For English version please scroll below
EKONOMICKÉ SPRÁVY
FIRMY: Najviac českých firiem kúpili za prvý polrok tohto roka Slováci. Z prvej priečky zosadili po troch rokoch Ukrajincov. Celkovo v uvedenom období dostali zahraniční podnikatelia pod svoju kontrolu 1 216 českých spoločností.

EÚ FONDY: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v končiacom programovom období vyhlásila výzvu so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vrátane škôl na Slovensku. Suma 44 miliónov eur je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie. Pre žiadateľov je pozitívnou správou, že podmienky boli zjednodušené, aby bolo možné pomoc využiť čo najefektívnejšie a bez zbytočnej administratívy. Výzva je vyhlásená a termín prvého hodnotiaceho kola je 29. októbra 2021, nasledujúce kolo bude uzatvorené 30. novembra 2021.

NEHNUTEĽNOSTI: Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku tento rok prekonal historické maximum 470 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 33%. Najviac sa preinvestovalo do maloobchodu. Vyplýva to z tlačovej správy globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Podľa odborníkov bol tento nárast spôsobený hlavne veľmi silnou investičnou aktivitou vo Veľkej Británii a v Nemecku. Za prvý polrok 2021 objem investícií v Európe dosiahol úroveň 125,6 miliárd eur. Investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku kopírujú trend zo zahraničia.

EKONOMIKA: Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v júli opäť zhoršila, výnimku tvorili len obchodníci. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, dôvera podnikateľov v obchode sa zvýšila a priblížila sa k hodnotám zo začiatku roka 2020. Napriek uvoľňovaniu opatrení najviac klesla dôvera podnikateľom v službách, v priemysle a mierne aj v stavebníctve. Spotrebitelia vyjadrili podľa štatistikov pesimistickejšie očakávania najmä z celkovej hospodárskej situácie, úspor domácností, vývoja nezamestnanosti, ako aj z rastu cien. 

BANKY: Až 64% Slovákov aktívne spravuje financie cez mobilný telefón. Najviac sa využívajú základné funkcie ako zadávanie platieb, sledovanie zostatkov, či potvrdzovanie platieb na internete. Mobil dominuje pri spravovaní financií aj z hľadiska času a frekvencie používania. Vyplýva to z prieskumu UniCredit Bank.
PODNIKY A FINANCIE
Bratislavský Volkswagen sa postupne pripravuje na ohlásenú miliardovú investíciu súvisiacou s výrobou modelov VW Passat a Škoda Superb. Aktuálne podľa hovorkyne automobilky Lucie Kovarovič Makayovej na novom projekte naplno pracujú najmä oddelenia plánovania v spolupráci s výrobou. Počas celozávodnej dovolenky sa začne s prestavbovými prácami v karosárni. Samotná inštalácia zariadení, ako aj nábor nových zamestnancov pre tento projekt otázkou nasledujúcich dvoch rokov, keďže štart produkcie je plánovaný na rok 2023. Aktuálny nábor fabriky v médiách sa tak netýka novej investície, v rámci ktorej sa počíta s prijatím ďalších okolo 2 000 pracovníkov.
Spoločnosť MTS, s r.o. chce v priemyselnom parku Šálková v Banskej Bystrici vytvoriť nové technologické centrum. Firma už zamestnáva približne 400 ľudí v závodoch v obci Krivá na Orave a v Liptovskom Mikuláši, ako aj v pobočkách v Košiciach a Bratislave. Vytvorených má päť vývojových projektových tímov, vzniknúť má šiesty, ktorý odbremení súčasné vývojové kapacity. S investíciou by podniku mal pomôcť aj štát stimulom vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta. 
Jeden z najvýznamnejších zástupcov automotive sektora na Slovensku, spoločnosť Schaeffler plánuje rozšírenie technologického centra do oblasti sekvenčného testovania mechatronických produktov pre e-mobilitu v Kysuckom Novom Meste. Celkovo chce koncern na Slovensku do konca roku 2023 preinvestovať takmer 15,4 mil. eur a vytvoriť 55 nových pracovných miest. Práce na investičnom zámere začali ešte v septembri minulého roka. Ich ukončenie je naplánované na rok 2023. Vtedy sa predpokladá aj dosiahnutie plnej plánovanej kapacity.
Potravinársky koncern Nestlé investoval do modernizácie a rozšírenia kapacity výroby vo svojom závode v Prievidzi viac ako 21 milióna eur. Práce na investičnom projekte spustili v druhej polovici roka 2020 a v súčasnosti už beží výroba na nových výrobných linkách naplno. Uvedená investícia vytvorila 60 nových pracovných miest a umožnila navýšenie objemu výroby v roku 2021 o 50%
Strojárska spoločnosť MSK Matec Slovakia, súčasť finskej MSK Group, plánuje rozširiť výrobu kabín pre poľnohospodárske a lesné stroje. Po prevádzke v Lipanoch otvorí ďalšiu v Sabinove. Investícia do strojov a zariadení by mala prekročiť dva milióny eur a rozšírením výroby má vzniknúť 20 nových pracovných miest. Štát požiadali o poskytnutie investičnej pomoci približne 1,24 milióna eur.
Štat podpori spoločnosť Leyard Europe, s.r.o. pri rozširovani výroby LED panelov v priemyselnom parku Záborské. Celkovo plánuje firma v prešovskom okrese preinvestovať minimálne 10,256 mil. eur a do roku 2026 vytvoriť 49 nových pracovných miest. Vzniknúť by mala nová výrobná hala aj skladové priestory. Rozšírenie výrobných kapacít už existujúceho závodu zahŕňa i obstaranie nových výrobných technológií, pričom investičný zámer počíta aj s postupným prechodom na trojzmennú prevádzku päť dní v týždni od roku 2021 a sedem dní v týždni od roku 2026. Výrobná kapacita v prevádzkarni narastie na 10 377 000 000 osadených komponentov ročne. Práce na investičnom zámere začali v októbri minulého roku, ukončenie je naplánované na rok 2023 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v roku 2026.
SARIO SPRÁVY
Podnikateľská misia do Jekaterinburgu pri príležitosti výstavy INNOPROM
V dňoch 5. – 8. júla 2021 realizovala agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve podnikateľskú misiu do Jekaterinburgu pri príležitosti výstavy INNOPROM 2021. Program zahŕňal aj biznis fórum a návštevy výrobných podnikov. 

Súčasťou programu prvého dňa bola prehliadka 2 závodov v Jekaterinburgu:
SVEL (výrobca kompletných riešení v elektrických zariadeniach) 
RCLT (laserové spracovanie kovov, najmä titánu)

Počas prehliadky závodov jednotlivé slovenské firmy predstavili svoju činnosť a svoj záujem v teritóriu, resp. ich víziu spolupráce s navštívenými závodmi. Prehliadka bola realizovaná v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Sverdlovskej oblasti (Ural TPP), ktorá je jednou z najsilnejších priemyselných komôr v Ruskej federácii. Čítajte ďalej
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v termíne 19.–25. júna 2021 umožnila slovenským spoločnostiam účasť na podnikateľskej misii pri príležitosti konania prestížneho podujatia Arab Health 2021 v Dubaji (SAE). Význam podujatia podporil návštevou korunný princ Dubaja, Šejk Mohammed bin Hamdan bin Rashid al-Maktoum spolu s ďalšími vysoko postavenými autoritami tejto arabskej krajiny. Čítajte ďalej
1. júla 2021 sa konal webinár na tému Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, ktorý bol organizovaný agentúrou SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Počas webinára boli 83 účastníkom prezentované podmienky novej výzvy vyhlásenej 30. júna 2021. Čítajte ďalej
Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO zaviedol niekoľko noviniek, vďaka ktorým bude môcť slovenským spoločnostiam poskytovať informácie kvalitnejšie a interaktívnejšie. V sekcii Exportujte do zahraničia môžete po novom kliknúť na dve nové podsekcie  Exportné príležitosti a Teritoriálne informácie.

Exportné príležitosti poskytujú priestor pre komplexné zhromažďovanie všetkých aktivít zameraných na podporu exportného potenciálu slovenských spoločností. Prostredníctvom filtra si môže každý návštevník webu vyhľadať sektorovo zamerané medzinárodné veľtrhy a výstavy, podnikateľské misie a ostatné podujatia a zároveň sa prihlásiť na aktuálne otvorené zahranično-obchodné dopyty odboru OZO. Následným kliknutím, na niektorú z obrázkových dlaždíc, sa zobrazia podrobnejšie informácie o danej aktivite.
Teritoriálne informácie umožňujú vyhľadávanie všetkých relevantných informácií o zahraničných trhoch a dôležitých kontaktoch v teritóriu, použitím filtra na výber krajiny alebo zakliknutím relevantnej krajiny priamo v novej interaktívnej mape sveta zverejnenej v záhlaví tejto podstránky.

