Místní akční skupina      
                Jižní Slovácko, z. s.

Aktuální informace
z Podluží a Hodonínska

Únor 2021
"Aktuálně"
Místní akční skupina
Jižní Slovácko, z. s.
MAS Jižní Slovácko v době "Covidové"
Ani opatření spojená s probíhající epidemií nezabránila naší Místní akční skupině Jižní Slovácko (MAS) pokračovat v nastaveném harmonogramu výzev, administraci přijatých žádostí a dohledu nad realizací projektů, na něž žadatelé získali úspěšně přes MAS dotaci. Drtivá většina administrativních úkonů spojených s dotačními výzvami je totiž naštěstí řešena elektronickou formou. I s realizací projektů si žadatelé v této složité době poradili bez větších problémů. Podařilo se dokonce uskutečnit i takové projekty, jakými jsou příměstské tábory pro děti. Jejich realizace o letních prázdninách byla možná jen díky tehdejšímu rozvolnění opatření.

V roce 2020 se naší MAS podařilo vyhlásit také několik výzev a rozdělit tak další finance do území Hodonínska a Podluží. Podporu získaly například projekty chodníků nebo hasičské zbrojnice. Čtvrtou výzvu vyhlásila MAS také v Programu rozvoje venkova. Na dotační prostředky se tak již těší vybraní zemědělští i nezemědělští podnikatelé, kteří za ně pořídí nové mulčovače, kypřiče, drobnou techniku či nerezové nádoby pro své vinařské či zemědělské provozy. Podpořena budou také tesařská či truhlářská řemesla, nebo projekty na zvýšení ubytovacích kapacit v regionu. V opatření na podporu služeb a obnovy vesnic uspěly také projekty obcí. Finanční prostředky budou využity například na vybudování lanovky pro děti, na rekonstrukci školní jídelny, knihovny nebo na projekty podporující spolkovou činnost v obcích.

V listopadu bylo ukončeno hodnocení projektů podaných do grantového programu „Malý Leader 2020“, který naše MAS v území vyhlásila. Prostředky této historicky první vlastní dotační výzvy, spolufinancované ze strany Jihomoravského kraje, jsme zaměřili na podporu materiálního vybavení dětských folklorních souborů v území Podluží a Hodonínska. Vybavení dětských souborů se tak díky dotačním prostředkům rozšířilo o nové kroje či krojové součástí, potřebnou audiotechniku nebo o rekvizity nutné pro zkoušky a vystoupení.

Činnost MAS však není jen o dotacích. Každoročně organizujeme nebo se aktivně účastníme různých společenských akcí. Ty se ale nemohly v roce 2020 z větší části uskutečnit. Jednu akci pro širokou veřejnost se ale nakonec zorganizovat podařilo, a to módní přehlídku oděvů inspirovaných folklorními motivy. Své modely představili mladí lidé ze společnosti FolklorStyl. Přehlídka se uskutečnila v září na Masarykově náměstí v Hodoníně, a to ještě před vyhlášením další série nouzových opatření.

S nadějí vyhlížíme nadcházející jaro a věříme, že se situace zlepší tak, abychom se již naplno mohli věnovat celému spektru našich činností, stejně jako v minulých letech. Jakmile to tedy bude možné, zveme vás na návštěvu Regionálního centra v Hodoníně, kde vás rádi přivítáme jak v našem „íčku“, tak při různých akcích, seminářích a pracovních schůzkách k přípravě nového dotačního období, které v letošním roce začíná.
Pro více informací o výzvách a poradenství nás neváhejte kontaktovat !
Pranostika na Únor: "Únor bílý - pole sílí."
Zkratky v textu
MAS - Místní akční skupina
IROP - Integrovaný regionální operační program
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj
PRV - Program rozvoje venkova
MAP - Místní akční plán
RC - Regionální centrum
RTIC - Regionální turistické informační centrum
TAS - Turistická associace Slovácko
Leader - program pro zlepšení kvality života a posílení ekonomického prostředí na venkově
Facebook
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Kancelář: Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín