Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
od založení naší společnosti v České republice uplyne letos 25 let. Za tuto dobu jsme se rozrostli na společnost s téměř 120 zaměstnanci, 6 pobočkami a naše služby jsme rozšířili z pro TÜV klasických činností, tedy technických inspekcí a systémové certifikace, i o laboratorní zkoušky a služby STK a SME. Za tento úspěch vděčíme nejen usilovné práci našich kolegů, ale zejména Vám, našim klientům a obchodním partnerům. Proto bych byl moc rád, pokud byste společně s námi toto výročí oslavili na připravovaném Setkání s klienty, které bude mít tento rok specifický dvoudenní program, a věřím i atmosféru.

Bližší informace naleznete v Novinkách.

Těším se na setkání s Vámi!
 
S pozdravem
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 

Akreditace TÜV NORD Czech - novinky

Na základě posouzení činnosti inspekčního orgánu bez neshod nám byla Českým institutem pro akreditaci (ČIA) prodloužena platnost akreditace inspekčního orgánu, a to i podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17 020:2012.

Zahájili jsme proces akreditace GMP+ (u německé DAkkS) na status critical location. Přechodné období je schváleno od 1.3.2015 do 30.6.2015. Dokumentace z auditů bude od toho období přezkoumávána a uvolňována v TÜV NORD Czech v Praze, což pro zákazníky přinese výrazné zkrácení doby mezi ukončením auditu a vystavením certifikátu.


Zahájení spolupráce s AF POWER Agency

Počátkem roku 2015 zahájila naše společnost spolupráci s AF POWER Agency, vydavatelem magazínu All for Power a provozovatelem informačního portálu All for Power.
Hlavním smyslem spolupráce je společná organizace odborných školení a seminářů pro odvětví energetického průmyslu; témata, na která se naši klienti mohou těšit, jsou např. nedestruktivní testování, projektové řízení, legislativní změny v jaderné energetice, konstrukce a návrhy a řada dalších.

Nejbližšími semináři s již vypsanými termíny jsou:

  • Kovové materiály, posuzování jejich vlastností a hodnocení kvality mechanickými a metalografickými zkouškami, 23.4.2015, Noem Arch Restaurant & Design Hotel, Brno
  • ASME - Všeobecný úvod, 20.5.2015, Hotel Olympic, Praha
  • Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 pro provádění svařovaných konstrukcí a výrobků v technické praxi, 26.5.2015, Maximus Resort, Brno

Bližší informace o programu a přihlášku naleznete zde.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na klusova@tuev-nord.cz


Rozšíření vzdělávacích kurzů Laboratoří a zkušeben Brno

Laboratoře a zkušebny Brno ve dnech 20. a 27.3.2015 úspěšně zrealizovaly seminář se zaměřením na nerezové materiály, jejich vlastnosti, posuzování kvality a vyhodnocování dokumentů kvality. Seminář byl typem školení tzv. na míru, tedy určen přímo na problematiku konkrétního zákazníka, a to v rámci vzdělávacích kurzů organizovaných s finanční podporou z evropských fondů.

Tento typ semináře jsou Laboratoře a zkušebny připraveny zorganizovat v rámci vzdělávacích školení pro jakoukoliv společnost, která potřebuje vzdělat své zaměstnance v oblasti kvality, přejímky, nákupu a hodnocení kvality, a dalších požadavků.

Bližší informace Vám poskytne vedoucí Laboratoří a zkušeben RNDr. Alice Kotlánová na emailu: kotlanova@tuev-nord.cz nebo tel. 545 110 120-2. 


Ekonomické výsledky Skupiny TÜV NORD GROUP za rok 2014

Obrat Skupiny vzrostl oproti předchozímu roku o 3,1% na 1.089,5 milionu EUR, přičemž největší nárůst zaznamenaly technické inspekce.

Plánovaným nákupem nových společností rozšířila Skupina své odbornosti: získáním španělské společnosti ACPRO v oblasti zdravotnické techniky a radiografie, německé  Germanischer Lloyd Bautechnik (nyní TÜV NORD Bautechnik) v oblasti požární ochrany jaderných zařízení a německé zkušební laboratoře WPL pro mechanické / technické zkoušky a analýzy technologií.

I nadále zůstávají hlavní hybnou silou pro růst Skupiny inovace; v roce 2014 se zaměřením zejména na nové metody zkoušení v průmyslu (vyvíjeny jsou např. speciálně naprogramované datové brýle určené na prohlídky výtahů, testovací roboti pro kontrolu potrubí a drony TÜV NORD s ambicemi sehrát v budoucnosti podpůrnou roli při prohlídkách větrných turbín). Požadavky na rozvoj nových metod či kvalifikací vycházejí ze strategie 2020plus, kterou Skupina stanovila na základě analýzy předpokládaných globálních trendů (digitalizace, urbanizace či fúze IT a průmyslu) - jejím cílem je udržet naši Skupinu na jednom z předních míst mezi poskytovateli technických služeb.

 


Novinky

Featured Picture       
 

Setkání s klienty

V návaznosti na 25. výročí založení společnosti TÜV NORD Czech bychom si Vás dovolili pozvat na tradiční Setkání s klienty, které jsme k uvedenému výročí pojali jako dvoudenní setkání uprostřed vinohradů.

Místem setkání bude rodinné Vinařství U Kapličky, které se nachází v obci Zaječí nedaleko od Hustopečí, a to ve 2 možných termínech: 16. - 17.6.2015 nebo 
8. - 9.9.2015.

Součástí programu bude kromě tradičního představení novinek z oblasti legislativních změn a revizí norem (např. novela ISO 9001:2015 a milníky transformace, změny závazných interpretací IATF pro ISO/TS 16 949, nová legislativa pro vybraná zařízení v jaderné energetice či nová tlaková směrnice) i ochutnávka vín či raut za doprovodu cimbálovky.

Přihlášky prosím zasílejte (do 30.4.2015) na e-mail: havrankova@tuev-nord.cz, faxem: +420 495 535 426, popř. využijte naši online přihlášku: zde

Setkání je určeno pro všechny naše klienty; pokud jste od nás dosud neobdrželi pozvánku s programem, přihláškou a nabídkou na ubytování, obraťte se prosím na paní Havránkovou (viz výše).

Těšíme se na setkání s Vámi!


Nová směrnice pro tlaková zařízení

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh byla publikována 27.6.2014, v platnosti je od 19.7.2014, a to s následujícím přechodovým obdobím:
Členské státy jsou povinny do 28.2.2015 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 13 nové směrnice. Od 1.6.2015 platí článek 13 nové směrnice týkající se klasifikace tlakových zařízení.

Členské státy jsou povinny do 18.6.2016 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s novou směrnicí.

Nová směrnice je závazná od 19.6.2016. Do 18.6.2016 může být aplikována směrnice 97/23/ES.

Certifikáty a rozhodnutí vydaná subjekty posuzování shody podle směrnice 97/23/ES zůstávají v platnosti podle nové směrnice i po 19.6.2016.


V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na duba@tuev-nord.cz.
 


Zavádění nízkoemisních zón v Rakousku 

Na základě změny legislativy v Rakousku – zavádění tzv. Umweltplakette ve městech (obdobně jako ve Spolkové republice Německo) bude jako doplňková služba našich STK během druhého čtvrtletí zahájen prodej těchto plaket.

Adresy STK, ve kterých bude možno Umweltplakette zakoupit, naleznete zde

 


Nová služba zákazníkům Laboratoří a zkušeben Brno

Od 1.4.2015 zajišťujeme zdarma svoz vzorků od zákazníka do Laboratoří a zkušeben Brno (mechanická zkušebna, metalografická a chemická laboratoř, laboratoř zkoušení paliv a biopaliv) v okruhu 100 km od Brna.

Svoz bude z určité oblasti organizován dle požadavku, 1x týdně v konkrétní den.

Své požadavky prosím zasílejte denně na email: gaspercikova@tuev-nord.cz nebo hajkova@tuev-nord.cz

 


Rozšíření certifikace ENplus

Certifikace ENplus dřevních pelet, kterou v České republice provádí jako jediný TÜV NORD Czech na základě schválení EPC (European Pellet Council), byla rozšířena na další státy, kde nesídlí národní poskytovatel licence ENplus.

Tyto služby poskytujeme nyní výrobcům, prodejcům i přepravcům dřevních pelet v ČR i v ostatních státech, kteří chtějí uspět na evropském i světovém trhu s kvalitními tříděnými dřevními peletami.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na kotlanova@tuev-nord.cz

 


Organizační změny v TÜV NORD Czech

K 1.4.2015 dojde v naší společnosti k přechodu na divizní uspořádání společnosti. Důvodem této změny je snaha o jasné stanovení odpovědností za jednotlivé činnosti, a tedy zefektivnění poskytování našich služeb, zvýšení pružnosti a operativnosti ve vztahu k zákazníkům.  

Změna s sebou nenese žádné personální změny; vedoucím Divize posuzování shody zůstává Ing. Daniel Jarchovský, vedoucím Divize certifikace systémů managementu Ing. Jiří Panáček, Divizi doprava povede Ing. Petr Vostřez, Divizi laboratoře RNDr. Alice Kotlánová a Divizi projekty a školení Ing. Jiří Purm.

 


Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

9.4.2015 - Informativní školení ISO 50001 pro systémy energetického managementu (EnMS), Praha, Ing. Petr Matušinský

23.4.2015 - Kovové materiály, posuzování jejich vlastností a hodnocení kvality mechanickými a metalografickými zkouškami, Brno, Stanislav Kazda, Ing. Pavel Šohaj, Ing. Jaroslav Pospíšil, RNDr. Alice Kotlánová (školení organizováno ve spolupráci s AF Power)
 
20.5.2015 - ASME Všeobecný úvod, Praha, Ing. David Duba, Ing. Mojmír Srnec (školení organizováno ve spolupráci s AF Power)


26.5.2015 - Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 pro provádění svařovaných konstrukcí a výrobků v technické praxi, Brno, Ing. Stanislava Hurníková (školení organizováno ve spolupráci s AF Power)
 
27.5.2015 - Školení interních auditorů ENplus, Brno, RNDr. Alice Kotlánová

4. – 5.06.2015 - S-4 ASME Code Section VIII, Div. 2 – Alternativní pravidla/ 2- denní seminář, Brno, Ing. David Duba, Ing. Pavel Vysoglad, Ing. Mojmír Srnec, Ing. Jan Haškovec, Ing. Jiří Naiman

22. – 24.6.2015 - Školení interních auditorů integrovaného systému ISO 9001 / ISO 14001 a OHSAS 18001:2007, Praha, Ing. Petr Matušinský


V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
pí Simonu Havránkovou (havrankova@tuev-nord.cz) nebo 
p. Jiřího Purma (purm@tuev-nord.cz).

 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.