Súbor noviniek priniesol zmenu v podsekcii Kontakty a to v podobe špecifickejšieho uvedenia teritoriálneho a sektorového zamerania jednotlivých konzultantiek/tov spolu s fotografiou. Cieľom tohto update-u bolo zefektívniť komunikáciu podľa individuálneho záujmu potenciálnych využívateľov našich služieb.
SLOVENSKÁ VESMÍRNA KANCELÁRIA
Agentúra SARIO ponúka podnikateľom zoznam veľtrhov a výstav na rok 2021. V zozname sú nové podujatia ako aj podujatia presunuté z roku 2020 v dôsledku opatrení covid-19. Veľtrhy a výstavy sú jedným z najsilnejších, všestranných a efektívnych nástrojov obchodnej a marketingovej stratégie. Agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. 
Ponuka spolupráce s AIRBUS CyberSecurity v projekte NOMADS – mimoriadna ponuka pre slovenské MSP!
Agentúra SARIO dáva do pozornosti slovenským podnikateľom jedinečnú ponuku francúzskeho  koordinátora AIRBUS CyberSecurity, ktorý pripravuje projektový návrh do výzvy HORIZON-CL5-D6-01-04: Cyber secure and resilient CCAM (CCAM Partnership).

Cieľom pripravovaného projektu je navrhnúť, vyvinúť a validovať kyberneticky odolné, prepojené, kolaboratívne a autonómne dopravné systémy. Koordinátor hľadá 3 partnerov do existujúceho konzorcia.


Výzva, do ktorej bude projektový návrh predložený, sa uzatvára 19. októbra 2021. 
PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
31. AUGUST—3. SEPTEMBER 2021
ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020
6.—9. SEPTEMBER 2021
MIDEST Paríž 2021
26. SEPTEMBER—1. OKTÓBER 2021
Podnikateľská misia do Nórska
8.—12. NOVEMBER 2021
MSV BRNO 2021
10.—13. NOVEMBER 2021
METAL SHOW 2021 & TIB
14.—19. FEBRUÁR 2022
Podnikateľská misia do Rwandy
26. SEPTEMBER – 1. OKTÓBER 2022
Medzinárodný Technický Veľtrh Plovdiv 2021
15.—19. OKTÓBER 2022
SIAL Paríž 2020
25.—28. OKTÓBER 2022
EUROBLECH Hannover 2022
9. NOVEMBER 2020—31. DECEMBER 2021
Harmonogram veľtrhov a výstav na rok 2021
13. JANUÁR31. DECEMBER 2021
Výber odborných hodnotiteľov
31. MÁJ—31. DECEMBER 2021
Vystavujte svoje produkty v Moskve
22. JÚN—22. SEPTEMBER 2021
Finančná pomoc SIEA na inovácie
Pre viac aktuálnych informácií sledujte aj náš Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube!
Nenašli ste informácie, ktoré Vás zaujímajú? Budeme radi, ak nám napíšete svoje postrehy na hovorca@sario.sk.
Tento newsletter neposkytuje záväzné právne stanoviská. SARIO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym použitím informácií v ňom uvedených. Newsletter SARIO bol vytvorený agentúrou SARIO s použitím www.sario.sk a prehľadov agentúry SITA: SITA Slovak A.M, SITA English A.M, SITA Special Investície & Development (SK), SITA Special Investments & Development (ENG).
Odhlásiť z odberu budúcich správ.
COPYRIGHT © 2021 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU

ECONOMY NEWS
COMPANIES: The highest number of Czech companies ended up in the hands of Slovak owners in the first half of this year. Slovaks thus dethroned Ukrainians after three years. This year, Slovaks have so far purchased 313 Czech companies, which is 75 more than in the same period in 2020. Ukrainians have bought 254 businesses. In the monitored period, foreign businesses took control of 1,216 Czech companies.

