Místní akční skupina      
                Jižní Slovácko, z. s.

Aktuální informace
z Podluží a Hodonínska

Září 2020
"Aktuálně"
Místní akční skupina
Jižní Slovácko, z. s.
První kroky k vytvoření regionální značky
Slavnostní předání hasičské cisterny v Mutěnicích
Z dotačního titulu vypsaného naší MAS pořídila obec Mutěnice novou cisternu a v pátek 28. 8. 2020 ji slavnostně předala místní hasičské jednotce. Cisternu požehnal i pan farář, a tak doufáme, že bude dobře sloužit. Těšíme se na další zrealizované projekty.
Prohlédnout
4. výzva PRV aktuálně
Čtvrté kolo výzvy PRV je uzavřeno. V tomto kole jsme přijali celkem 32 žádostí o podporu.

Nezemědělské podnikání - 7 žádostí
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - 5 žádosti
Základní služby a obnova vesnic - 9 žádostí
Konkurenceschopné zemědělství - 11 žádostí o podporu
Jihomoravské dožínky 2020
Poslední víkendový den v srpnu byl v Hodoníně ve znamení Jihomoravských dožínek. Návštěvnici si mohli prohlídnout zemědělskou techniku, jarmareční stánky, podívat se na chovatelskou výstavu a užít si doprovodný kulturní program na Masarykově náměstí. My jsme ve stánku Krajské sítě MAS nabízeli regionální produkty a informovali o činnosti „MASek“ (Místních akčních skupin) v Jihomoravském kraji.
Chci vědět více
Pro více informací o výzvách a poradenství nás neváhejte kontaktovat !
Pranostika na Září: "Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří."
Zkratky v textu
MAS - Místní akční skupina
IROP - Integrovaný regionální operační program
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj
PRV - Program rozvoje venkova
MAP - Místní akční plán
RC - Regionální centrum
RTIC - Regionální turistické informační centrum
TAS - Turistická associace Slovácko
Facebook
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Kancelář: Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín