Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.Vážení čtenáři,
 
doufám, že jste prožili krásné a alespoň z části odpočinkové léto.
To naše se neslo v duchu stěhování: dokončili jsme (tedy prozatím) sérii stěhování našich kanceláří, která byla zahájena loni změnou našeho sídla v Praze. Do regionální kanceláře v Hradci Králové jsme umístili novou zkušebnu na nedestruktivní zkoušení.
Ještě jednou bych proto rád poděkoval svým kolegům za jejich úsilí.
Změny nás všechny čekají i na podzim – tentokrát v podobě připravovaných normativních a legislativních změn: od nového atomového zákona, přes novelu ISO/TS 16949 až po připravovanou ISO 45001.
Všechny změny za Vás sledujeme a připravujeme na ně školení. Rádi Vám ale samozřejmě zodpovíme Vaše dotazy už nyní – veškeré kontakty naleznete přímo u jednotlivých článků.

Děkuji a přeji příjemné čtení!

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím 

Nová zkušebna NDT je již v plném provozu

Jak jsme Vás informovali v předchozím vydání, dne 1. 8. 2016 jsme otevřeli novou Zkušebnu NDT v Hradci Králové. Zkušebna je umístěna v prostorách stávající regionální kanceláře (areál ZVU, Pražská třída 155/4) a její činnosti - provádění nedestruktivních zkoušek UT, MT, PT, VT, PA a RT - doplňují naši stávající dlouholetou činnost v této oblasti: certifikaci a schválení NDT personálu. Zkušebna vlastní 2 plně vybavené vozy (např. mobilní temná komora na vyvolání a okamžité vyhodnocení technických rentgenových snímků), díky kterým může provádět zkoušky přímo na místě u zákazníka. Zkušebna je navíc úzce propojena s mechanickou laboratoří v Brně, kde následně v případě zájmu klienta provedou testování destruktivní (zkoušky tahem, ohybem, tvrdosti, vrubové houževnatosti), a to pro téměř všechny druhy železných i neželezných kovů, po různém tepelném zpracování, všech možných tvarů a rozměrů, od podrozměrných vzorků až po materiály o tloušťce 50 mm (díky trhacímu stroji ZDM 100, který vyvine sílu až 1 000 kN v tahu).

Více informací naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na: Ing. Tomáš Rejnek, Tel.: +420 296 587 268, Mob.: +420 720 969 872, E-mail: trejnek@tuev-nord.cz

 


V srpnu vyšel nový atomový zákon

Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., nahrazující stávající zákon č. 18/1997 Sb., vyšel ve Sbírce zákonů dne 10. 8. 2016.
Kromě toho, že zohledňuje novou evropskou legislativu, zpřesňuje také technické požadavky pro provoz jaderných elektráren a navazuje na systém technických požadavků na výrobky harmonizovaný na úrovni práva Evropských společenství, který je v České republice uplatňován zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 
Prováděcím předpisem atomového zákona je doposud vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.
 
Návrh nové vyhlášky (kterou se stanoví požadavky na zajišťování kvality, technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody vybraných zařízení) odstraňuje některé legislativní nedostatky stávající vyhlášky a rozpracovává povinnosti osob, které se podílejí na zajišťování kvality vybraných zařízení při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu nebo provádějí jejich údržbu nebo provádějí posouzení shody vybraných zařízení s technickými požadavky nebo provádějí pravidelné prověřování shody vybraných zařízení s technickými požadavky.
 
Více o změnách navržených v nové vyhlášce naleznete zde, popř. na připravovaném školení v říjnu 2016 (viz níže: Školení)
 
V případě Vašeho zájmu o školení nás kontaktujte na: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

Dotazy týkající se změn a jejich uplatnění v praxi prosím směřujte na: Ing. Pavel Pánek, Tel.: +420 296 587 249, Mob.: +420 724 521 186, E-mail: panek@tuev-nord.cz

 


Přestěhovali jsme slovenskou pobočku

Nově nás naleznete na adrese: Dúbravská cesta 2, Bratislava - budova WESTEND TOWER.