EU CALLS: The Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) has issued in the ending programming period a call focused on reducing the energy demand of public buildings in Slovakia, including schools. The sum of 44 million euros is intended for municipalities, towns, self-governing regions, as well as state administration and public organizations. Director General of SIEA Peter Blaskovits informed that all available finances were reallocated to the call. It is positive news for applicants that conditions were simplified so that the assistance can be used as efficiently as possible without unnecessary paperwork. The call has been issued. The date of the first assessment round is October 29, 2021. The following round will be closed on November 2021.

REAL ESTATE: The volume of real estate investments in Slovakia this year exceeded the record high of 470 million euros, which represents a y-o-y increase of 33%. The biggest volume was invested in retail, shows a press release of the global commercial real estate services company CBRE. "The total amount of real estate investment in Europe in the second quarter of this year climbed to 70 billion euros," says CBRE. It is an upsurge by 45% compared to the same period in 2020. According to experts, this increase was mainly due to very strong investment activity in the U.K. and Germany. The volume of investment in Europe reached 125.6 billion euros in the first half of 2021.
  
REAL ESTATE: Within the European Union, Slovakia is one of the countries with the most expensive real estate market compared to the salaries of the population, says Dominik Hapl, an analyst at Across Private Investments. A Deloitte study looks at how many years a citizen with an average national salary must work for a 70-square-meter apartment in a given county. We either have very expensive real estate or low salaries compared to our western neighbours. High real estate prices are maintained by low supply and growing demand. In Slovak conditions, the investment apartment has become a national folklore and often replaces other assets, such as shares or bonds.

ECONOMY: Sentiment among Slovak entrepreneurs and consumers deteriorated again in July, except for traders. As the Statistical Office further reports, confidence of entrepreneurs in trade increased and approached the values from the beginning of 2020. Despite the re-laxation of measures, confidence of entrepreneurs in services and industry saw the deepest fall while it also worsened slightly in construction. According to the Statistical Office, consumers expressed more pessimistic expectations, especially regarding the overall economic situation, household savings, the development of unemployment, as well as rising prices. According to the published data, adjusted for seasonal influences, the economic sentiment indicator plunged by 6.2 points to 100.8 points. Its current value is more optimistic than a year ago and is slightly below the long-term average by 1.7 points. Confidence among entrepreneurs in industry fell after the seasonal adjustment to 4.7 in July.

