Místní akční skupina      
                Jižní Slovácko, z. s.

Aktuální informace
z Podluží a Hodonínska

Únor 2021
"Aktuálně"
Místní akční skupina
Jižní Slovácko, z. s.
Připravujeme vyhlášení 5. výzvy Programu rozvoje venkova.
V rámci této výzvy budou moci žadatelé předkládat žádosti o dotace týkající se například nákupu zemědělské techniky, budování staveb pro zemědělskou prvovýrobu, nebo nákupu technologií, vybavení a staveb pro zpracování zemědělských produktů.

Také v této výzvě budou své žádosti moci podávat nezemědělští podnikatelé, a to na rozvoj svých nezemědělských činností, např. v oblasti služeb, stavebnictví, řemesel, průmyslu apod.

Předpoklad vyhlášení výzvy je březen 2021.

V případě vašeho zájmu můžete pro více informací již teď kontaktovat pracovníky MAS Jižní Slovácko.

Pro více informací o výzvách a poradenství nás neváhejte kontaktovat !
Pranostika na Únor: "Únor bílý - pole sílí."
Zkratky v textu
MAS - Místní akční skupina
IROP - Integrovaný regionální operační program
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj
PRV - Program rozvoje venkova
MAP - Místní akční plán
RC - Regionální centrum
RTIC - Regionální turistické informační centrum
TAS - Turistická associace Slovácko
Leader - program pro zlepšení kvality života a posílení ekonomického prostředí na venkově
Facebook
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Kancelář: Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín