Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

v září jsme se s mnohými z Vás potkali na Setkání s klienty na zámku Štiřín a v Gongu v Dolních Vítkovicích. Za Vaši účast ještě jednou děkujeme! Těm, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit, rádi poskytneme materiály z přednášek – v případě zájmu se prosím obracejte na kolegy uvedené v sekci Školení plánovaná pro 4. čtvrtletí.

Hlavním tématem nejen Setkání, ale i školení, která organizujeme do konce roku, je stále připravovaná revize normy ISO 9001; pozvat bych Vás ale chtěl i na Mezinárodní strojírenský veletrh, kde 2. 10. vystoupí naši přední odborníci na ASME BP&V Code – oblast, ve které naše společnost zaujímá přední místo mezi certifikačními orgány v ČR.

I když to teď v říjnu vypadá nepatřičně, vzhledem k tomu, že se jedná o poslední newsletter v tomto roce, rád bych využil této poslední příležitosti a poděkoval Vám za všechny své kolegy za spolupráci a hlavně popřál hodně zdraví, úspěchů a snad i dalších společných projektů v příštím roce!

Přeji příjemné čtení.
S pozdravem
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím 

Featured Picture       

Dne 17. a 24. 9. 2014 proběhlo Setkání s klienty TÜV NORD Czech

Letošní Setkání s klienty se uskutečnilo ve 2 lokalitách: v multifunkční aule Gong v prostorách Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice a na barokním zámku Štiřín.

Cílem Setkání bylo seznámit Vás s plánovanými revizemi norem, novými službami, změnami v naší společnosti a v neposlední řadě poděkovat Vám za Vaši spolupráci. Děkujeme za Váš čas a těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce!

Pokud byste již v tuto chvíli měli náměty na témata, která byste na příštím Setkání rádi slyšeli, popř. máte-li připomínky k proběhnuvšímu Setkání, budeme rádi, pokud nás o nich budete informovat na adrese: klusova@tuev-nord.cz (pí Ladislava Klůsová)Skupina TÜV NORD GROUP přesáhla obrat 1 mld. EUR

TÜV NORD GROUP, jejímž členem TÜV NORD Czech je, dosáhla v roce 2014 se svými 9900 zaměstnanci obratu ve výši 1,08 mld. EUR. TÜV NORD GROUP je zastoupena ve více než 70 zemích světa, zaštiťuje společnosti TÜV NORD (certifikace, inspekce, STK, školení – již více než 140 let), DMT (služby v oblasti výzkumu surovin, těžební technologie, kontroly výrobků, bezpečnosti staveb atd.) a ALTER Technology (mezinárodní leader v oblasti výběru, kontroly a certifikace elektronických součástek pro satelity).Laboratoře a zkušebny Brno rozšířily své kapacity na metalografii

V rámci letošní dozorové návštěvy ČIA a s ohledem na požadavky zákazníků rozšířily Laboratoře a zkušebny Brno akreditované zkoušky o další metalografické a mechanické zkoušky týkající se zkoušení svarů kovů dle ČSN EN 14516-1, ostatních částí normy a dalších souvisejících norem (např. pro zkoušku tahem o zkoušky dle ČSN EN ISO 15614-1, článek 7.4.2; ČSN EN ISO 5178, ČSN EN ISO 4136,
ASME CODE Section IX QW-150, pro zkoušku ohybem o zkoušky dle ČSN EN ISO 15614-1, článek 7.4.5; ČSN EN ISO 5173, ASTM E 190, ASTM E 290, ASME CODE Section II SA-370, pro metalografické zkoušky svarů o zkoušení dle ČSN EN ISO 15614-12, ČSN EN ISO 17639, ČSN EN 12797 a další). Toto rozšíření služeb navazuje na loňské rozšíření služeb Laboratoří a zkušeben Brno o zkoušení podle norem GOST.

Všechny zkoušky naleznete v příloze k osvědčení o akreditaci na www.tuev-nord.cz
nebo Vám veškeré informace rádi poskytneme na emailu laboratore@tuev-nord.cz  a tel. čísle 545 110 120-2.TÜV NORD Czech dozoruje dodávku fluidního kotle do teplárny Lovochemie v hodnotě miliardy Kč

Dodávku kompletní technologické části ekologizace energetického zdroje (která spočívá v náhradě 2 starých uhelných kotlů za jeden fluidní) teplárny Lovochemie (člena skupiny Agrofert) provádí ČKD PRAHA DIZ (člen ČKD GROUP). Projektování, dodávku, montáž a uvedení do provozu fluidního kotle, které provádí hlavní dodavatel ČKD PRAHA DIZ spolu s dalšími subdodavateli (CZ-MONT, Valmont), dozoruje TÜV NORD Czech. Projekt by měl být ukončen v druhé polovině roku 2015.TÜV NORD Czech nabízí certifikaci dle systému ENplus i v zahraničí

V rámci certifikace dřevních pelet dle systému ENplus bylo v letošním roce přiznáno 5 úspěšných certifikací čtyř českých a jednoho slovenského výrobce a další certifikace se dokončují. Značka ENplus otevírá trh našim výrobcům do celé Evropy. V České republice existuje jediný akreditační, inspekční a zkušební orgán, který tuto certifikaci provádí a to je TÜV NORD Czech. Informace k této certifikaci získáte na laboratore@tuev-nord.cz nebo tel. čísle 545 110 120-2.


