG) TÜV NORD Czech, s.r.o. pod českou akreditací u desítek zařízení v České republice, na Slovensku a v Chorvatsku. Rozsah akreditace naleznete zde.

V rámci ověřování emisních výkazů provádějí auditoři GHG:

 • strategickou analýzu zařízení – tj. posouzení všech činností v daném zařízení a jejich vlivu na emise,
 • rizikovou analýzu každého zdroje emisí, jejímž výstupem je „Plán ověřování“, který specifikuje oblasti s nejvyšší mírou rizika zkreslení výpočtů emisí CO2,
 • procesní analýzu zařízení – tj. ověření procesu a podmínek k získávání, vykazování a správě dat a údajů o emisích pro jednotlivé zdroje v zařízení,
 • zpracování zprávy z ověřování

Ověřovací orgán TÜV NORD Czech, s.r.o. provádí ověřování GHG od počátku systému EU-ETS od r. 2005 a patří mezi největší ověřovací subjekty v České republice.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
Ing. Petr Matušinský, Mob.: +420 724 144 299, E-mail: matusinsky@tuev-nord.cz


Novinky v oblasti školení

Díky vaší poptávce jsme pro Vás přichystali zcela nová školení: Řízení neshodného výrobku v termínu 27. 2. 2018, Reklamační řízení ISO 9001 v termínu 24. 4. 2018 a Posuzování a snižování rizik strojního zařízení v termínu 22. 5. 2018.

Zároveň pro vás chystáme školení na normu IATF 16949:2016 interní auditoři v anglickém jazyce, termín 27. 3. 2018.

Realizujeme pro Vás také školení v oblasti Microsoft Office. Poptávat se můžete na tato školení:

 • Microsoft Word,
 • Microsoft Excel,
 • Microsoft PowerPoint,
 • Microsoft Outlook...

Veškerá naše školení naleznete na našich nových webových stránkách, které budeme nadále vylepšovat: www.tuv-skoleni.cz/skoleni-systemu-rizeni.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992,
E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


 

Školení plánovaná pro první čtvrtletí

Datum Název školení 2018 Místo
10.01.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně Praha
16.01.2018 GDPR - Hodnocení rizik Praha
17.01.2018 8D Report Praha
29.01.2018 PPAP Praha
05.02.2018 ISO 19011 interní auditoři Praha
06.02.2018 Bezpečnost strojního zařízení Praha
06.-07.02.2018 IATF 16949 interní auditoři začátečníci Praha
12.-13.02.2018 GDPR příprava pověřence Praha
13.-14.02.2018 ISO 9001 interní auditoři začátečníci Praha
20.-22.02.2018 SCC Praha
20.02.2018 ISO 9001 interní auditoři přeškolení Brno
26.02.2018 APQP Praha
27.02.2018 Řízení neshodného výrobku Praha
27.02.2018 Základní nástroje kvality Praha
Březen 2018 Provádění kovových konstrukcí podle řady norem EN 1090 a nové požadavky na výrobu Praha
Březen 2018 PED Praha
Březen 2018 PMA Praha
03.04.2018 PPAP Praha
09.04.2018 FMEA praktický přístup Praha
13.03.2018 ISO 9001 interní auditoři přeškolení Praha
14.03.2018 EnMS Praha
19.03.2018 Prohlášení o shodě Praha
19.03.2018 FMEA Praha
20.03.2018 Analýza a řízení rizik Praha
20.-21.03.2018 ASME (2) Praha
28.02.-01.03.2018 ISO 14001 interní auditoři začátečníci + přeškolení Brno
04.04.2018 IATF 16949 změny v normě Praha
13.04.2018 ISO 9001 změny v normě Praha
11.04.2018 Kosmetika - správná výrobní praxe Praha
17.04.2018 Společenská odpovědnost Praha
24.04.2018 Reklamační řízení ISO 9001 Praha
25.-26.04.2018 ISO 22716 interní auditoři Praha
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mobil: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


 

bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.