TÜV NORD Slovakia nabízí kromě „klasických“ certifikací, technických inspekcí a školení i projektové řízení. Tedy komplexní zastřešení investic zákazníka v podobě technické podpory, hodnocení projektu, dozoru nad výstavbou a smluvními závazky dodavatelů, dodržováním legislativních a technických požadavků atd.

V případě Vašeho zájmu o služby naší slovenské pobočky nás prosím kontaktujte na: Mgr. Magda Belovičová, Tel.: +421 2 5341 7014, Mob.: +421 905 484 910,
E-mail: mbelovicova@tuvnord.sk

 


V Praze se sešlo téměř 50 ASME inspektorů TÜV NORD


Ve dnech 12. - 13. 9. 2016 se uskutečnilo mezinárodní školení ASME autorizovaných inspektorů pracujících pro TÜV NORD Systems GmbH&Co.KG.  Školení, které se pravidelně opakuje každý rok, se letos poprvé konalo mimo území Německa a TÜV NORD Czech tak mohla přivítat téměř 50 inspektorů z 20 zemí Evropy, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky (včetně České republiky).  

Školení napomáhá k zajištění jednotného přístupu a efektivní aplikaci ASME Boiler and Pressure Vessels Code. Jeho součástí je také vzájemná výměna zkušenosti a diskuze nad aplikací požadavků ASME z různých zemí a pro různá zařízení a odvětví průmyslu.

TÜV NORD patří v oblasti ASME mezi přední poskytovatele těchto služeb, v České republice je díky 6 inspektorům dokonce společností s největším počtem inspektorů a poskytovaných služeb.

Kromě autorizovaných inspekcí, které jsou nezbytným předpokladem pro výrobu tlakových zařízení a komponent jaderných elektráren, inspektoři nabízí např.: přípravu na certifikaci ASME, konzultace v oblasti systému zabezpečení kvality dle ASME Code, návrh a pevnostní výpočty či kvalifikace svářečů a svařovacích operátorů (více zde).
 
V případě Vašeho zájmu o služby ASME se prosím obracejte na: Ing. David Duba, Tel.: +420 543 213 148-9, Mob.: +420 606 690 209, Email: duba@tuev-nord.cz

 


 

Novinky

Featured Picture       
 

Upozornění: Připravuje se novela ISO/TS-16949

Dovolujeme si Vás upozornit, že v návaznosti na ukončení platnosti normy ISO/TS-16949:2009 k 14. září 2018 bude zveřejněna začátkem října 2016 novela IATF 16949:2016. Český překlad bude zajištovat ČSJ a předpokládá se, že vyjde v prosinci 2016. Pravidla pro certifikaci dle nové IATF 16949:2016 budou s největší pravděpodobností publikována v polovině listopadu. Od ledna 2017 tedy bude možné provádět audity již podle nových pravidel.

Platnost všech certifikátů vydaných dle stávající IS/TS 16949:2009 vyprší 14. září 2018. Podle stávající normy rev. 2009 bude možno provádět audity ISO/TS maximálně do 30. 9. 2017.

Hlavním důvodem vydání novely je začlenění požadavků a nové struktury základní normy ISO 9001, jejíž revize byla zveřejněna v září 2015.

Aktuální informace za Vás sledujeme a budeme Vás o nich informovat, mj. i v rámci otevřených školení pro Interní auditory dle novelizované IATF-16949.
V případě Vašeho zájmu můžete vývoj sledovat i na www stránkách.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na: Jan Kovářík, 
Tel.: +420 296 587 218, Mob.: +420 724 002 935, E-Mail: kovarik@tuev-nord.cz

 


Informace potřebné při zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie


Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek do Laboratoří a zkušeben Brno jsme se rozhodli pro Vás připravit pravidelnou sérii informací(v minulém vydání z 11.7.2016 se jednalo o zadávání metalografických zkoušek), jak správně postupovat tak, abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu. Potřebné podklady:

  • množství a forma dodaného vzorku
    Vzorek může být dodán vcelku (kousek plechu, drátu, trubky, šroub, matice apod.) nebo ve formě třísek (špon), a to v takovém množství, aby se dalo navrtat / nafrézovat 2 - 3 gramy. V případě malého množství vzorku je toto nutno zkonzultovat přímo v laboratoři. Příprava vzorku je destruktivní, tedy dojde k jeho zničení.
  • dokumentace
    Specifikace materiálu / materiálový list / materiálová norma nebo požadavek na konkrétní prvky
  • souvislosti, které napomohou, když řešíte nějaký problém 
    Např. původ vzorku, jeho použití, povrchová úprava

 
V případě Vašeho zájmu o služby laboratoře analytické chemie prosím kontaktujte: Mgr. Veronika Hrušková, Tel.: +420 545 110 125, E-mail: hruskova@tuev-nord.cz

 


TÜV NORD Czech bude opět dozorovat bezpečnost kontejnerů na vyhořelé palivo pro Temelín


Sérii 35 kontejnerů bude nově vyrábět Škoda JS a.s. (předchozím dodavatelem byla německá GNS GmbH Essen – více zde, a to pod označením OS ŠKODA 1000/19. Oproti předchozím CASTORům budou kontejnery vyráběny z kované oceli a budou mít lepší mechanické vlastnosti.

TÜV NORD Czech bude provádět inspekce WPQR (kvalifikace postupu svařování) na hlavní svarové spoje, tedy dozory při svařování, mechanické zkoušky atd. Inspektoři budou dále přítomni u zahájení výroby komponentů kontejnerů OS, montáží a následných zkoušek, a to až do roku 2031, tedy v průměru se bude jednat o dozor nad výrobou 2-6 kontejnerů ročně.

TÜV NORD Czech v oblasti jaderné energetiky zastává pozici koordinátora autorizovaných osob pro oblast provádění inspekcí v oblasti tzv. vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení v ČR. Mezi jeho projekty patří mj. dozor nad prováděním NDT prací a svářečských prací na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, kde je uznáván jako nejvyšší autorita při řešení neshod a nestandardních postupů.

Více informací: Ing. Jaroslav Chvosta, Mob.: +420 724 511 367, E-mail: chvosta@tuev-nord.cz


 


Jak poznat kvalitní dřevěné pelety


Stabilní  tvar, vysoká výhřevnost, nízký obsah odrolu a malé množství popela vznikajícího při spalování … to je to, co zajímá koncového zákazníka.  Zkoušky měření délky a průměru pelet, mechanické odolnosti, obsahu jemných částic, obsahu vody a sypné hmotnosti … to je to, co prověřuje výrobce proto, aby mohl expedovat pelety nejvyšší kvality - s logem ENplus.

Certifikát ENplus, udělovaný akreditovanou certifikační společností, mohou dokládat pouze výrobci a obchodníci pravidelně podstupující nejen testování vzorků, ale také kontrolu v celém dodavatelském řetězci (tedy výroba, přeprava i skladování) u nezávislé certifikační společnosti.

Certifikaci pelet dle ENplus podporuje 20 evropských zemí, USA i Kanada a např. v Rakousku a Německu nese toto označení více než 95% vyrobených pelet, celoevropsky zhruba 50%. Zájem o certifikaci se přitom rozšiřuje i do rusky mluvících zemí.

TÜV NORD Czech (Laboratoře a zkušebny Brno) proto v září zorganizovala seminář v ruštině, a to včetně praktických (výše uvedených) zkoušek. Účastníci semináře - výrobci a prodejci - jsou tak připraveni na proškolení dalších pracovníků v lokálních peletárnách a na prokázání znalostí z oblasti certifikace a kvality dřevních pelet u kontrolních orgánů. Vše se pak znásobí zákazníkovi, který dostane kvalitní pelety.


Praktické rady, aneb co hledat na obalech dřevních pelet…
Pokud je výrobce a/nebo obchodník s peletami certifikován dle ENplus, musí mít na certifikátu, štítku maloobchodního balení a dodacím listu uvedeno logo ENplus včetně ID (5- místný kód označující zemi, kde výrobce či obchodník působí, a jeho identifikaci). Každý certifikovaný sáček musí být také označen štítkem, na kterém je uvedeno: označení dřevní pelety a jejich odpovídající třída kvality (nejkvalitnější a nejžádanější: ENplus A1), hmotnost balení, průměr (6 mm nebo 8 mm), certifikační značka výrobce (ENplus ID), a dvě poznámky „Skladovat v suchu“, „Používat pouze pro vhodné a schválené spalovací systémy, v souladu s pokyny výrobce a národními předpisy“, a název a adresu certifikované společnosti, zodpovídající za balení.

Aktuální seznam certifikovaných výrobců / obchodníků naleznete zde.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mob.: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz

 


Školení - připravíme Vás na nové normy a novely


(POZOR!  Podzim přinese změny v oblasti Atomového zákona, ISO/TS 16949 a ISO 45001)

Zatímco třetí čtvrtletí jsme zaměřili zejména na nová školení v oblasti nástrojů kvality: FMEA analýza možných vad a jejich důsledků, 8D Report a týmové řešení problémů nebo pokročilé plánování kvality APQP, čtvrtletí následující se ponese v duchu připravovaných legislativních a normativních změn.

! Připravujeme pro Vás školení na „Novelu Atomového zákona“, kde budou v termínu 25. – 26. 10. 2016 vystupovat odborníci na jadernou energii: pan Ing. Tomáš Žák, bývalý ředitel jaderné elektrárny Dukovany a pan Ing. Miloš Faltejsek, který v současné době působí jako inspektor jaderné bezpečnosti SÚJB. 

! Na školení „Novela Atomového zákona“ navážeme tématem „Radiační ochrana v průmyslových aplikacích“ v termínu 16. 11. 2016, určeným zejména pro společnosti nakládající s průmyslovými aplikacemi zdrojů ionizujícího záření, včetně zkoušení radiografickými metodami.

! Představíme Vám novou revizi pravidel IATF 16949:2016, ve které rozšíříme znalosti pracovníků v oblasti systému kvality o požadavky nové revize pravidel IATF pro provádění auditů a novou normu pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, jejichž schválení je stále očekáváno koncem roku 2016.

Těšit se také můžete na zajímavý seminář „Hodnocení investičních projektů“, jehož náplň je zaměřena na charakteristické rysy investic, základní metody hodnocení investic (ROI, PP, NPV, IRR), kroky vyhodnocování jednotlivých investic a případovou studii.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226 Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 

 

Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí

4 - 5. 10. 2016 ISO 9001:2015 IA začátečníci Praha
6. 10. 2016 Prohlášení o shodě  Brno
11. 10. 2016 Time management Praha
12. 10. 2016 DOE Praha
13. 10. 2016 8D Report Praha
18. 10. 2016 Změny normy EN ISO 9001:2015 Brno
20. 10. 2016 PPAP Praha
26. 10. 2016 Hodnocení investičních projektů Praha
25. -26. 10. 2016 Novela atomového zákona Praha
1. 11. 2016 Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 Brno
3. - 4. 11. 2016 ISO 22716, interní auditoři Praha
8. 11. 2016 Psychosociální rizika a stres na pracovišti Praha
Upřesníme IATF 16949, změna v normě Praha
14. 11. 2016 FMEA praktický přístup Praha
16. 11. 2016 Novela atomového zákona - Radiační ochrana Praha
Upřesníme IATF 16949 interní auditoři Praha
22. 11. 2016 Správné stravování o Vánocích Praha
22. - 23. 11. 2016 Praktické ukázky a možnosti implementace norem ISO 9001 a ISO 14001 Praha
Upřesníme nová Směrnice PED Praha

 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.