Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
předem bych Vám jménem všech svých kolegů ještě jednou rád popřál mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce a poděkoval za obchodní spolupráci s naší společností!
 
Vaší přízně, která mnohdy trvá (jak se můžete dočíst níže) i několik desítek let, si velmi vážíme, proto bych rád připomněl, že v případě jakýchkoli dotazů či připomínek jsem Vám osobně k dispozici na emailu info@tuev-nord.cz.

S cílem neustálého zlepšování našich služeb jsme v tomto roce opět rozšířili naše akreditace a k 1. 1. 2015 přijali nového kolegu na pozici Ředitel technických inspekcí. 
 
Více informací naleznete v tomto vydání newsletteru.


Přeji příjemné čtení.
S pozdravem
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím 

Featured Picture

Úspěšný seminář na téma ASME B&PV Code byl součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu

Dne 2. 10. 2014 se společnost TÜV NORD Czech zúčastnila 56. ročníku veletrhu MSV, a to s tématem, ve kterém naši odborníci zaujímají přední místo v ČR – ASME Boiler & Pressure Vessel Code. Rozhovor, který pro Elektrika.tv a All for Power poskytl po ukončení přednášky jeden z přednášejících, p. Ing. Mojmír Srnec, naleznete zde.

V případě Vašich dotazů ke službám ASME B&PV Code se prosím obracejte na p. Ing. Davida Dubu.

Termíny školení ze série ASME prosím sledujte na www stránkách
, popř. se obracejte přímo na p. Simonu Havránkovou havrankova@tuev-nord.cz


TÜV NORD Czech partnerem konference ECNDT

Společnost TÜV NORD Czech se stala bronzovým partnerem již 11. ročníku Evropské konference o nedestruktivním testování (ECNDT), která se konala ve dnech  6. - 10. 10. 2014 v Praze.
Konferenci organizuje Česká společnost pro nedestruktivní testování. Jejím cílem je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou.
TÜV NORD Czech v oblasti NDT nabízí tyto služby:

  • certifikace pracovníků provádějících NDT
  • nedestruktivní zkoušky kovových výrobků a svarů: zkoušky rentgenové (RTG), penetrační (PT), magnetické (MT), ultrazvukové (UT)

 V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se certifikace pracovníků provádějících NDT prosím kontaktujte p. Ing. Davida Dubu na emailu duba@tuev-nord.cz.
V případě Vašeho zájmu o nedestruktivní zkoušky se obracejte na RNDr. Alici Kotlánovou (
laboratore@tuev-nord.cz), vedoucí Laboratoří a zkušeben. (Laboratoře mohou současně zajistit také mechanické, metalografické a chemické zkoušky kovových výrobků).


20 let od předání prvního certifikátu společnosti ŠKODA AUTO

Začátkem roku 1994 vydala naše společnost, tehdy ještě pod názvem RWTÜV (po předchozím úspěšném certifikačním auditu v závěru roku 1993), certifikát systému managementu kvality dle EN ISO 9002:1987 první organizační jednotce společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.  Byla to jedna z prvních certifikací, která naše certifikační aktivity významně nasměrovala do odvětví automobilového průmyslu - výroby osobních vozů.

Více informací a fotografie ze slavnostního podpisu auditní zprávy v listopadu 2014 za přítomnosti členů představenstva naleznete v našich tiskových zprávách zde.  


TÜV NORD Czech vystoupila na konferenci All for Power

Na konferenci, která se konala ve dnech  27. - 28. 11. 2014 vystoupil s tématem Kvalita v jaderné energetice (se zaměřením na kvalitu a význam zapojení třetích stran do výroby komponent) p. Ing. Daniel Jarchovský, nový Ředitel technických inspekcí (více informací naleznete v Novinkách).
9. ročníku konference organizované AF POWER agency a.s., vydavatelem časopisu All for Power a provozovatelem informačního portálu www.allforpower.cz se zúčastnilo více než 250 odborníků (provozovatelů energetických zdrojů, investorů a dodavatelů výrobků a služeb pro energetiku).
Služby, které TÜV NORD Czech nabízí v oblasti jaderné energetiky, naleznete zde


Na blížící se termín konce platnosti certifikátů GOST (15. 3. 2015) upozornil další seminář

Dne 8. 12. 2014 proběhl další seminář na téma Změny v certifikačním systému GOST R, přechod na nový certifikační systém a certifikace podle nových TR Celní unie. Cílem semináře bylo nejen opět upozornit na blížící se termín konce platnosti certifikátů, ale zejména objasnit nové požadavky certifikačního systému Celní unie, na základě platných Technických reglementů Celní unie.

V souvislosti s přechodem na nové procesní GOST normy nabízí naše společnost provádění mechanických a metalografických zkoušek podle ruských norem GOST, které jsou nezbytné pro nabízení výrobků do těchto zemí. Bližší informace Vám rádi poskytneme na emailu
laboratore@tuev-nord.cz  a tel. čísle 545 110 120-2.


Novinky

Featured Picture       
 

COV obhájil akreditaci dle nové normy

V prosinci 2014 úspěšně proběhla akreditace ČIA certifikačního orgánu provádějícího certifikaci produktů (COV) 3170, a to včetně přechodu na novou akreditační normu a nastavení systému (vypracování nové příručky jakosti a úpravy výstupních dokumentů a certifikátů) podle nové normy pro akreditaci orgánů certifikujících produkty, procesy a služby ČSN EN ISO/IEC 17065.
COV tak opět na dalších 5 let prokázal odbornou způsobilost pro níže uvedené oblasti:

  • pevná paliva a pevná biopaliva (zejména pelety a brikety)
  • proces svařování dle norem řady ČSN EN ISO 3834
  • certifikace překladatelských služeb
  • certifikace procesu správné výrobní praxe výroby kosmetických prostředků
  • konstrukční kovové stavební díly

Součástí procesu byl i dozorový audit na Kovové konstrukce dle norem řady ČSN EN 1090.

Bližší informace o uvedených službách naleznete zde

 


Změna na pozici Ředitele technických inspekcí

K 1. 1. 2015 nastoupil na pozici Ředitele technických inspekcí Ing. Daniel Jarchovský.
Pan Jarchovský je odborník a manažer, který se celý svůj profesní život pohybuje v oblasti inspekčních činností, hodnocení bezpečnosti a managementu kvality. 11 let pracoval ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Do společnosti TÜV NORD Czech se na řídící pozici vrací po 7 letech, během kterých získal další bohaté zkušenosti ve společnosti ČEZ, a to zejména na pozici Ředitele útvaru kvalita a systém řízení.

Ve společnosti TÜV NORD Czech se v letech 2001-2007 zasloužil o založení AO 248 (NB 1221), získání autorizací a notifikací na tlaková zařízení 97/23/ES, přepravitelná tlaková zařízení 2010/35/EU, výtahy 95/16/ES a zařízení dle vyhlášky SÚJB 309/205 Sb., a získání potřebných podpůrných akreditací od ČIA.

Pan Jarchovský je také mezinárodně uznávaným expertem pro oblast jaderné bezpečnosti a managementu kvality v jaderném průmyslu.

Ing. Jaroslav Chvosta, který dosud funkci vykonával, a jehož zásluhou došlo k rozvoji nových služeb a stabilizaci celého oddělení s pozitivním výsledkem v roce 2014, se vrací na pozici vedoucího detašovaného pracoviště Plzeň. Zde bude mít jeden z nejdůležitějších úkolů naší společnosti, a to zvýšení odborné personální obsazenosti této kanceláře vedoucí k pokrytí všech požadavků zákazníků v daném regionu.


2015 – Rok změn v normách na tuhá biopaliva

Dovolujeme si Vás upozornit, že rok 2015 je z pohledu nových norem na tuhá biopaliva přelomovým rokem.
Evropské normy se mění na mezinárodní normy s označením EN ISO s platností v zemích, které mají zavedené systémy ISO a EN norem; to znamená, že téměř po celém světě bude vyžadována kvalita tuhých biopaliv podle těchto norem. Z tohoto pohledu je vhodné obnovit vydaná osvědčení, protože skončila platnost normy ČSN EN 14961 ve všech částech.
Seznam nových norem naleznete zde.
Již v tuto chvíli pro Vás připravujeme seminář na téma Požadavky a zkoušení tuhých biopaliv. V případě Vašeho zájmu o zaslání termínu a programu nás prosím neváhejte kontaktovat. Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na emailu: kotlanova@tuev-nord.cz.


Školení plánovaná pro první čtvrtletí

27. 1. 2015 IRIS – interní auditor, Praha, Ing. Kopec
3. 2. 2015 Revize normy ISO 9001:2015, Brno, Ing. Kopec
18. 2. 2015 Bezpečnost strojních zařízení, Brno, Ing. Parchaňský
 
březen 2015 Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Hradec Králové, Ing. Rain, Dr. Skalík
březen 2015 ISO 50001 – systém energetického managementu, Praha, Ing. Matušinský
březen 2015 Statistické metody a nástroje (Core Tools – APQP, FMEA, PPAP, SPC), Praha, Ing. OhlídalV případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
pí Simonu Havránkovou (havrankova@tuev-nord.cz) nebo 
p. Jiřího Purma (purm@tuev-nord.cz).

 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2014 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.