Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.


 
Vážení čtenáři,

rád bych Vás upozornil na sice drobnou úpravu našich webových stránek, ale alespoň podle mého názoru úpravu velkého významu.
V nejbližších dnech pro Vás chystáme spuštění online systému pro ověření platnosti certifikátů NDT personálu. Výrobci, zaměstnavatelé či zákazníci tak dostanou k dispozici rychlý a efektivní nástroj pro zjištění skutečnosti, zda certifikát, který je jim předkládán, je pravý a platný.

Přeji Vám krásné léto a – jak pevně věřím – s velkou řadou z Vás se těším na osobní setkání v září v resortu Dolní Morava na tradiční akci pro naše klienty v oblasti systémové certifikace, na které si tentokrát navíc budeme připomínat i 150. výročí založení TÜV NORD.
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím


Připomínáme si 150 let od založení TÜV NORD…
Od inspekcí parních kotlů k ochraně před kybernetickými útoky

V minulém vydání newsletteru jsme si připomněli nejdůležitější události ve vývoji naší společnosti od jejího založení v roce 1869 (můžete nahlédnout zde).

Oslavy, probíhající mj. formou road show po německých městech, představovaly nejen hlavní mezníky v minulosti, ale i cestu, kam naše společnost nadále směřuje v souladu s dalším průmyslovým vývojem.

Na FESTivalu dne 9. 5. 2019 tak byly představeny hlavní inovační projekty, na kterých pracují naše projektové teamy a v rámci prvního ročníku Innovation Award vyhlášen nejlepší z nich: Virtuální laboratoř. Ta zákazníkovi umožní sledovat průběh zkoušek v reálném čase. Cílem projektu je umožnit výrobci reagovat okamžitě na výsledky testů, a tím zkrátit čas v oblasti vývoje komponent.

Inovace a digitalizace jsou nosným tématem pro celou Skupinu.

IT bezpečnost se stala 3. největší oblastí rozvoje s cílem vyvinout produkty pro ochranu před kybernetickými útoky a hackery. Mezi řešení, na kterých se TÜV NORD podílel / podílí, patří např.

 • celosvětová IT certifikace - od jednotlivých zařízení napojených na internet až po rozsáhlá datová centra či banky
 • inspekce mechanismů digitální bezpečnosti kreditních karet aj.
 • koncept Trust Centre pro ochranu uživatelů vozidel, která jsou alespoň částečně autonomní

Mezi další inovace, které se týkají zejména zemí s větší rozlohou (první projekty jsou realizovány v Číně), je např. zavádění inspekcí "na dálku" pro redukci časových ztrát na cestě.
V oblasti Mobility patříme mezi průkopníky kontroly poškození vozidla pomocí skeneru, kdy je výsledkem soupis všech poškození jak vnějšku, tak vnitřku vozidla, a to včetně podvozku; využití je plánováno zejména velkými autobazary a pojišťovnami.

Aktuální informace z průběhu oslav či film ke 150. výročí TÜV NORD naleznete zde, více informací k našemu jubileu zde.

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Email: kadlcikova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 454 615


TÜV NORD Czech na ATOMEXPO 2019

Ve dnech 15. - 16. 4. 2019 jsme se v ruském Sochi zúčastnili 11. ročníku ATOMEXPO 2019 a společně se zástupci ROSATOM, ROSTEKHNADZOR, WNA či RASU JSC jsme u kulatého stolu diskutovali na téma "Zodpovědná spotřeba a výroba: řízení kvality v dodavatelských řetězcích jaderného průmyslu pro mezinárodní projekty".

Hlavními tématy více než 6000 účastníků z 60 zemí světa letos byly:

 • inovace v jaderné energetice (včetně umělé inteligence, "Big Data"...)
   
 • lidské zdroje: dle OECD více než 35% zaměstnanců nesplňuje požadavky zaměstnavatelů a dle odhadů má tento nedostatek odbornosti za následek deficit ve výši 2,1 bilionu USD pro globální ekonomiku každý rok
   
 • vliv jaderného průmyslu na dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN
   
 • trendy v oblasti neenergetického využití jaderných a radiačních technologií v průmyslu, vědě, lékařství a zemědělství (např. jaderné baterie, jaderné technologie při průzkumu vesmíru)

Náš kolega Jörg Aign, Vice President Nuclear TÜV NORD, byl jedním z řečníků diskuze u kulatého stolu (v úterý 16.4.).

Dne 16. 4. jsme podepsali Memorandum of Understanding s JSC ZAES.

Kontakt: Ing. Milan Mušák, musak@tuev-nord.cz, +420 602 275 761


Nové povolení od Ministerstva dopravy nám umožňuje vyhodnocovat a sledovat postupy výrobce pro kontrolu shodnosti výroby silničních vozidel

Od 30. 5. 2019 jsme uznanou technickou zkušebnou pro vyhodnocování a sledování postupů výrobce pro kontrolu shodnosti výroby všech kategorií silničních a zvláštních vozidel, jejich systémů a konstrukčních částí a samostatných technických celků a výbavy vozidel.

Ministerstvo dopravy nás dále pověřilo vedením evidence o provedených zkouškách a vypracovaných protokolech a archivací dokumentace.

Povolení naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na:

Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


Ocenění Top Performer TÜV NORD získal náš kolega Antonín Jedlička

Cenu Top Performer TÜV NORD v oblasti Mobility za rok 2018 získal náš kolega Ing. Antonín Jedlička (foto zde).
Cena byla udělena za mimořádný rozvoj v oblasti Mobility.
Oceněnými byli kromě A. Jedličky ještě kolegové z Polska a Nizozemí.

Mezi největší úspěchy TÜV NORD Czech v roce 2018 patří zavedení školení pro techniky STK a SME, nové služby pro autorizované partnery ŠKODA AUTO (Moderní servis, e-Mobilita), získání nových významných zákazníků (Ministerstvo dopravy, MAN) či rozšiřování portfolia služeb (např. viz výše).

Více informací o těchto službách naleznete v minulém vydání newsletteru.


Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


Novinky

 

Zákazníky z oblasti systémové certifikace zveme na Setkání do resortu Dolní Morava!

V termínu 26. – 27. 9. 2019 se v resortu Dolní Morava bude konat další tradiční setkání s našimi klienty z oblasti systémové certifikace. Mezi letošní hlavní témata bude patřit vyhodnocení přechodu certifikace dle IATF 16949:2016, informace o přechodu z OHSAS 18001 na ISO 45001, revize ISO 50001:2018 či informace o TISAX.
Vzhledem k tomu, že letošní dvoudenní setkání bude současně i připomínkou 150. výročí celé Skupiny, propojili jsme se alespoň s jednou z našich sesterských organizací, a potkat se tak můžete i se zástupci našich klientů a s našimi odborníky ze Slovenska.

Bližší informace a program naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů, popř. Vašeho zájmu o účast se prosím obracejte na:

Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 454 615


NOVĚ! Připravujeme pro Vás nové webové stránky pro on-line ověření platnosti certifikátů NDT pracovníků

Certifikační orgán pro NDT personál na svých webových stránkách zavádí možnost on-line ověření platnosti certifikátů pro NDT personál.

Výrobci, zaměstnavatelé či zákazníci tak dostanou k dispozici rychlý a efektivní nástroj pro zjištění skutečnosti, zda certifikát, který je jim předkládán, je pravý a platný.

Pevně doufáme, že tento nový nástroj přispěje ke zkvalitnění služeb certifikačního orgánu TÜV NORD Czech.

Přístup bude spuštěn již v těchto dnech! Sledujte naše webové stránky!

Kontakt: Ing. David Duba, E-mail: duba@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 690 209

První školení na novou normu pro dodavatele v jaderné energetice proběhne v září 2019

V minulém vydání jsme Vás informovali o nové normě ISO 19443:2019 (Systémy managementu kvality – Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti).

Zpracovatelem české verze je náš kolega, Ing. Daniel Jarchovský, který v září 2019 povede první školení na toto téma v České republice.

Tímto Vás zveme 18. 9. 2019 do sídla naší společnosti (Českomoravská 2420/15, Praha) na školení: Příprava na zavedení ČSN ISO 19443.

Program školení

 • Účel vydání, souvislosti s legislativou a předpis
 • Souhrn hlavních rozdílů s ČSN EN ISO 9001:2016
 • Příležitosti, rizika, definice
 • Rozdíly od ČSN EN ISO 9001:2016 a jejich aplikace, přístup při auditování
 • Diskuse

Přihlásit se můžete zde.

Kontakt:
Ing. Daniel Jarchovský, E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz, Mob.: +420 702 127 992


Mechanická zkušebna má nový automatický tvrdoměr

Do přístrojového vybavení Mechanické zkušebny Laboratoře a zkušebny Brno přibyl nový plně automatický (mikro) tvrdoměr značky INNOVATEST, typ Falcon 603, který splňuje požadavky jak pracovníků, tak i zákazníků v ohledu na měření tvrdosti dle Vickerse (ČSN EN ISO 6507-1).

Jeho rozsah zatížení je od HV 0,01 po HV10, které se používá nejčastěji, například pro měření průběhu tvrdosti na svaru (ČSN EN ISO 9015), základních materiálech, spojovacích součástech atd. Mikrotvrdost s výhodou využije i Metalografická laboratoř při měření cementovaných a jiných vrstev.

Software přístroje obsahuje knihovnu s přednastavenými vzory (patterny), popřípadě tvorbu vlastních vzorů. Díky tomu je možné provést zkoušení s vysokou mírou opakovatelnosti u vícesériových zakázek. Samozřejmostí je ukládání a export výsledků a vytváření zpráv (reportů).

Kontakt:
Mgr. Veronika Hrušková, E-mail: hruskova@tuev-nord.cz, Tel: +420 545 110 125


O2 Pražská štafeta

2. ročníku běžeckého závodu O2 Pražská štafeta 2019 se letos zúčastnilo 8 našich kolegů rozdělených do dvou týmů. Štafetový závod na 4 x 5 km se konal 26. 6. 2019 v Praze ve Stromovce a tímto dodatečně děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz


 
Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí

EN ISO 9001:2015
Termín: 25. 7. 2019 Praha
Lektor: Ing. Ladislav Nádvorník

FMEA praktický přístup
Termín: 14. 8. 2019 Praha
Lektor: Lukáš Domin

Změny v normě ISO 45001 (OHSAS 18001)
Termín: 2. 9. 2019
Lektoři: Mgr. Viktor Šaroch

Příprava na zavedení ČSN ISO 19443 – NOVÉ TÉMA
"Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité hlediska jaderné bezpečnosti."
Termín: 18. 9. 2019
Lektor: Ing. Daniel Jarchovský

Technické požadavky na výrobky a ES prohlášení o shodě
Termín: 18. 9. 2019 Praha
Lektor: Ing. Ladislav Parchaňský


Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám na níže uvedený kontakt zašlete Vaše podněty k plánovaným školením, resp. poskytnete zpětnou vazbu ke školením již absolvovaným. Vaše podněty se pokusíme zohlednit při plánování a organizaci školení dalších.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
. 

 
 
bottom
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2019 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.