Místní akční skupina      
                Jižní Slovácko, z. s.

Aktuální informace
z Podluží a Hodonínska

Březen 2020
POZOR!!
MAS Jižní Slovácko oznamuje, že vhledem k současné situaci a nastaveným opatřením jsou prostory regionálního centra, a tím i kanceláře MAS, uzavřeny. Činnost MAS omezena není, jednotliví pracovníci jsou vám nadále k dispozici on-line.
Přejeme v rámci možností příjemné dny.
"Aktuálně"
Výzvy Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s.
V současné době MAS dokončuje hodnocení výzev Operačního programu životní prostředí. Do výzvy na veřejnou zeleň jsme obdrželi dva pěkné projekty. Výbor MAS projedná hodnocení těchto projektů a poté je postoupí k Závěrečnému ověření způsobilosti na řídící orgán.

V současné době MAS připravuje další výzvy, a to do operačního programu Zaměstnanost (příměstské tábory), Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu.
Nová cisterna HZS pro město Dubňany
Po několikaletém "papírování" konečně vidíme výsledky (nejen) naší práce. Z dotačního titulu vypsaného naší MAS pořídilo město Dubňany novou cisternu a v pátek 14.2.2020 ji slavnostně předalo místní hasičské jednotce. Těšíme se na další zrealizované projekty.
Podpora rozvoje venkova
Aktuálně probíhají také fyzické kontroly našich žadatelů PRV. Nedávno jsme se účastnili fyzické kontroly v Dubňanech, kde si žádal o podporu pan Ing. Marek Hoch na projekt "Restaurační minipivovar" a v Lanžhotě proběhla kontrola projektu "Strojní vybavení pro modernizaci zemědělského podniku" u pana Vladana Tichého.
Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost přináší do území projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti. V roce 2020 se začnou realizovat tři projekty na podporu příměstských táborů, tedy podporu zaměstnaných rodičů, a dále dva projekty na podporu zaměstnanosti obecně, tzn. že lidem, kteří hledají zaměstnání bude poskytnut komplexní program včetně odborného poradenství, rekvalifikačních kurzů, příspěvků na zapracování apod.
Aktuality v rámci programu MAP
V rámci MAP II jsme zahájili návštěvy všech škol, se kterými spolupracujeme. Účelem návštěv je informovat ředitele škol o průběhu projektu, plánovaných aktivitách a zjistit jejich potřeby. Naše první cesta směřovala do Ratíškovic, kde nás přivítal pan ředitel Hanák a provedl nás novou přístavbou, ve které se nachází učebna jazyků, ručních prací, PC učebna a dílna k polytechnickému vzdělávání.
Zakončení projektu "Dva regiony - jedna tvář"
MAS Jižní Slovácko v těchto dnech zakončila přeshraniční projekt z Fondu malých projektů Dva regiony – jedna tvář. Ten realizovala v minulém roce ve spolupráci s Resortem Piešťany. Cílem projektu bylo oživení cestovního ruchu v regionech na obou stranách hranice, navázání spolupráce  a propagace regionů. Největší položkou rozpočtu projektu bylo vybavení informačního místa v Regionálním centru v Hodoníně.  V těchto dnech bylo tedy dokončeno náročné vyúčtování celého projektu a dotační peněžní prostředky byly vyplaceny na účet MAS.
Pro více informací o výzvách a poradenství nás neváhejte kontaktovat !
Pranostika na Březen: "Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl."
Facebook
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Kancelář: Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín