Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.Vážení čtenáři,
 
pokud bych měl shrnout rok 2016 jedním slovem, použil bych neskromně slovo úspěšný.

Nejen že jsme dosáhli rekordního obratu ve výši 213,5 mil. Kč, ale obstáli jsme i ve splnění řady pro nás nových úkolů: od rozsáhlého a složitého projektu pro ČEZ a.s. přes založení nové zkušebny NDT až po zavedení zcela nového školení pro techniky STK a SME na základě pověření od Ministerstva dopravy.

Rád bych tedy všem svým kolegům za tyto úspěchy a usilovnou práci poděkoval!
V první řadě jde ale o spokojenost Vás, našich zákazníků. To je náš prvořadý úkol a ten se podle mnoha reakcí podařilo naplnit. Zákazníci se vracejí a svěřují nám stále náročnější úkoly. Takové důvěry si nesmírně vážíme a zavazuje nás i pro budoucnost.

Tak, jak se můžete dočíst níže, celá Skupina TÜV NORD GROUP vyvíjí nové testovací metody a posiluje v oblasti IT zabezpečení tak, abychom drželi krok s vývojem nových technologií. I nadále Vás chceme upozorňovat na novinky v legislativě: nepřehlédněte proto prosím vymezení povinnosti pro dodavatele výrobků a služeb do jaderné energetiky.

Děkuji a přeji příjemné čtení!

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 

V čele skupiny TÜV NORD GROUP od 1. 1. 2017 Dr. Dirk Stenkamp

Společně s novým 10-členným výkonným výborem pro celou Skupinu (GEC = Group Executive Committee) je jeho cílem zejména rychlejší vyhodnocování potenciálu v oblasti inovací a klientského přístupu.

„Hlavní hnací silou průmyslu je digitalizace. Průmysl 4.0 by byl nemyslitelný bez bezpečnosti IT. Potřeba digitálního zabezpečení roste společně s globalizací a digitalizací“, vysvětluje Dr. Stenkamp, a dodává: „Přání, aby byl svět bezpečnější, je zakotveno v naší DNA.“. To je také důvod, proč TÜV NORD nejen že udržuje krok s novým technologickým vývojem, ale prostřednictvím mezinárodních výzkumných projektů, spoluprací s univerzitami a vývojem moderních testovacích metod dělá vše pro to, aby „nový robotizovaný svět“ byl světem bezpečným.

Složení GEC: 3-členná správní rada (Board of management) a zástupci 6 obchodních jednotek (Business Units): Jürgen Himmelsbach, Hartmut Abeln, Jörg Becks, Dr. Ralf Jung, Dr. Dirk Stenkamp, Dirk Kretzschmar, Luis Gómez, Professor Eiko Räkers, Harald Reutter, Rudolf Wieland.

Pro více informací: odkaz zde.

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


Zúčastnili jsme se konference TLAK 2017

Ve dnech 14. - 16. února 2017 se konal v Hradci Králové 17. ročník odborného fóra výrobců a provozovatelů tlakových a energetických zařízení TLAK 2017.
Jedná se o největší odbornou konferenci v oboru tlakových zařízení, která je každý rok pořádána v České republice. Pořadatelem byla Asociace pracovníků tlakových zařízení, Technická inspekce České republiky, Medim, spol. s r. o. ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou strojní a Asociací poskytovatelů technických informací.
Za náš oznámený subjekt č. 1221, TÜV NORD Czech, spol. s r.o. vystoupil s odbornou přednáškou na téma „Výroba tlakových zařízení podle ASME Code“ technický inspektor Ing. Mojmír Srnec, CSc. Ve své přednášce seznámil odbornou veřejnost se základy tohoto amerického technického předpisu a zejména s odlišnostmi ve srovnání s evropskými normami. V následné diskusi zodpověděl dotazy, které se vztahovaly k možnosti použití ASME Code společně s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU (PED).

V případě Vašeho zájmu o tyto služby prosím kontaktujte:, Ing. Mojmír Srnec, Tel.: +420 296 587 239, Mob.: +420 606 765 953, E-mail: srnec@tuev-nord.cz

 Novinky

Featured Picture       
 

UPOZORNĚNÍ! Atomový zákon vymezil povinnost zavést systém řízení

Tuto povinnost pro společnosti dodávající výrobky či služby do jaderné energetiky konkretizoval, stanovil explicitně systémové požadavky na úrovni zákona a nově upravil požadavky v navazující vyhlášce.

Od 1. 1. 2017 tedy platí, že tzv. držitelé povolení, projektové a inženýrské organizace, výrobci vybraných zařízení, dodavatelé celků a sestav a expertní organizace provádějící hodnocení bezpečnosti musí podle platné legislativy zavést systém řízení do své organizace, a to nejpozději do 1. 1. 2020.

Lze ale předpokládat, že většina společností bude muset problém nenaplněné legislativy řešit mnohem dříve: soulad s vyhláškou bude po nich pravděpodobně požadován už při ucházení se o novou zakázku a splnění platné legislativy je prověřováno jak držitelem povolení, tak SÚJB.

TÜV NORD Czech proto nabízí jako nezávislá expertní organizace přezkoumání systému řízení, tedy přezkoumání dokumentace (příruček, manuálů, organizace, manažerských postojů, směrnic, metodik, instrukcí apod.), identifikování odchylek od požadavků a specifikaci možných nápravných a preventivních opatření z pohledu jaderné legislativy.

Provedení tohoto přezkoumání je vhodné i pro zvýšení pravděpodobnosti získání zahraničních příležitostí v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů, protože naše legislativa plně koresponduje se světovými přístupy a požadavky, jako jsou například dokumenty Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Pro více informací či dotazy k výše uvedenému: Ing. Daniel Jarchovský, Tel.: +420 296 587 251, Mob.: +420 702 127 992, E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz


POZOR! Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v platnost již příští rok!


GPDR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních údajů. Jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Mj. zavádí pro větší zpracovatele dat povinnost zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer = Pověřenec pro ochranu osobních údajů), jehož úkolem bude dohlížet na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.

Nařízení EP a Rady EU 2016/679 bylo vydáno 27. 4. 2016. Období od dubna 2016 do 25. 5. 2018, kdy vstoupí v platnost, je určeno přípravě. Všichni, kterých se týká, musí zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji.

Na podporu zavedení požadavků nařízení v českém prostředí přichystal TÜV NORD Czech ve spolupráci s BDO IT a.s., kurzy „Základní problematika GDPR“ a navazující kurz pro pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR. Kurzy budou završeny zkouškou a účastník obdrží příslušný certifikát.

Současně TÜV NORD připravuje ve spolupráci s BDO IT a.s., kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti. Účastníci budou seznámeni s obsahem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich implementací v prostředí organizace provozující významné informační systémy nebo kritickou informační infrastrukturu. Součástí kurzu je závěrečný test po jehož úspěšném absolvování obdrží účastník certifikát.

V případě Vašeho zájmu o tyto kurzy, popř. bližší informace nás neváhejte kontaktovat: Ing. Jiří Purm, Tel.: +420 296 587 247, Mob.: +420 602 170 937,
E-mail: purm@tuev-nord.cz


Počet certifikovaných výrobců a prodejců dřevních pelet roste


V České republice je k dnešnímu dni certifikováno již 14 společností vyrábějících či prodávajících dřevní pelety s certifikátem ENplus. Jejich seznam můžete nalézt zde.

Vzhledem k tomu, že TÜV NORD Czech jako certifikační, inspekční a zkušební orgán (laboratoř pravidelně prochází mezinárodními mezilaboratorními zkouškami u BEA Institutu v Rakousku) poskytuje tyto služby i v zahraničí, kde prověřil dalších více než 30 společností, posiluje od 1. 5. 2017 svůj tým od dalšího inspektora ENplus.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace Vás zveme na seminář „Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus“, který se koná dne 16. 5. 2017 v Brně. Seminář je určen zejména pro nové certifikované firmy a firmy, které mají o certifikaci zájem.

Popř. Vám Vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mob.: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz


PŘIPOMÍNÁME! Blíží se termín Setkání s klienty: 3. 5. 2017 v Mikulově


Letošní setkání s klienty bude zaměřeno na změny v oblasti systémové certifikace, a to na revizi IATF 16949 a zkušenosti s implementací a audity dle nové ISO 9001:2015 a nové ISO 14001:2015.

Všechny Vás tímto ještě jednou zveme na Zámek Mikulov, a to dne 3. 5. 2017.

Věříme, že Vás zaujmou nejen přednášky našich odborníků, ale také samotná lokalita, která se poč. 17. st. stala díky kardinálu Františku Dietrichsteinovi kulturním a hospodářským centrem celé Moravy, a doprovodný program, který pro zájemce pokračuje i druhým dnem.

V případě, že jste se dosud nepřihlásili a máte zájem o účast, prosíme o co nejdřívější zaslání Vaší přihlášky (zejména kvůli volné ubytovací kapacitě hotelu Galant; termín uzávěrky byl 31. 3. 2017)) na níže uvedený kontakt. Program i přihlášku naleznete zde

Těšíme se na setkání s Vámi!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


Zveme Vás na další z úspěšné série seminářů na téma ASME


Dne 27. 4. 2017 se v Brně bude konat první ze série seminářů „Úvod do ASME B&PV Code – Všeobecný přehled“.

Jednodenní seminář je určen pro manažery, zaměstnance nákupu, prodeje, konstrukce, výroby, řízení a kontroly kvality. Cílem je poskytnutí komplexního přehledu o pravidlech vývozu, uplatnění a umístění na trh tlakových zařízení dle ASME B&PV Code.

Účastníci získají ucelený přehled o požadavcích na konstrukci, výrobu, zkoušení a inspekci tlakových zařízení, zejména pak tlakových nádob, kotlů, potrubí a komponent jaderných zařízení. Bližší informace naleznete zde.

Témata a termíny dalších seminářů:
ASME Code Section IX a V - Svařování a nedestruktivní zkoušení, 26. - 27. 09. 2017
ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby, 17. - 18. 10. 2017
Součástí seminářů budou i informace o zásadních změnách v nové edici ASME B&PV Code, která vyjde v 07/2017.

Pro více informací nás prosím kontaktujte: Simona Havránková, Tel.: +420 495 822 390, Mob.: +420 724 418 405, E-mail: havrankova@tuev-nord.cz
 


TÜV NORD Czech je partnerem kampaně NEKUPUJ AUTO NA ULICI


TÜV NORD Czech se stala partnerem komunikační platformy NEKUPUJ AUTO NA ULICI. Společně s APPAA, ÚAMK a AutoDetect s.r.o. budeme usilovat o zvýšení povědomí o rizicích nákupu ojetých vozů. Protože mezi autobazary stále existuje velké procento těch, kteří využívají mezer v české legislativě, vytvořili jsme před lety certifikaci kvality služeb českých autobazarů tak, aby měl zákazník jistotu, že nakupuje bez rizika. Certifikace prověřuje kvalitu obchodních a technických procesů jednotlivých autobazarů, resp. prodejců ojetých vozidel. Cílem auditu je kontrola plnění legislativních požadavků, managementu systému (zda je zaveden a dodržují se nastavené postupy) a kvality poskytovaných služeb ve vztahu k zákazníkům. V rámci této kontroly se sleduje především interní nákup vozidel, externí nákup vozidel, řízení záznamů, servis vozů, příprava vozidel k prodeji, řízení měřidel, prodej vozů, péče o vozidla během skladování, kontrola dokumentace.

Více informací o certifikaci naleznete zde, kampaň s odpověďmi na nejčastější otázky či tipy a rady pro koupi ojetých vozů můžete sledovat zde.

Kontakt: pro certifikaci: Ing. Ladislav Říha, Tel.: +420 296 587 252, Mob.: +420 724 511 377, E-mail: riha@tuev-nord.cz
k partnerství kampaně NEKUPUJ AUTO NA ULICI: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz.
 


Školení v oblasti legislativních a normativních změn i nová témata

Rok 2016 nám přinesl nové normy a novely v oblasti IATF 16649:2016 nebo Novely atomového zákona. V roce 2017 pro Vás budeme tyto novely školit nejčastěji.

Nabízíme školení na pouhé změny v normě IATF 16949:2016, přeškolení interních auditorů na novou normu a zároveň školení začátečníků.

V oblasti atomového zákona nabízíme školení zejména na Vyhlášku č. 408/2016 Sb. – o požadavcích na systém řízení, a Vyhlášku č. 358/2016 Sb. – o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.

Dále se můžete těšit na nová školení, která pro Vás připravujeme na základě Vaší poptávky:

  • Analýza a řízení rizik - management rizik v systému řízení kvality
  • Řešení problémů při reklamacích
  • Stavební výrobky a uvedení na trh
  • Řízení neshodného výrobku v systému řízení kvality


Rok 2017 nám také přinese novou spolupráci se společností EMPIRE CZ. Nabízíme vám proto nová intenzivní, rychlá a dynamická školení v konceptu QUICK SKILLS. Vybrat si můžete z témat:

  • Situační Time Management
  • Negativní zpětná vazba – vztah manažera a podřízeného

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.
Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992,
E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 

Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

 
4. - 7.4 ISO 27001 interní auditoři PRG
12.4. IATF 16949 změny v normě BRQ
13.4 IATF 16949 interní auditoři BRQ
19.4. 8D Report PRG
24.4. EnMS PRG
25.4 Řešení konfliktů PRG
26.4. ISO 22716 „Zaved. systému správ. Výrob. praxe“ PRG
24.4. Analýza a řízení rizik-management rizik PRG
28.4. Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834-1 až 6 PRG
Upřesníme Production and operation management PRG
2.5. Prohlášení o shodě BRQ
4.5. FMEA PRG
4. - 5. 5. Praktické ukázky a možnosti impleme. 9001/14001 BRQ
15.5. IATF 16949 interní auditoři PRG
16.5. PED PRG
18. - 19. 5. ISO 9001 začátečníci interní auditoři PRG
18. - 19. 5. GDT PRG
23. 5. Psychosociální rizika a stres na pracovišti PRG
30.5. SPC pro pokročilé PRG
31.5. ISO 14001 interní auditoři BRQ
Upřesníme Hodnocení investičních projektů PRG
Upřesníme Hodnocení ekon.a envir.dopadů na cyklus prod. PRG
5.6. DOE PRG
13.6. FMEA praktický přístup PRG
14.6. Time management PRG
20.6. Statistické přejímky PRG
28.6. ISO 22716 interní auditoři PRG

 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.