BANKS: Up to 64% of Slovaks actively manage their finances via cell phones. The cell phone dominates in finance management also in terms of time and frequency of use. Slovaks mostly use it to submit payment orders, check balance, and confirm online payments, shows a survey conducted by UniCredit Bank. It revealed that 45% of Slovaks use exclusively their smartphones and the respective application, while 32% still prefer Internet banking, and 19% combine both these options. The cell phone is a popular option also with standing orders, used by a quarter of the respondents.
FIRMS & FINANCES
The engineering company MSK Matec Slovakia, a part of the Finnish MSK Group, plans to expand the production of cabins for agricultural and forestry machinery. After the operation in Lipany, the company will open another in Sabinov. The investment in machinery and equipment is expected exceed 2 million euros and create 20 new jobs. The company has requested approximately 1.24 million euros in state stimuli.
The state will support the company Leyard Europe, which plans to expand the manufacturing of LED screen products in the Zaborske industrial park. The Cabinet on Wednesday approved a proposal of the Economy Ministry for 1.225- million-euro investment aid in the form of income tax relief. The company intends to invest at least 10.256 million euros in the district of Presov and create 49 new jobs by 2026. The investor plans to build a new production facility and new storage space. The expansion of production capacities of the existing plant also covers the purchase of new production technology. The investment plan envisages a gradual switch to a three-shift operation on five days a week from 2021 and seven days a week from 2026. The work on the investment started in October 2020 and is slated for completion in 2023. The full planned capacity is to be achieved in 2026.
Bratislava's Volkswagen is gradually preparing for the announced billion-dollar investment related to the production of the VW Passat and Skoda Superb models. According to Lucia Kovarovic Makayova, a spokeswoman for the carmaker, the planning departments are working fully on the new project, especially in cooperation with production. "During the upcoming company-wide holiday, the reconstruction work in the body shop will begin. However, the installation of the equipment itself, as well as the recruitment of new staff for this project, are yet to be completed. It is a question of the next two years, as the start of production is planned for 2023," she added. The current recruitment of the factory in the media thus does not concern the new investment, in which it is expected to hire another 2,000 employees. "The need to hire new employees was brought about by the increase in demand on world markets in the context of the extremely difficult situation in connection with the coronavirus pandemic," Makayova explained.
The company MTS wants to create a new technology center in the Salkova industrial park in Banska Bystrica. MTS already employs some 400 people in plants in the village of Kriva na Orave and in Liptovsky Mikulas, as well as in branches in Kosice and Bratislava. Five development project teams have been created, a sixth is to be established, which will relieve current development capacities. The state should help the company with the investment. According to the Economy Ministry's material, the stimulus could reach almost 270,000 euros in the form of a contribution for new jobs. The government will have the final say over the provision of the incentive. In total, the company would like to invest more than 970,000 and create 10 new jobs. The start of work on the investment plan was scheduled for September last year, and its completion is expected a year later.
One of the leading representatives of the automotive sector in Slovakia, the company Schaeffler, will likely acquire substantial state aid for the expansion of its technological center in Kysucke Nove Mesto. The group wants to invest nearly 15.4 million euros in Slovakia by the end of 2023 and create 55 new jobs. It ensues from a document that the Economy Ministry has submitted to the interdepartmental comment procedure. The department agrees to aid pro-vision, but the final say rests with the Cabinet. Schaeffler had originally asked for investment stimuli of 5.377 million euros in the form of a subsidy for tangible and intangible fixed assets. According to the published paper, the aid should be provided in the same amount but in the form of income tax relief. The work on the project started back in September 2020 and its completion is slated for 2023. At this time, the planned capacity should be achieved, as well.
Nestle food & beverage company invested more than 21 million euros in the modernization and expansion of production capacity at its plant in Prievidza in 2020 and 2021. The investment plan was also supported by the Government of the Slovak Republic, with the approval of 1.2 million euros in the form of income tax relief. The investment has created 60 new jobs and will increase production by 50% in 2021. "We started work on the investment project in the second half of last year, and production on the new production lines is now running at full capacity," said Martin Mittner, Nestle Slovakia's Country Manager. Already in 2020, the investment led to an increase in the production volume of the plant by 15% compared to the previous year, while in 2021 Nestle expects an increase of up to 50%.
TWO NEW SARIO CHANNELS
We are happy to have launched 2 new promo channels of the Slovak Investment and Trade Agency - microsite Why Slovakia & Instagram profile Why Slovakia presenting Slovakia from an economic point of view and highlighting reasons why invest in the Slovak Republic.
We believe that these channels will attractively complement the gateways to our services as well as to Slovakia as the investment and business destination.

Both channels were made exclusively IN-HOUSE and follow the visual identity as well as the content of our publication WHY Slovakia, which you can find on our website.
Follow all our profiles on social media to be as close as possible to the latest information on our events and projects for you!


Follow all our profiles on social media to be as close as possible to the latest information on our events and projects for you!
Facebook YouTube Twitter LinkedIn Instagram
SARIO NEWS
Business mission to Ekaterinburg
From July 5th to July 8th, 2021, SARIO, in cooperation with the Embassy of the Slovak Republic in Moscow, carried out a business mission to Ekaterinburg on the occasion of the INNOPROM 2021 Fair. The program of the first day consisted of a business forum, which was attended by 5 Slovak entrepreneurial entities, especially from the field of the engineering as well as the product certification. 
Read more
EVENTS & PROJECTS
21 OCTOBER 2021
OUR SERVICES FOR YOU:
For the latest news follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn or YouTube!
Is there anything you think we’re missing? Anything you want to see more of? We’d love to hear from you. Email us at hovorca@sario.sk.
This newsletter is not in any way legally binding. Slovak Investment & Trade Development Agency does notbear any responsibility for damage caused by inappropriate or incorrect interpretation of information hereby stated. Newsletter was created by Slovak Investment & Trade Development Agency using www.sario.sk and products of SITA Agency, SITA Slovak A.M, SITA English A.M, SITA Special Investície & Development (SK),SITA Special Investments & Development (ENG).
Unsubscribe from future mailings.
COPYRIGHT © 2021 SLOVAK INVESTMENT & TRADE DEVELOPMENT AGENCY