Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
vzhledem k tomu, že řada z Vás se na nás obrací s dotazy, zda již máme informace o tom, jakými změnami projde ISO 9001, je jedním z hlavních témat druhého vydání newsletteru právě „Očekávaná nová verze ISO 9001:2015“.

Podrobnější informace naleznete nejen na našich webových stránkách, ale i na školeních, která již v tuto chvíli připravujeme.

Rád bych Vás touto cestou také pozval na Setkání s klienty, které bylo pro letošní rok stanoveno na 17. 9. a 24. 9. 2014. Bližší informace o programu a místě Setkání Vám zašleme na začátku srpna.

Všem Vám přeji krásné léto, zaslouženou dovolenou a v září se těším na setkání s Vámi!

Přeji příjemné čtení.
S pozdravem
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 

Featured Picture       

TÜV NORD Czech uspořádal sérii školení na téma Nová revize pravidel ISO/TS 16949 pro certifikaci

V souvislosti s novou revizí pravidel ISO/TS 16949 pro certifikaci (v platnosti od 1. 4. 2014) uspořádal TÜV NORD Czech jednodenní školení určené pro interní auditory, představitele managementu systému kvality, pracovníky útvarů kvality provádějící audity u dodavatelů a členy průřezových týmů, kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 9001, resp. ISO/TS a VDA. Cílem školení bylo rozšíření znalostí výše uvedených pracovníků o požadavky nové revize pravidel ISO/TS 19649 pro provádění auditů podle současných požadavků automobilového průmyslu. S ohledem na vysoký zájem se školení konalo ve 3 termínech: 27. 5. v Praze, 4. 6. v Brně a 5. 6. v Bratislavě.

Informace o nejdůležitějších změnách pro certifikované společnosti naleznete zde.

Další školení zatím není plánováno; Váš případný zájem o vypsání nového termínu tedy prosím směřujte na Simonu Havránkovou
.


STK a SME Praha Černý Most oslavilo 10 let

Dne 14. 1. 2014 oslavilo STK a SME Praha - Černý Most 10 let od svého založení a současně více než 153 tis. prohlídek vozů. Výročí oslavilo STK a SME 8. 4. 2014 stylově závody v motokárách v hale Praga Arena, na které pozvalo své nejvýznamnější klienty.

STK a SME Černý Most patří k nejmodernějším stanicím technické kontroly v ČR, je určena pro motorová vozidla do 3,5 t, provádí evidenční kontroly, kontroly dovezených vozidel, pravidelné technické prohlídky, dílčí kontroly, opakované prohlídky a komplexní služby v oblasti měření emisí (u téměř všech zážehových a vznětových motorů, systémů LPG a CNG, všech známých značek vozidel, která měření ze zákona každé dva roky podléhají). Jako jedna z mála má otevřeno 11 h denně 6 dní v týdnu.

Více informací o službách STK naleznete zde.


Den otevřených dveří v STK Karlovy Vary Bohatice

Již tradiční Den otevřených dveří proběhl v STK Bohatice dne 26. 4. 2014, tentokrát ve spolupráci s vystavovatelem nových vozidel Honda, Autoservisem Kolovrátek. Z celkového počtu prověřených vozidel 18% nevyhovělo požadavkům technické kontroly.

STK provádí technické prohlídky, evidenční prohlídky, prohlídky vozidel na přání zákazníka, kontroly dovezených vozidel, stavby a dostavby, kontroly přestaveb LPG, měření emisí pro benzínová a naftová vozidla všech typů a značek (mimo značky „exotické“ s jiným řízeným systémem než BOSCH a vozidel s dvoutaktními motory), a to včetně vozidel s alternativním pohonem LPG a CNG.

Více informací o službách STK naleznete zde.


Laboratoře a zkušebny Brno zorganizovaly další seminář na téma Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus

Seminář, který se konal dne 21. 5. 2014, tak navázal na předchozí úspěšný seminář, určený pro výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet, na toto téma.

Certifikační systém ENplus pro dřevní pelety je systém, který má zajistit dodávky pelet s jednoznačně definovanou a stabilní kvalitou určených pro vytápění a kogenerační jednotky o výkonu až 1 MW v obytných, komerčních a veřejných budovách. Žadatel, který splní všechny požadavky, má právo používat značku ENplus-A1, Enplus-A2, která je vyžadována při dodávkách dřevních pelet do evropských zemí, zvláště pak do Rakouska, Německa a Itálie. V České republice získal licenci pro tuto certifikaci Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádí v ČR dosud jediná společnost TÜV NORD Czech.

V současné chvíli jsou připravovány další termíny konání seminářů v ČR a na Slovensku. Semináře poskytnou nejen základní informace o systému a uplatnění certifikace ENplus, požadavky na audit, dokumentaci, provozní laboratorní zkoušky, ale budou doplněny i o nejčastější dotazy z předchozích seminářů.

Bližší informace o certifikaci ENplus naleznete zde. V případě Vašeho zájmu o zaslání pozvánky na další semináře prosím kontaktujte Simonu Havránkovou.


Novinky

Featured Picture       
 

Plánovaná revize mezinárodní normy ISO 9001

Norma ISO 9001, která je v platnosti od roku 2008, prochází již druhým rokem úpravami, na kterých pracuje Technický výbor ISO/TC 176. Dne 13. 5. 2014 došlo k vydání ISO DIS 9001, tedy Návrhu mezinárodního standardu 9001. Dle plánovaného harmonogramu by další krok, vydání Finálního návrhu mezinárodního standardu 9001, měl být realizován začátkem roku 2015. Certifikace dle nové normy nicméně bude možná až po Vydání mezinárodního standardu, a to ve 2. - 3. čtvrtletí 2015 (s největší pravděpodobností v září). Přechodná lhůta přitom bude činit 3 roky - k přechodu tedy dojde buď při certifikačním nebo recertifikačním auditu. 

Souhrn pravděpodobných změn, mezi něž patří např. změna struktury pro snazší harmonizaci s ostatními normami managementu systému, kladení větší váhy na spokojenost zákazníků a orientaci na potřeby trhu, rozsáhlejší specifikace požadavků na poskytovatele služeb či integrovaný přístup k řízení organizace, naleznete zde, s případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Tomáše Staňka

Pokud máte zájem o zaslání pozvánky na školení, jehož termín bude vypsán na podzim 2014, kontaktujte prosím Simonu Havránkovou.


TÜV NORD Czech dozoruje jednu z největších zakázek společnosti Vítkovice Power Engineering 

Dodávku technologie pro výstavbu hnědouhelné elektrárny Yunus Emre 2x145MW v Turecku ve výši cca 300 mil. EUR dozoruje TÜV NORD Czech v oblasti zajištění odborného svářečského dozoru a poradenství při zprovozňování laboratoře, s nímž bude spjato i školení a přezkoušení laboratorního personálu.

Výstavba elektrárny Yunus Emre, která je jedním z pilotních projektů budování energetických zdrojů v Turecku se vstupem soukromého kapitálu, by měla být ukončena v roce 2014/2015.

Nezávislý dozor investora, přejímky, posuzování shody výrobků, zařízení a strojů s příslušnými předpisy nabízí TÜV NORD Czech všem investorům a výrobcům při realizaci investičních celků, zejména v oborech teplárenství, petrochemie,  energetika a strojírenství.  Současně TÜV NORD Czech zajistí počáteční posuzování investice (včetně analýzy environmentálních a technických rizik) a v souvislosti s financováním projektů kontrolní činnosti požadované pojišťovnou.


Případné dotazy směřujte na ředitele řízení projektů (ČR i zahraničí) Ing. Zdeňka Blatného.


Další posun pro přijetí Zákona o kybernetické bezpečnosti

Ochrana informací jako součást klíčových řídících procesů, nárůst útoků na firemní sítě, ztráta obchodních dat jako jedna z příčin vzniku konkurenčních firem, potencionální kybernetické hrozby, význam budování odolných sítí a systémů a velkých analýz dat. To jsou témata, která mj. zazněla na 2-denní konferenci Kybernetická bezpečnost – Výsledky a výzvy pořádané NBÚ ČR dne 13. 5. 2014 v Brně při příležitosti otevření nového Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB). Otevření NCKB se zúčastnili premiér České republiky p. Bohuslav Sobotka, ředitel Národního bezpečnostního úřadu p. Dušan Navrátil, náměstek generálního tajemníka NATO pro nové bezpečnostní výzvy p. Sorin Ducaru a ředitel Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací p. Udo Helmbrecht. 

Česká republika tím potvrdila, že zvýšení kybernetické bezpečnosti patří k jejím prioritám, a otevřením nového centra nejenže posiluje kybernetickou bezpečnost Evropy, ale také navazuje na cestu k přijetí Zákona o kybernetické bezpečnosti a zavedení povinnosti certifikovaného systému bezpečnosti informací dle ISO 27001 pro vybrané státní společnosti a instituce. Zákon navrhl NBÚ ČR (garant kybernetické bezpečnosti v ČR), v případě schválení Parlamentem ČR bude v platnosti od 1. 1. 2015.

O dalších konkrétních krocích týkajících se schválení výše uvedeného zákona Vás budeme opět informovat v dalších vydáních newsletteru, popř. se s dotazy můžete obracet na Jiřího Purma.


TÜV NORD Czech zahajuje sérii seminářů na téma ASME B&PV Code

První ze série 5 seminářů na téma ASME: „Úvod do ASME B&PV Code – Všeobecný přehled“ proběhl dne 24. 6. v Brně. Součástí všech vypsaných seminářů jsou i workshopy s řadou praktických cvičení. Všechny semináře jsou vedeny v českém jazyce autorizovanými inspektory TÜV NORD Czech s mnohaletou praxí v oblasti aplikace ASME B&PV Code. Cílem seminářů je poskytnout komplexní přehled o pravidlech vývozu, uplatnění a umístění na trh tlakových zařízení dle ASME B&PV Code, představeny budou požadavky na konstrukci, výrobu, zkoušení a inspekci tlakových zařízení, zejména pak tlakových nádob, kotlů, potrubí a komponent jaderných zařízení.

Bližší informace o termínech konání dalších seminářů Vám poskytne Ing. Zbyňek Bucifal.

Informace o certifikaci naleznete zde.

Rádi bychom Vás pozvali i na MSV (Kongresové centrum, sál B) dne 2. 10. 2014, kde vystoupí na téma „Úvod do ASME B&PV Code – Všeobecný přehled“ Ing. David Duba, inspektor TÜV NORD Czech, hlavní přednášející i pro výše uvedené semináře.

 


Setkání s klienty TÜV NORD Czech proběhne 17. 9. a 24. 9. 2014

Již tradiční Setkání s klienty bude letošní rok opět rozšířeno, tentokrát budou nosnými tématy nejen přednášky z oblasti systémové certifikace, ale také inspekcí, technických dozorů, posuzování shody, laboratorních služeb atd.  Věříme, že průřezová témata, která v tuto chvíli sestavujeme, tak budou zajímavá pro všechny naše klienty, které tímto srdečně zveme.

Bližší informace o místě a programu Setkání Vám zašleme v adresných pozvánkách.

Těšíme se na setkání s Vámi!


Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

9.9.2014 - Nová a provozovaná strojní zařízení, Hotel Maximus Resort, Brno
10.9.2014 Nová a provozovaná strojní zařízení, TÜV NORD Czech STK, Praha
23. - 24.9.2014 - ASME Code Section VIII, Div. 1 - Tlakové nádoby, Hotel Alwyn Praha
 

Pro více informací a přihlášky, týkající se výše uvedených školení využijte prosím kontakt: havrankova@tuev-nord.cz, tel: +420 495 822 390  nebo sledujte informace na našich webových stránkách v sekci tiskové zprávy.

bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2014 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.