Novinky

Featured Picture       
 


TÜV NORD Czech bude dozorovat výrobu dalších kontejnerů pro Temelín

Od začátku roku 2015 bude TÜV NORD Czech pokračovat v dozoru nad výrobou dalších kontejnerů na vyhořelé palivo pro jadernou elektrárnu Temelín. S ohledem na dobu výroby 1 kontejneru (1 rok) a výrobní kapacitu (max. 3 kontejnery / rok) budou inspektoři TÜV NORD Czech německou společnost GNS Essen dozorovat po dobu minimálně dalších 3 let. Bezpečnost každého kontejneru je přitom doložena výsledným osvědčením, ke kterému se váže dokumentace o rozsahu více než 1500 stran (zahrnuje doklady prověřující projektovou dokumentaci, dodavatele, přejímky vstupních materiálů, zkoušky ve výrobě, dozor při montáži i výsledky závěrečných zkoušek).
První kontejnery CASTOR byly vyhořelým palivem z Temelína naplněny již v roce 2010.Energetické audity – úspora energie v návaznosti na připravovanou legislativu

Novela Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která byla vydána 4. 9. 2014 a která je implementací evropské Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, má předpokládanou účinnost od 1. 1. 2015. Jejím cílem je zvyšování úspory energie a nastavení způsobu jejího vykazování, snížení emisí a zvýšení podílu OZE.

Novela mj. upravuje pojmy energetický audit a energetický auditor. Povinnost zajistit zpracování auditu má budova s roční spotřebou energie vyšší než stanoví vyhláška a budova, u které byly provedeny rozsáhlejší změny a nesplnila požadavky na ENB. Povinnost vypracovat energetický audit se nevztahuje na případy, kdy stávající energetická hospodářství odpovídají požadavkům na účinnost užití energie a u dokončených budov v případě, že jejich měrná spotřeba tepla odpovídá požadavkům (audit bude provádět energetický specialista). Novela se týká i povinností zajistit energetický posudek.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace se prosím obracejte na p. Petra Matušinského (matusinsky@tuev-nord.cz).

 Blížící se termín konce platnosti certifikátů GOST: 15. 3. 2015

Dovolujeme si Vám připomenout, že všechny vydané sériové certifikáty pro export do Ruska, zemí celní unie a na Ukrajinu (GOST R, CTB, GOST-K, TR Russia) vydané do 14. 2. 2013, jsou v platnosti do jejich expirace, nejpozději však do 15. 3. 2015.

Certifikáty jsou postupně nahrazovány Technickými předpisy, výrobky nově ponesou označení EAC (Euro-Asia Conformity).

V případě Vašeho zájmu o bližší informace Vám rádi zašleme prezentaci se stručným přehledem změn – prosím kontaktujte nás na havrankova@tuev-nord.cz (Simona Havránková).Změna provozní doby STK během vánočních svátků


 

 Nový přehled seznamu školení na našich webových stránkách

Dovolujeme si Vás upozornit, že na našich webových stránkách v sekci Školení (zde) nově naleznete přehled všech vypsaných školení. Seznam je pravidelně doplňován.
Pokud byste nenalezli téma, které Vás zajímá, neváhejte se prosím obrátit s Vaší poptávkou / námětem na pana Jiřího Purma (purm@tuev-nord.cz).

 


Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí

2. 10. 2014 - Úvod do ASME B&PV Code - Všeobecný přehled, Mezinárodní strojírenský veletrh (Kongresové centrum, sál B), BVV Brno
6. - 7. 10. 2014 - Interní auditor ISO/TS 16949 pro certifikaci, Praha
14. 10. 2014 - Nová revize normy ISO 9001:2015, Brno
16. 10. 2014 - Nová revize normy ISO 9001:2015, Praha
21. - 23. 10. 2014 - Školení interních auditorů integrovaného systému ISO 9001 + ISO 14001 dle ISO 19011, Hradec Králové
12. 11. 2014 - Informativní školení ISO 50001 pro systémy energetického managementu (EnMS), Praha
18. - 19. 11. 2014 - S-2 ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby, Praha
9. - 10. 12. 2014 - S-3 ASME Code Section IX, svařování a nedestruktivní zkoušení, Praha

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
pí Simonu Havránkovou (havrankova@tuev-nord.cz) nebo 
p. Jiřího Purma (purm@tuev-nord.cz).

 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2014 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.